CAM 1
--
CAM 2
--

Snel camera's in Kruidenwijk Almere
14-06-2016

Bussen van vervoerder Connexxion zijn eind vorige week herhaaldelijk bekogeld met stenen. De gemeente neemt maatregelen

Drie dagen achter elkaar werden bussen van Connexxion bekogeld met stenen door grote groepen jongeren, soms wel dertig man sterk. Connexxion besloot daarop van zondagavond tot maandagmiddag niet meer door de Kruidenwijk te rijden. 

Burgemeester Franc Weerwind vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn stad, ook in het OV. Daarom kondigt hij extra maatregelen in de wijk aan: cameratoezicht, meer politie en teozichthouders en ook het verwijderen van losliggende stenen. 

Bron: Almeredezeweek.nl

Dossiers: Jongerenoverlast, Nieuwe projecten, Openbaar vervoer

Sluiten
Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens geeft waarschuwing aan ziekenhuizen
09-06-2016

Meerdere ziekenhuizen blijken de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet goed na te leven. Ze hebben bijvoorbeeld geen bewerkersovereenkomst afgesloten met bedrijven die namens het ziekenhuis patiëntgegevens verwerken. Wat heeft dit met cameratoezicht te maken, vraagt u zich nu wellicht af. Het antwoord: heel veel.

Hebt u een bewerkersovereenkomst afgesloten?

Iedereen die personen in beeld brengt met camera’s verzamelt persoonsgegevens. Aan het verwerken van persoonsgegevens met camera’s worden strenge eisen gesteld, omdat camerabeelden die ‘gelekt’ worden mensen flink in de problemen kunnen brengen. Daarom moeten dit soort gegevens zorgvuldig verwerkt worden en goed worden beveiligd. Veel eigenaren van camerasystemen laten de beelden door anderen bekijken. De eigenaar van het camerasysteem is ook verantwoordelijk voor wat die anderen met de beelden doen. De wet is met opzet zo ingericht dat die verantwoordelijkheid niet kan worden overgedragen aan een ander: het is niet de bedoeling dat organisaties zich achter elkaar gaan verschuilen. Dat betekent dat u een bewerkersovereenkomst moet sluiten met iedere partij waar u de beelden aan verstrekt.

Afspraken

Het is toegestaan om bewerkers in te schakelen. Maar de eigenaar van het camerasysteem blijft verantwoordelijk en moet dus zorgen dat de bewerker de privacy van de personen die in beeld zijn waarborgen. In zo’n bewerkersovereenkomst moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over:

  • De gegevens die worden verwerkt, het doel en de bewaartermijn;
  • Beveiligingsmaatregelen om opzettelijk misbruik maar ook onbedoeld ‘lekken’ (een USB-stick die kwijt raakt) te voorkomen;
  • Afspraken over de controle op de naleving van de bewerkersovereenkomst door de verantwoordelijke;
  • Een geheimhoudingsplicht voor de bewerker en zijn personeel;
  • De meldplicht bij datalekken.

Boete

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de ziekenhuizen die geen bewerkersovereenkomsten hebben gesloten gewaarschuwd. De Wet meldplicht datalekken (een onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens dat op 1 januari 2016 in werking trad) biedt de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid forse boetes op te leggen. Maar u houdt zich natuurlijk niet aan de wet om boetes te voorkomen: u doet dat omdat het goed is voor uw reputatie als bedrijf.

Dossiers: Privacy, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Automatische gezichtsherkenning: de vingerafdruk en het DNA van de toekomst?
08-06-2016

Van terrorisme tot verkrachtingen, het herkennen van verdachten met gezichtsherkenning technologie zou wel eens levens kunnen redden. In Leicestershire gebruikt de politie een systeem om hun eigen database met foto’s te doorzoeken op zoek naar verdachten. Een speciaal team van politiemensen vergelijkt foto’s die collega’s aanleveren met de database en zij moeten dan kiezen uit de reeks foto’s die wordt teruggegeven. Het is ‘intelligence’: het systeem zegt dat het deze persoon zou kunnen zijn. Daarna moet je dus nog gewoon onderzoek doen.

Succesverhalen

De software is in gebruik sinds april 2014 en het politiekorps zegt dat het al veel verdachten heeft helpen herkennen. Een populair voorbeeld is een inbreker die door bewakingscamera’s was gefilmd toen hij in een fabriek inbrak. In een verhoor bekende hij direct. Andere voorbeelden zijn het herkennen van personen die foto’s van zichzelf op sociale media hebben geplaatst terwijl ze criminaliteit pleegden en een man die een gestolen fiets probeerde te verkopen op de Engelse variant van Marktplaats.nl – allemaal op basis van hun eigen profielfoto.

Risico’s

Er zijn ook sceptici: het is niet toegestaan DNA te bewaren van mensen die nog nooit zijn veroordeeld voor een strafbaar feit. Foto’s zijn wellicht nog ingrijpender, dus waarom zou het daarbij wel mogen? De toezichthouder biometrie, Alastair MacGregor, heeft diverse keren het bestaan van de fotodatabase aangekaart. Hij maakt zich zorgen dat het vertrouwen van burgers in de politie kan afbrokkelen omdat niet duidelijk is hoe het proces werkt, door vragen over de wettelijkheid en door angst voor function creep. De koppeling van databases met biometrische informatie van verschillende overheidsorganen is de grootste bedreiging volgens hem. Het Home Office onderzoekt het thema, maar te langzaam volgens de toezichthouder.

Hint of hit?

De chef van de politie van Leicestershire zegt dat hij er alles aan doet om binnen de wet te werken. Hij vindt dat het doorzoeken van foto’s proportioneler is dan sommige andere traditionele politiemethoden, omdat het minder ingrijpend is: “Het alternatief is namelijk dat je een foto hebt en er op moet vertrouwen dat een politiecollega die foto kan herkennen. En als dat niet gebeurt? Dan publiceren we die foto in de lokale krant of we zetten hem op een website. Dan is onze nieuwe methode eigenlijk heel terughoudend en professioneel.” Vroeger waren vingerafdrukken ook ‘intelligence’ en pas later werd het echt bewijsmateriaal: “Ik denk dat het bij automatische gezichtsherkenning ook die kant op gaat en dan is het aan de rechters om te bepalen of ze dat accepteren”.

[Dit is een vertaling van een artikel op PoliceOracle.com door Sander Flight]

Bron: policeoracle.com

Dossiers: Innovaties, Privacy, Politie

Sluiten
Lees meer

Amsterdam krijgt er camera's bij
31-05-2016

In Amsterdam Noord, in de Banne, vindt in een aantal straten overlast en criminaliteit plaats. Bewoners, toezichthouders en agenten zijn regelmatig doelwit van een groep hangjongeren.

De inzet van extra politie, toezichthouders, straatcoaches en een buurtveiligheidsteam en het opstellen van een actieplan hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu is het tijd voor cameratoezicht.

Bron: AT5.nl

Dossiers: Jongerenoverlast, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Evaluatie cameratoezicht Den Haag
30-05-2016

De gemeente voerde zelf een evaluatie uit van het cameratoezicht in het kader van de openbare orde en veiligheid. De conclusie luidt dat het specifieke effect van camera's moeilijk meetbaar is, maar dat de camera's het werk van de politie ondersteunen. Het cameratoezicht wordt gecontinueerd en uitgebreid in Scheveningen.

In Den Haag meekt de gemeente gebruik van 152 camera's: 101 vaste, 20 flexibele en 31 camera's bij het Kyocera-stadion van ADO Den Haag. De laatste zijn alleen op wedstrijddagen operationeel. De beelden van de camera's worden 24/7 uitgekeken door gespecialiseerde politiemensen van Team Technisch Toezicht op de Geintegreerde Monitor Centrale (GMC) van de eenheid Den Haag.

In 2015 werden in totaal 2.925 incidenten geregistreerd, aan 95 procent van deze incidenten werd opvolging gegeven en dat leverde (onder andere) 1.553 aangehouden verdachten op.

In heel Den Haag daalt de geregistreerde criminaliteit, maar in stadsdeel Centrum (waar de  vaste camera's hangen) blijft het relatieve aantal misdrijven negatief afsteken met de rest van de stad.

Voorstel van Aartsen
Burgemeester van Aartsen stelt de gemeenteraad voor naar aanleiding van de evaluatie - en met het oog op het huidige dreigingsniveau - het vaste cameratoezicht in stadsdeel Centrum te continueren. Daarnaast stelt hij voor de 'seizoenscamera's' in Scheveningen te vervangen door acht vaste camera's.

Bron: denhaag.raadsinformatie.nl

Dossiers: Evaluaties

Sluiten
Lees meer

VNG: 'Wetgeving camera's roept vragen op'
24-05-2016

Gemeentes mogen vanaf 1 juli camera’s flexibel inzetten bij de aanpak van verplaatsende overlast. De wetswijziging is een stap in de goede richting, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar niet voldoende. ‘De huidige wetgeving rondom cameratoezicht roept te veel vragen op’, aldus Michiel Geuzinge van de VNG.

In maart 2106 ging de eerste kamer akkoord met het wetsvoorstel van minister Van der Steur om gemeentelijk cameratoezicht flexibeler te maken. Binnenkort mogen gemeentes niet alleen met vaste camera's werken, maar ook met flexibele camera's. Bocycams, bikers met camera's en zelfs drones worden mogelijk - mits de noodzakelijkheid daarvan kan worden aangetoond en mits het cameratoezicht voor iedereen kenbaar is.

Michiel Geuzinge, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de VNG: ‘In de oude wetgeving was het omslachtig om een camera te verplaatsen. Als de overlast zich verplaatste, was het niet mogelijk de camera mee te verplaatsen zonder opnieuw een uitgebreid traject te doorlopen. De nieuwe wetgeving maakt het eenvoudiger.’

Meer duidelijkheid

De gemeentes zijn blij met de nieuwe mogelijkheden, maar volgens Geuzinge zijn we er nog niet: ‘Een vraag die steeds terugkeert, is hoe om te gaan met publiek private samenwerking. Bij het beveiligen van winkelcentra bijvoorbeeld en bedrijventerreinen. Er gelden andere regels voor het plaatsen van camera’s die particulier eigendom beschermen dan camera’s die toezicht houden in de openbare ruimte. Er zijn echter veel gebieden waar publiek en privé in elkaar overvloeien.’

Gemiste kans

‘In de huidige wetgeving is cameratoezicht niet handig geregeld’, zegt Geuzinge. ‘Wie mag op een groot bedrijventerrein dat én aan een drukke straat ligt én waar veel woningen staan een camera ophangen? En welke regels gelden er voor het uitlezen van de beelden? Het is een grijs gebied waarin zowel gemeentes als ondernemers niet weten wie verantwoordelijk is. Individuele situaties moeten keer op keer opnieuw worden beoordeeld. Wij vinden dat een gemiste kans: als je cameratoezicht regelt, regel dít dan ook.’

Een ander punt van irritatie is dat er voor elk doel andere wetgeving bestaat. Zo kan het gebeuren dat er aan één paal drie camera’s hangen: één voor het volgen van de verkeersstromen, één voor het bewaken van de milieuzone en één voor de openbare orde. Je kunt ook afspraken maken over het uitlezen van dezelfde camerabeelden voor verschillende doelen, volgens Geuzinge.

Bron: Securitas.

Dossiers: Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Camera's voor bedrijventerrein Borsele
23-05-2016

De gemeente Borsele investeert samen met de gemeente Vlissingen en Zeeland Seaports in cameratoezicht in de Sloehavens.

De gemeente Borsele draagt 6.000 euro bij aan de camera's die nodig zijn om de criminaliteit terug te dringen.

Bron: pzc.nl

Dossiers: Bedrijventerreinen, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Haven Antwerpen wil camera-drones inzetten voor bewaking
25-04-2016

De Belgische minister van Defensie wil surveillerende militairen vervangen door drones met ingebouwde camera's voor de bewaking van de Antwerpse haven.

“We plaatsen daar niet zomaar 140 mensen op straat, maar pakken dat op een intelligente manier aan door de inzet van drones”, zei de minister in het Belgische televisieprogramma De zevende dag.

Hij gaf toe dat het ook een bezuinigingsmaatregel is, want “de inzet van militairen tijdens het verhoogde dreigingsniveau vraagt heel veel van ons apparaat.” Volgens een woordvoerder van Vandeput kunnen drones een groot gebied bestrijken en gedetailleerde beelden maken.

Bron: Beveiliging Nieuws.

Dossiers: Drones, Belgie

Sluiten
Lees meer

Utrecht verplaatst camera's en haalt deel weg
20-04-2016

Elk jaar maakt de gemeente Utrecht de balans op van het gemeentelijke cameratoezicht. In 2016 worden acht openbare orde camera's verplaatst. Dat leidt tot nieuwe camera's in Kanaleneiland en Overvecht en tot het verwijderen van de camera's in Nieuw Hoograven.

Uitvoeringsplan Cameratoezicht
In het uitvoeringsplan wordt de effectiviteit van camera’s jaarlijks beoordeeld aan de hand van het Beleidskader 2014-2018 zoals dat door de raad is vastgesteld. Op basis van een analyse van cijfers, registraties door de politie en signalen uit de wijken worden wijzigingen doorgevoerd. Het doel is een zo zorgvuldig en zo effectief mogelijk cameratoezicht.

Maximum
Het aantal openbare orde camera’s is door de raad vastgesteld op 78. Dit betekent dat in nieuwe gebieden alleen camera’s kunnen worden geplaatst door ze op een andere plek weg te halen. Het gaat dus om camera’s waarvan de verwachting is dat ze op een nieuwe locatie méér zullen bijdragen aan de veiligheid.

Bron: Utrecht.nl.

Dossiers: Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer

Belgische camera's tegen terrorisme
14-04-2016

In België worden duizend 'slimme camera's' geplaatst in de strijd tegen terrorisme. De camera's komen voornamelijk langs snelwegen en bij grensovergangen.

Anti-terreur
De camera's zijn onderdeel van het anti-terreurplan van de Belgische regering. De camera's worden voorzien van automatische nummerplaatherkenning. Ook kan via de foto de kleur en het type van de wagen worden vastgesteld. Als de auto op een zwarte lijst staat, gaat er een melding naar de politie. Zo'n 200 agenten zullen de informatie verwerken.

Ook verkeersovertredingen
Eerder geplaatste camera's zullen ook worden verbonden met het nieuwe netwerk. De camera's zijn niet alleen bedoeld om terrorisme tegen te gaan. Ook automobilisten die te hard rijden, kunnen met de camera's worden geverbaliseerd.

Dossiers: Belgie, ANPR

Sluiten
Lees meer

Facebook gebruikt artificial intelligence om blinden foto's te laten 'zien'
07-04-2016

Plaats een foto op Facebook en iedereen kan zien wat je deed en met wie. Maar wat als je blind bent? Facebook heeft software ontwikkeld die vertelt wat er op de foto te zien is.

Dagelijks zetten mensen meer dan twee miljard foto's op Facebook, Instagram, Messenger en Whatsapp. Blinden en slechtzienden kunnen daar niet van mee genieten. Daarom introduceert Facebook automatische alternatieve tekst: een stem die voorleest wat er waarschijnlijk op de foto te zien is.

De techniek is gebaseerd op herkenning van objecten. Er zitten miljarden parameters in en de software is getraind op miljoenen voorbeelden.

Bron: Facebook.

Dossiers: Innovaties

Sluiten
Lees meer

Nieuwspoort Seminar: de veilige binnenstad (afgelast)
29-03-2016

Deze bijeenkomst is afgelast vanwege een tegenvallend aantal aanmeldingen.

Woensdagmiddag 8 juni 2016 is het Nieuwspoort Seminar 'De veilige binnenstad 2016' in Den Haag. Sprekers uit wetenschap en praktijk gaan in op de aanpak van uitgaansgeweld. In een middag bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en succesvolle aanpakken.

U bent trots op uw binnenstad. Maar uitgaansgeweld bedreigt de veiligheid van burgers en bedrijven, tast de economie aan en verpest het goede imago van uw gemeente. Meer dan 83% van de gemeenten heeft last van uitgaansgeweld. Van de daders is 75% onder invloed van alcohol en/of drugs.

Uitgaansgeweld kan enkel door een integrale aanpak worden tegengegaan. Dat betekent aandacht voor de kenmerken van de daders, de inrichting van het gebied en de horecagelegenheden, het toezicht & handhaving door mensen en de inzet van techniek.

Een integrale aanpak begint met een gedegen analyse: Wat speelt er exact in uw binnenstad? Vervolgens kunt u samen met alle betrokken partijen een aanpak ontwikkelen waarbij u zich natuurlijk laat inspireren door succesvolle projecten in andere binnensteden.

Tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘De Veilige Binnenstad 2016 – Aanpak Uitgaansgeweld’ geven wij u een kader voor een integrale aanpak, talloze voorbeelden van projecten, handvatten voor succesvolle implementatie en de belangrijkste do’s and dont’s uit de praktijk.

Download hier het document.

Dossiers: Uitgaansgebieden, Congressen

Sluiten
Lees meer

Cameratoezicht Almere registreerde 5.573 incidenten in 2e helft 2015
28-03-2016

Het gemeentelijke cameratoezicht in Almere registreerde in de maanden juli tot en met december 2015 in totaal ruim 5.500 incidenten. In 77% van de gevallen werd een actie uitgezet richting de politie. Opgenomen beelden hebben tot 159 aanhoudingen geleid.

Er hangen camera's in het Stadscentrum en Almere Buiten. Op een aantal hotspots staan mobiele camera's.

Er zijn in totaal 5573 incidenten geregistreerd:

  • 3.359 openbare orde en veiligheid
  • 1.727 leefbaarheid
  • 487 algemeen

Meer dan de helft van de incidenten (58%) werd door de observanten zelf gezien. De overige incidenten zijn door derden doorgegeven.

Op 77% van de geregistreerde incidenten is een actie uitgezet naar politie, Handhaving of andere partners.

De beelden zijn ook achteraf gebruikt voor onderzoek door de politie. Naar aanleiding van het opvragen van de beelden zijn in het Stadscentrum 151 personen aangehouden en in Almere Buiten 8.

Bron: Almere.nl.

Dossiers: Evaluaties

Sluiten
Lees meer

Kentekenherkenning op bedrijventerreinen in Hoorn
24-03-2016

Parkmanagement Hoorn gaat camera's vervangen en voegt kentekenherkenning toe. De kentekens van voertuigen op het terrein zullen worden vergeleken met lijsten van verdachte of gezochte voertuigen.

Volgens Parkmanagement Hoorn is het aantal incidenten sinds de invoering van het cameratoezicht in 2009 op de bedrijventerreinen met 70% gedaald. Het collectieve cameratoezicht is geregeld door de Hoornse Ondernemers Compagnie: een samenwerking tussen ondernemers en de lokale overheid. De camera's worden in 2016 vervangen door nieuwe exemplaren die beter beeld opleveren bij slecht weer of in het donker. Camera's op de toegangswegen krijgen kentekenherkenning en worden gekoppeld aan 'de verschillende databases' met verdachte of gezochte kentekens. Met de politie is afgesproken dat zij, na verificatie, zullen uitrukken.

Bron: OnsWestfriesland.nl.

Dossiers: ANPR, Bedrijventerreinen

Sluiten
Lees meer