CAM 1
--
CAM 2
--

Bekeken worden op straat (college in Amsterdam)
25-09-2016

De manier waarop mensen zich in een gebouw of op straat bewegen is altijd het gevolg van een wisselwerking tussen individu en omgeving. Welke omstandigheden zorgen ervoor dat wij ons op ons gemak voelen? En wanneer ervaren wij een plek juist als unheimisch? Gaat dat om duidelijk zichtbare kenmerken of spelen daar minder voor de hand liggende factoren ook een rol? In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam onderzoekt het programma Stadslicht in een serie van drie colleges omgevingspsychologie het gevoel van de straat.

Bewakingscamera's
In een poging gebouwen en openbare ruimte veiliger te maken wordt niet zelden het instrument van de observatiecamera ingezet. Welke invloed heeft dat op ons gedrag in de openbare ruimte? Leidt het tot een veiliger gevoel? Of is dat veilige gevoel nergens op gebaseerd? En voelen mensen zich bekeken of behoren observatiecamera’s al snel tot het behang van de straat?

Sander Flight, expert op het gebied van observatiecamera’s, gaat aan de hand van diverse onderzoeken in verschillende landen in op bovenstaande vragen in dit tweede deel van de serie ‘Psychologie van de straat’. Daarbij stelt hij ook de vraag of de manier waarop gemeente en politie camera’s veelal inzetten de juiste manier is om hun beoogde veiligheidsdoelen te halen.

Datum: Woensdag 21 september 2016
Locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Tijd: Start om 18.00 uur en om 19.00 uur afgelopen
Gratis toegang

Update 25 september 2016
De presentatie is uitgewerkt tot een essay: beschikbaar als PDF.

 

Dossiers: Congressen

Sluiten
Lees meer

Bodycams politie Oakland VS: Kwart van alle opgenomen beelden per ongeluk gewist
21-09-2016

Een kwart van alle videobeelden die zijn opgenomen door de politie met bodycams in Oakland (VS) zijn per ongeluk gewist bij een software-update. Deze blunder kwam aan het licht toen een politieman moest getuigen in een rechtszaak omtrent een moord waar de verdediging de beelden van de bodycams had willen gebruiken om getuigenverklaringen te controleren.

Niets verwijderen
Het was niet de bedoeling ooit beelden te verwijderen, aldus de politie. De instellingen stonden op 'never delete'. Volgens een woordvoerder van de politie was onduidelijk hoeveel beeldmateriaal er precies was verwijderd. Later bleek uit een analyse van metadata dat het ging om een kwart van alle beelden die sinds 2009 waren gemaakt met bodycams.

Vinkje
De beelden werden gewist in oktober 2014 toen computertechnici een upgrade installeerden van het computersysteem van de politie. Daarop staan ook vele terabytes aan beeldmateriaal van bodycams. Ze vinkten per ongeluk het vakje 'preserve' aan in plaats van 'preserve everything'. Een maand later ontdekten politiemensen dat ze een video niet konden vinden en kwam de fout aan het licht.

Back-up
Er was wel een back-up systeem aangeschaft, maar dat was nooit in gebruik genomen, aldus de politie. Alleen beelden die waren gemarkeerd als bewijsmateriaal of waren gekopieerd naar een externe harde schijf zijn bewaard.

Bron: SFGate.

Dossiers: Bodycams

Sluiten
Lees meer

Stranden Den Helder en Julianadorp in beeld
19-09-2016

Het strand van Den Helder wordt vanaf volgend jaar met bewakingscamera's beveiligd. Dit heeft de Stichting Strandexploitatie Noordkop besloten in reactie op het feit dat er in drie jaar tijd vier strandpaviljoens in vlammen opgingen.

De voorzitter van de SSN vindt het logisch dat er camera's komen - ook omdat dat de veiligheid van de strandwachten die er 's zomers slapen beter kan waarborgen. In de herfst wordt de infrastructuur aangelegd, inclusief de aanleg van wifi op het strand. Het aantal camera's is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de privacy van de badgasten zal worden beschermd. SSN wil dat nog 'goed afwegen en bespreken' en laat zich door een deskundige op dit gebied adviseren.

Bron: Noordhollandsdagblad.

Dossiers: Nieuwe projecten, Ondernemers

Sluiten
Lees meer

Goes breidt cameratoezicht uit
16-09-2016

Op het station van Goes en rondom het uitgaansgebied komen nieuwe camera's te hangen. In Goes wordt al langer gemeentelijk cameratoezicht ingezet.

De camera's komen op blind spots: plekken die nu nog niet in beeld zijn maar door de politie zijn aangewezen op basis van rapportages en eigen ervaringen. Het plaatsen van de nieuwe camera's volgt uit het coalitieakkoord van CDA, VVD en SGP/ChristenUnie. In 2006 besloot de gemeente het cameratoezicht elke vijf jaar te evalueren: de evaluatie van 2006-2011 is met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur opgevraagd en opgestuurd: de PDF is nog beschikbaar bij Rejo Zenger.

Is een evaluatie verplicht?
De gemeente Goes verkeert in de veronderstelling dat het verplicht zou zijn gemeentelijk cameratoezicht elke vijf jaar te evalueren. Dat is niet het geval. De tekst in de Gemeentewet luidt: "De burgemeester trekt het besluit in zodra de inzet van camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde". Hoe de burgemeester dat bepaalt is aan de burgemeester. Een evaluatie is dus niet verplicht.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel uit 2003 was wel een verplichte evaluatie opgenomen, maar de Tweede Kamer heeft besloten die verplichting uit de wet te schrappen omdat dat 'een stapje Haagse bemoeizucht te ver' was. De minister vond het bij nader inzien niet nodig evaluaties bij wet verplicht te stellen: 'Ik vind het verstandig als gemeentebesturen periodiek de vanzelfsprekende vraag onder ogen zien of het cameratoezicht in een bepaald gebied nog wel het doel heeft dat werd beoogd toen het besluit werd genomen. Ook hiervoor geldt dat ik er voldoende vertrouwen in heb dat gemeenten dat gaan doen'. Zo heel vanzelfsprekend was die vraag toch niet, bleek uit onderzoek in 2010. Van de ruim 120 gemeenten met cameratoezicht hadden er 38 een evaluatie uitgevoerd.

Dossiers: Nieuwe projecten, Openbaar vervoer, Uitgaansgebieden

Sluiten
Lees meer

Wetsvoorstel ANPR opnieuw naar Kamer
14-09-2016

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over automatische kentekenherkenning. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, mag de politie kentekens van alle passerende voertuigen scannen en vier weken bewaren.

No-hits verwijderen
Op dit moment mag de politie alleen kentekens verwerken die op het moment van passage de aandacht van de politie behoeven. De zogenaamde ‘no-hits’ moeten direct na controle met de referentielijsten worden verwijderd.

Politie overtrad de wet
De politie Rotterdam-Rijnmond en IJsselland bewaarden in 2009 ook de ‘no-hits’ en het toenmalige College bescherming persoonsgegevens oordeelde dat beide politiekorpsen ‘willens en wetens’ de wet overtraden (College bescherming persoonsgegevens 2010). Daarna is er een voorstel van wet opgesteld om de verwerking van ‘no-hits’ voor specifieke opsporingsdoelen alsnog van een wettelijke grondslag te voorzien.

Richtlijn dataretentie
De behandeling van het wetsvoorstel in het parlement werd in 2012 uitgesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waardoor de ‘richtlijn dataretentie’ ongeldig werd verklaard. Hoewel die uitspraak ging over telecomgegevens, stelde de minister voor het wetsvoorstel over ANPR ook te wijzigen.

Extra waarborg
Politiemensen krijgen pas toegang tot de kentekengegevens na een bevel van de officier van justitie. Daarmee komt er een extra waarborg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit blijkt uit de tweede nota van wijziging bij het ANPR-wetsvoorstel die minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Concrete aanleiding
Nieuw is ook dat er strikte eisen worden gesteld aan de inhoud van het bevel. Voor het opvragen van informatie moet altijd een concrete aanleiding zijn, namelijk de opsporing van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan of de aanhouding van een voortvluchtige. Dat moet in het bevel nauwkeurig beschreven worden. De officier moet vermelden om welk misdrijf en welke strafzaak het gaat. Bovendien moet hij heel precies de zoekvraag formuleren, aan de hand van het kenteken of de locatie en het tijdstip.

Debat
Nu moeten Tweede en Eerste Kamer dus beoordelen of dit wetsvoorstel de toets der kritiek kan doorstaan. Daarbij zal ongetwijfeld een rol spelen dat de Raad van State op basis van het vorige wetsvoorstel concludeerde dat de noodzakelijkheid onvoldoende was gemotiveerd door de wetgever. In de twee jaar dat de politie Rotterdam-Rijnmond en IJsselland de ‘no-hits’ nog bewaarden, speelden ANPR-gegevens in slechts vier zaken een rol. Voor de opsporing had het bewaren van ‘no-hits’ dus blijkbaar weinig meerwaarde. Ook ontbrak er een visie op de mate waarin schaarse politiecapaciteit op basis van ANPR-informatie moet worden aangewend en ten koste van welke andere werkzaamheden dat mag gaan. Het is de vraag of het parlement daar anders over denkt dan de Raad.

Bron: Rijksoverheid.

Dossiers: ANPR, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Veghel verlengt tijdelijke camera's centrum
13-09-2016

De gemeente Veghel heeft in overleg met omwonenden besloten het tijdelijke cameratoezicht en het samenscholingsverbod in het centrum te verlengen tot 31 december 2016. Het gebied wordt ook uitgebreid en omvat nu ook het Stadhuisplein.

Overlast van jongeren
Het samenscholingsverbod en cameratoezicht zijn bedoeld om overlast van jongeren tegen te gaan. Volgens de gemeente gaat het om intimiderend en hinderlijk gedrag. De camera’s werden drie maanden geleden geplaatst. Uit een evaluatie van de eerste periode bleek dat verlenging gewenst was, hoewel de gemeente ziet dat het aantal meldingen van overlast afneemt.

Bron: BD.

Dossiers: Verlengde projecten, Jongerenoverlast, Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer

Kermis Weert krijgt tijdelijk cameratoezicht
12-09-2016

Tijdens de kermis is er veel publiek aanwezig. De burgemeester heeft in overleg met de politie besloten dit jaar preventief camera's op te hangen.

De drie mobiele camera's worden op strategische punten geplaatst om de publiekstromen te kunnen volgen en sturen. De camera's nemen uitsluitend beelden op van de openbare ruimte: de privacy van omwonenden is dus gewaarborgd. De camera's gaan twee avonden aan en worden rechtstreeks bekeken, onder regie van de politie.

Bron: Weertdegekste.

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Hij komt er echt aan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
08-09-2016

Op 28 mei 2018 wordt bijna alles op het gebied van privacybescherming in Europa anders. In Nederland verdwijnt de Wet bescherming persoonsgegevens die – in heel Europa – wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De tien grootste veranderingen in vogelvlucht.

(Dit is een ultrakorte samenvatting van een artikel van Prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne & mr. Laurens Mommers - zie hieronder voor een nette bronvermelding en link naar het hele verhaal).

1. Verordening en geen richtlijn
De oude richtlijn liet ruimte voor verschillen tussen landen: de nieuwe verordening hoeft niet te worden omgezet naar nationale wetgeving maar legt rechtstreekse verplichtingen op aan iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Ook worden de rechten van alle betrokkenen gelijk getrokken.

2. Nieuwe begrippen
In de Wet bescherming persoonsgegevens ging het allemaal om de verantwoordelijke en de bewerker. Die begrippen veranderen vanaf 2018 in respectievelijk de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de ‘verwerker’.

3. Oprekking begrippen
De definitie van ‘persoonsgegevens’ is niet veranderd. Maar privacytoezichthouders hebben de sterke neiging de reikwijdte van de wet op te rekken en de nieuwe verordening biedt daar enige mogelijkheden toe.

4. Uitbreiding terrotorium
Als gegevens buiten de Unie worden verwerkt of als de verantwoordelijke in een land buiten de Unie is gevestigd (bijvoorbeeld een bedrijf dat gegevens in opdracht van een verantwoordelijke in de cloud verwerkt) is de verordening van toepassing. Ook als een buitenlandse onderneming goederen of diensten aanbiedt in de Unie of gedrag (dat in de Unie plaatsvindt) monitort. Dit raakt veel niet-Europese ondernemingen.

5. Uitbreiding verplichtingen verwerkers
In de oude richtlijn moest elk land zelf in de wet vastleggen dat persoonsgegevens conform de richtlijn worden verwerkt en dat er met bewerkers een overeenkomst werd gesloten (onder andere voor geheimhoudingsverplichting). Daar komen nu tien nieuwe verplichtingen bij die rechtstreeks vanuit de verordening gelden voor verwerkers. In het kort: meldplicht van inbreuken, register van alle verwerkingen bijhouden, meewerken aan onderzoek toezichthouder, functionaris voor gegevensverwerking aanstellen. De verantwoordelijke was het aanspreekpunt in het oude systeem: straks kan elke verwerker (wat vroeger dus ‘bewerker’ heette) direct worden aangesproken door betrokkenen en toezichthouders.

6. Uitbreiding rechten betrokkenen
Betrokkenen mogen meer informatie over de verwerking opvragen, onder andere de bewaartermijn, klachtrechten, mogelijkheden tot geautomatiseerde besluitvorming/profilering en doorgifte naar landen buiten de Unie. Verder een recht op ‘vergetelheid’ (wissingsrecht), op overdragen van gegevens naar een andere verantwoordelijke en op ‘beperking’ – een soort opschorten van de verwerking zolang het onderzoek naar de rechtmatigheid loopt.

7. Uitbreiding formaliteiten
Verantwoordelijken en bewerkers (verwerkers in de nieuwe terminologie) moeten meer regelen: gedetailleerdere informatieplicht, vermelden bewaartermijn, betere klachtenprocedures, een register van alle verwerkingen bijhouden en een gegevensfunctionaris aanstellen.

8. Uitbreiding internationale doorgifte
Landen buiten de Europese Economische Ruimte die gegevens niet goed kunnen beschermen, kunnen bij uitzondering toch gegevens krijgen. Daar zijn nationale standaardcontracten, gedragscodes en certificeringen voor.

9. Europees Comite voor Gegevensbescherming
Dit is ‘het Comité’: adviseert, stelt richtsnoeren vast, doet aanbevelingen, laat best practices zien – zowel gevraagd als ongevraagd.

10. Uitbreiding boetes
Twee boetes zijn mogelijk: € 10 miljoen (of 2% van de wereldwijde jaaromzet) of € 20 miljoen (of 4% van de wereldwijde jaaromzet). Wie van de verschillende toezichthouders de boete mag incasseren is niet vastgelegd: dat wordt dus spannend.

BRONVERMELDING

Dit is een - ultrakorte - samenvatting van het geweldige artikel 'De tien belangrijkste veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat brengen (in minder dan vijfduizend woorden)' van Prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne & mr. Laurens Mommers. Lees hun hele verhaal hier: https://zwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2016/09/2016.08.02 _AVGB_TijdschriftCompliance.pdf.

Sluiten
Lees meer

Gezichtsherkenning met camera's: Duitsland verdeeld
06-09-2016

In Duitsland wil de minister van binnenlandse zaken met camera's gezichten gaan herkennen. Volgens hem is de techniek beschikbaar. Het voorstel is om de software te gebruiken op stations en vliegvelden. Andere partijen zijn minder enthousiast.

Bondskandelier Angela Merkel zei al eerder: "Dat was vroeger videobewaking was, zal in de nabije toekomst bijvoorbeeld ook gezichtsherkenning zijn". Minister van binnenlandse zaken, Thomas de Maizière, haakt met zijn voorstel in op die woorden.

Privacy

In Duitsland oordeelt het 'Bundesverfassungsgericht', het grondwettelijk hof, over de juridische toelaatbaarheid van dit soort technieken. In het verleden viel de beoordeling vaak in het voordeel van de privacybescherming uit. Zo mocht de politie geen kentekens verzamelen waar op het moment van passeren nog niets mee aan de hand was. Ook voorstellen om mobiele data te bewaren en passagiers op vliegvelden strenger te controleren redden het niet.

In 2008 oordeelden de rechters dat informatie van verschillende camera's niet aan elkaar mocht worden gekoppeld om te zien hoe een persoon zich beweegt. Dat zou een te grote inbreuk op de 'informationele zelfbeschikking' zijn. Gezichtsherkenning gaat nog veel verder, dus het is de vraag hoe het gerecht daarover denkt. De Groenen zijn in elk geval geen voorstander van dit soort 'dure technische systemen', aldus Katrin Göring-Eckhardt.

Bron: De Volkskrant (23 augustus 2016)

Dossiers: Innovaties, Privacy

Sluiten
Lees meer

Gemeente Breda: tijdelijk toezicht op hostel
02-09-2016

De burgemeester van Breda heeft besloten tijdelijk cameratoezicht in te stellen op een hostel dat geluidsoverlast in de buurt veroorzaakt.

Vragen uit de gemeenteraad (van SP en Volkspartij Breda) werden beantwoord door het college van B&W. Er is extra inzet van toezichthouders en de politie in de wijk waar het hostel gevestigd is. Ook is er tijdelijk cameratoezicht gekomen. De camera's zouden al tot verschillende aanhoudingen hebben geleid.

De overlast is volgens de gemeente niet zo makkelijk te voorkomen: het is niet alleen de geluidsoverlast van de gasten van het hostel, maar ook van uitgaanspubliek, daklozen, dealers en voetbalsupporters. De exploitant van het hostel moet toezien op het gedrag van zijn gasten - ook in de directe omgeving van het hostel. Het hostel heeft geen exploitatievergunning, maar die is inmiddels aangevraagd. Tot die tijd mag het hostel open blijven.

Bron: BredaVandaag.

Dossiers: Nieuwe projecten, Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer

Gemeente Deventer verlengt cameratoezicht bij gebouw Turkse stichting
26-08-2016

Na een poging tot brandstichting in het gebouw van de Turkse Stichting Gouden Generatie in Deventer hing de gemeente vier camera's op. Deze tijdelijke camera's worden nu vier weken verlengd.

Het gaat om de Smyrnastraat in Deventer waar het gebouw staat. De camera's zijn eind juli 2016 opgehangen nadat er was geprobeerd brand te stichten. Eerder al werden de ruiten van het gebouw vernield. De incidenten hebben volgens RTV Oost te maken met de mislukte staatsgreep in Turkije. De camera's zijn gericht op de Smyrnastraat. Twee van de vier camera's zijn speciaal gericht op het herkennen van gezichten.

Bron: RTV Oost.

Dossiers: Verlengde projecten, Vernielingen

Sluiten
Lees meer

Gemeente Rijssen
25-08-2016

De bewakingscamera's op bedrijventerreinen in Rijssen worden betaald via reclamebelasting die de gemeente heft. "Hiermee voorkom je dat bepaalde ondernemers wel de lusten, maar niet de lasten krijgen", aldus wethouder Bert Tijhof.

De bewakingscamera's komen er op 1 januari 2017. De Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Rijssen is er speciaal voor opgericht. Alle ondernemers betalen naar rato mee via reclamebelasting die de gemeente Rijssen-Holten gaat heffen.

"Op deze manier kunnen we toestanden zoals onlangs met de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in Nijverdal voorkomen. Dat plan waarbij ondernemers zouden meebetalen aan het afschaffen van betaald parkeren, werd afgeschoten omdat de vereiste steun van twee derde meerderheid van de ondernemers niet gehaald werd. Bij reclamebelasting betaalt gewoon iedereen verplicht mee en voorkom je dat bepaalde ondernemers wel de lusten, maar niet de lasten krijgen”, aldus wethouder Bert Tijhof.

Bron: Tubantia.

Dossiers: Bedrijventerreinen, Kosten

Sluiten
Lees meer

Landgraaf plaats camera in Hoofdstraat
24-08-2016

De burgemeester van Landgraaf heeft besloten dat een deel van de Hoofdstraat in Landgraaf cameratoezicht moet krijgen voor handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Het gaat om een camera in een mast voor vier maanden.

Dossiers: Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer