CAM 1
--
CAM 2
--

Drones: 'The sky is the limit'
01-12-2016

De drone met camera wordt de komende jaren een normaal verschijnsel. De politie in het VK gebruikt ze voor surveillance: de politie in Japan traint dienders in het beschermen van burgers tegen vijandige drones.

Mobiel cameratoezicht 2.0 worden ze al genoemd: drones. Reguliere mobiele camera's zijn al redelijk doorgedrongen tot de markt: naar schatting werden er 1,3 miljoen camera's geleverd voor politievoertuigen, treinen, trams, bussen en bodycams in 2015. Die camera's zijn goed in het waarnemen van alles wat dichtbij gebeurt. Maar echte mobiele camera's waren er tot op heden niet: camera's die een incident kunnen volgen of de persoon of het voertuig waar de camera aan vast zit nou in de buurt is of niet.

Hier is de drone-met-camera.

Drones zijn al jarenlang in gebruik bij het leger. Maar de mogelijkheden voor video surveillance zijn ook ongekend, vooral in de sfeer van publieke veiligheid. In het Verenigd Koninkrijk hebben korpsen in Cumbria, Kent, Lincolnshire, Dorset, Devon en Cornwall al verklaard dat ze drones willen gebruiken om surveillance letterlijk 'een niveau hoger' te tillen. De politie in Tokyo heeft een politie-eenheid die burgers kan beschermen tegen aanvallen met drones - een risico dat steeds groter wordt naarmate er meer drones komen.

De techniek van drones wordt steeds beter - voortgestuwd door de consumentenmarkt voor elektronica en door initiatieven als het Amazon bezorgsysteem met drones - en hier geldt dus letterlijk: "The sky is the limit".

[ Dit is deel 2 in een serie over trends in beeldtechnologie 2016 opgesteld door IHS.]

Dossiers: Drones

Sluiten
Lees meer

Bescherm agenten tegen filmen
01-12-2016

De Tweede Kamer heeft minister van der Steur gevraagd te onderzoeken hoe agenten beter beschermd kunnen worden tegen het plaatsen van filmpjes van agenten in functie.

Volgens Ahmed Marcouch (PvdA) worden agenten steeds vaker geconfronteerd met filmende omstanders tijdens hun werk. Publicatie van deze filmpjes op internet kan negatieve gevolgen hebben voor de betreffende agenten. Marcouch wil laten onderzoeken of het mogelijk is het publiceren van filmpjes waarin agenten herkenbaar in beeld komen te verbieden. Ook zouden er trainingen voor agenten nodig zijn om met dit soort situaties om te gaan. 

Bron: nu.nl

Dossiers: Politie, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

'Domme camera's worden nu echt slim'
25-11-2016

Slimme camera's vielen tot nu toe vaak tegen: het waren eigenlijk domme camera's gekoppeld aan een slimme computer. En de resultaten vielen vaak flink tegen. Dat gaat nu veranderen volgens experts, aangezien de camera's zelf steeds slimmer worden. 'Intelligent video at the edge'.

Revolutie
De markt voor video content analyse heeft het altijd moeilijk gehad tot nu toe. Maar de ontwikkelingen worden aandachtig gevolgd door de brede surveillance industrie. De vraag naar slimme camera's is onverminderd groot, maar er is een revolutie gaande in waar die intelligentie wordt ingebouwd.

Slechte reputatie
Oorspronkelijk werd video content analyse uitgevoerd door computers of servers. De camera hoefde dan niet te worden vervangen door een slimmer exemplaar: de computer deed het rekenwerk wel. Dat leidde tot een sterke groei in de markt voor VCA tot 2008 maar toen was het sprookje uit. Slimme camera's kregen een slechte reputatie omdat de mogelijkheden van VCA consequent te positief waren voorgesteld. In 2014 kromp de markt voor 'server-based analytics' wereldwijd met ongeveer 30%. Eigenlijk was dit ook geen slim cameratoezicht: het waren domme camera's gekoppeld aan een slimme computer. Maar dat is nu dus aan het veranderen: de camera wordt zelf slim.

Rekenen aan de rand
De markt voor 'edge-based analytics' groeit flink: de rekenkracht aan boord van elke camera is tegenwoordig veel groter en het kost minder bandbreedte om berekeningen in de camera zelf uit te laten voeren. De camera zelf wordt daardoor steeds slimmer. Het is onvermijdelijk dat die rekenkracht zal blijven toenemen en dat betekent dat steeds meer applicaties aan de rand van het netwerk zullen draaien en niet meer op de centrale server.

[ Dit is deel 1 in een serie over trends in beeldtechnologie 2016 opgesteld door IHS.]

Dossiers: Innovaties

Sluiten
Lees meer

"Nederlandse politie gaat grootschalig experimenteren met bodycams'
10-11-2016

De politie gaat in meerdere basisteams aan de slag met bodycams. Doel van de experimenten is om te bepalen of de politie dit hulpmiddel kan toevoegen aan haar standaarduitrustingspakket.

Dit maakte korpschef Erik Akerboom bekend op het innovatiecongres van de Nationale Politie op 3 november 2016. Hij kondigde een aantal innovaties aan die de komende tijd zullen worden ingevoerd. De bodycams zijn binnen het totale pakket een belangrijk onderdeel.

Vragen en antwoorden

De experimenten met bodycams moeten antwoord geven op een aantal vragen:

  • Hoe reageren publiek en collega’s op bodycams?
  • Wat dragen bodycams bij aan waarheidsvinding en bewijsvoering?
  • Aan procedures rond klachtenafhandeling?
  • Aan intercollegiaal leren? Zoals: was die staandehouding volgens het boekje? Of: wat doen we de volgende keer anders?

Er is al vrij veel ervaring opgedaan met bodycams. Ook is er in opdracht van Politie en Wetenschap een internationaal literatuuronderzoek naar bodycams gedaan. Maar veel onderzoek komt uit de Verenigde Staten en het is maar zeer de vraag of die resultaten ook gelden voor Nederland. Daarom moet er juist ook in Nederland goed onderzoek worden gedaan en moeten de ervaringen structureler worden verzameld en geanalyseerd, aldus de korpschef.

Lees de toespraak van Erik Akerboom.

Dossiers: Bodycams, Innovaties, Politie

Sluiten
Lees meer

Rotterdam moderniseert cameratoezicht
08-11-2016

Alle gemeentelijke camera's worden in een nieuwe centrale aan het Kleinpolderplein uitgekeken.

Tot voor kort werden de ruim 450 camera's op verschillende plekken in de stad uitgekeken. In de nieuwe centrale wordt elk uur van de dag naar de beelden gekeken. Calamiteiten worden doorgegeven aan de politie of een andere hulpdienst. Lichtere zaken als het verkeerd aanbieden van huisvuil wordt doorgegeven aan de gemeentelijke stadswachten.

Bron: Rijnmond.nl

Dossiers: Innovaties

Sluiten
Lees meer

Leiden vervangt camera's rondom Centraal Station
24-10-2016

De camera's rondom treinstation Leiden Centraal zijn verouderd. Er komen nieuwe camera’s en de beelden worden 24 uur per dag bekeken door de politie.

Terrorisme

In 2010 werden de camera's opgehangen met geld van de nationaal coördinator terrorismebestrijding. Die subsidie was eenmalig en voor vijf jaar: het geld is nu dus op. Maar volgens de burgemeester leveren de camera's nog genoeg op om ze te vernieuwen. Daar zit dan wel een prijskaartje van 88.000 euro per jaar (voor 21 camera's) aan vast voor de gemeente. Dat is exclusief de personeelskosten, maar die worden, volgens de burgemeester, opgebracht door de politie.

Feiten en gevoel

Volgens de burgemeester hebben de camera's een paar keer belangrijke informatie opgeleverd over criminaliteit. En daarnaast voelen iets meer mensen zich veiliger. Het percentage voorstanders is gestegen van 66% in 2014 naar 71% in 2016.

Politie

De politie gaat de beelden bekijken in de toezichtcentrale in Den Haag waar meer camerabeelden uit gemeenten in de voormalige regio Haaglanden kunnen worden bekeken, zoals Zoetermeer en Delft. Het is de bedoeling dat de beelden continu in de gaten worden gehouden. De gemeente en de politie stellen een convenant op waarin taat wat de bedoeling is.

Dossiers: Verlengde projecten, Kosten

Sluiten
Lees meer

'Zorgelijk dat politie nog geen beleid heeft over bodycams'
19-10-2016

De politie experimenteert al zeven jaar met bodycams: kleine draagbare camera's op de kleding van agenten. Maar een goed beleid is er nog niet. Rejo Zenger van de Stichting Freedom Inc. uitte zijn zorgen op de radio en de politie reageerde.

'Always on'

In de Verenigde Staten pleiten organisaties van burgerrechten ervoor dat de bodycam altijd aan moet staan. Dan kan de politie nooit het verwijt van selectief filmen krijgen en kunnen burgers er altijd op rekenen dat 'het hele verhaal' in beeld is, inclusief de aanleiding en het vervolg. Dat zou in Nederland ook het beleid moeten zijn, aldus Rejo Zenger van de Stichting Freedom Inc.:

"Stel: er ontstaat een handgemeen tussen een agent en een burger en de politie zet dan pas de camera aan. Dan ziet het eruit alsof die burger de kwaaie was en dat hij aan het vechten was met de politie. Maar wat je dan misschien niet hebt gefilmd is wat er aan vooraf is gegaan. Bijvoorbeeld als de politie heel onredelijk was tegen die burger”, zegt Zenger.

Politie reageert

Dick Pijl van het project Sensing van de Nationale Politie is het eens met de oproep van Freedom Inc. Het is tijd voor beleid over bodycams. In concept zijn de richtlijnen ook al gereed: eind van dit jaar zullen ze definitief worden vastgesteld, aldus commissaris Pijl. "Het is de opdracht van de politie om er een goed beleid op te maken. Waarom die dingen op een bepaald moment aan of uit moeten en hoe lang we de beelden mogen bewaren. Privacy is ook voor ons een groot goed."

Meer horen?

Beluister het interview met Rejo Zenger en Dick Pijl (via NPO1).

Dossiers: Bodycams, Politie, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Flexibele camera's in Utrecht komen er aan
10-10-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht willen flexibel cameratoezicht uitproberen. De landelijke wetgeving is aangepast en nu vindt de gemeente het tijd om te onderzoeken of camera's die voor kortere tijd worden ingezet meer effect hebben dan vaste camera's. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren.

Beleidskader

In de gemeente Utrecht worden camera's alleen maar ingezet als dat past binnen het beleidskader. Voordat het kader wordt veranderd wil de gemeente een pilot flexibel cameratoezicht uitvoeren om de waarde te toetsen. Dit blijkt uit stukken die medio september zijn gepubliceerd op de site van de gemeente.

Verplaatsing

Overlast en criminaliteit verplaatsen zich door de stad. Dat blijkt uit een analyse van de veiligheidscijfers. Als er een piek zichtbaar wordt in straatroof, woninginbraak of jongerenoverlast kan flexibel cameratoezicht een bijdrage leveren aan de aanpak van die problemen.

Werkwijze

Er kan een aanvraag voor een pilot worden ingediend als het gebied aan de criteria voor de pilot voldoet. Dan wordt er een 0-meting gehouden, een schouw en een cameraplan voor de locatie. De burgemeester wijst het gebied aan en publiceert het besluit. Voorlopig wordt uitgegaan van maximaal drie maanden per locatie. De pilot start in december 2016 en duurt maximaal een jaar. De kosten bedragen ongeveer 40.000 euro en worden betaald uit het programma Veiligheid.

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Wetgeving, Kosten

Sluiten
Lees meer

'Beelden die politie zelf maakt moeten integer zijn'
03-10-2016

Iedereen filmt, knipt, plakt en verspreidt - ook de politie. Om te voorkomen dat de politie als manipulator van de werkelijkheid te boek komt te staan moet er een check worden uitgevoerd. En er moet grondig worden nagedacht of beelden van eigen foutief optreden mogen worden vertoond als er nog een onderzoek loopt, aldus Piet van Reenen in NRC.

Op 22 september 2016 publiceerde NRC in de rubriek 'de politiecolumn' een interessant verhaal van Piet van Reenen over de manipuleerbaarheid van beeldmateriaal. Een ultrakorte samenvatting:

1. Er worden steeds vaker filmpjes gemaakt van gebeurtenissen waar de politie bij betrokken is. Die worden ook steeds vaker en sneller gepubliceerd op internet.

2. Youtube, Facebook, Twitter en verwante diensten zijn niet alleen speeltjes waarmee wijkagenten het contact met hun wijk kunnen intensiveren. Medialogica maakt bepaalde incidenten ook politiek relevant: Project X, treitervlogger in Haren, de aanhouding in de Haagse Schilderswijk.

3. Camera's zijn vormen van sociale controle: bewakingscamera's, maar ook bodycams, televisiecamera's en mobieltjes. De politie is daar ook aan onderworpen: zij kunnen altijd gefilmd worden en niet iedere politieman is daarop voorbereid.

4. Elke montage van filmbeelden is een selectie en elke selectie is mogelijk framing. Het eerste frame is altijd een sterk frame en een frame dat eenmaal staat, is nauwelijks meer te veranderen. De politie weet dat: bodycams en voertuigcams zijn manieren om incidenten vanuit politieperspectief weer te geven en op het net te zetten. Inmiddels staan er op Youtube heel veel politiefilmpjes van een 'wonderlijke rijkdom en variatie'. De Eenheid Rotterdam zet professionele filmpjes op het net: 24/7 PRO. 'Vooruit verdedigen' heet dat. Eigen beelden publiceren om het beeld van het politieoptreden als eerste te bepalen.

5. Dit roept vragen op:

  • Wordt het niet dringen als alle politie eenheden hun optreden op het net zetten?
  • Wie bewaakt de neutraliteit? Feiten en omstandigheden moeten altijd zo neutraal en volledig mogelijk worden weergegeven - die eis moet ook voor het gebruik van social media gelden. Maar ook de beelden van de politie en het commentaar daarop vormen een selectie: 'framing klopt aan de poort en dat is dodelijk'. Het is zoeken naar een check die voorkomt dat in de sociale en reguliere media een voorlichtingsstrijd ontstaat waardoor ook de politie als manipulator van de werkelijkheid te boek komt te staan.
  • Wat als de politie zelf fout heeft opgetreden? Wat als het publiek beelden op het internet zet? Zegt de politie dan tegen journalisten die de beelden opvragen die de politie maakte dat ze die 'in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen de politieman of -vrouw niet vrijgeeft'? Dat is formeel juist, maar toch wel een pijnlijke beperking: het verwijt van eenzijdigheid ligt op de loer.

Bron: NRC.

Dossiers: Politie, Opiniestukken

Sluiten
Lees meer

Bodycams VS: invoering verloopt moeizaam
02-10-2016

Politiemensen in de staat South Carolina in de VS krijgen als eerste allemaal een bodycam - was de afspraak in juni 2015. Onderzoek naar recente schietincidenten laat zien dat er nog heel veel moet gebeuren: van 1 op de 3 schietincidenten zijn beelden en vaak zijn die niet met een bodycam gemaakt.

De Independent Mail vroeg informatie op over alle schietincidenten waar de politie in South Carolina bij betrokken was in 2016. Dat waren in totaal 30 schietincidenten. Voor 12 incidenten was geen uitgeschreven informatie beschikbaar. Er bleven dus 18 beschreven incidenten over. In 12 gevallen waren er geen beelden. Dus er zijn beelden in 1 op de 3 gevallen en in 1 op de 9 gevallen zijn die met een bodycam gemaakt.

Bodycams wettelijk verplicht

In juni 2015 besloot South Carolina als eerste staat in de VS de bodycam verplicht te stellen voor de meeste wetshandhavers ('law enforcement officers'). Deze wettelijke verplichting kwam er voor een groot deel door een fataal schietincident in North Charleston. De politieman verklaarde dat hij de man uit zelfverdediging had neergeschoten, totdat er een video opdook gemaakt door een burger. De politieman werd in staat van beschuldiging gesteld voor moord. Ondanks de wet zijn er van de meeste schietincidenten geen beelden beschikbaar voor een onafhankelijk onderzoek. De twee incidenten waar wel beelden van zijn gemaakt met bodycams komen allebei uit Myrtle Beach: een departement waar de bodycams al standaard uitrusting waren voor de wet werd aangenomen.

Kwestie van geld

Volgens de politie is het een kwestie van geld. De staat South Carolina stelt 5,8 miljoen dollar beschikbaar voor bodycams. Een politiebureau in Anderson County krijgt daar bijvoorbeeld $30.000 van, maar dat is maar een fractie van wat er nodig is volgens de sherrif. Hij schat dat er per agent $1.000 nodig is voor de camera en het opslaan van de beelden. Ook verklaarde hij dat er minstens 75 camera's nodig zijn. Er moet volgens hem geld bij uit federale en lokale budgetten.

Bron: Dit is een vertaalde samenvatting van een artikel van Mike Ellis in The Indpendent Mail.

Dossiers: Bodycams, Kosten

Sluiten
Lees meer

Almere verlengt twee cameraprojecten
30-09-2016

Het cameratoezicht in de Almeerse Filmwijk (gestart in mei 2015) en Kruidenwijk (gestart in juni 2016) wordt verlengd. De veiligheid is in beide gebieden verbeterd, maar de camera's vormen een 'onmisbare schakel' in het pakket volgens de burgemeester. Daarom moeten ze blijven hangen. Beide projecten zijn verlengd tot 1 februari 2017.

Filmwijk
In de Filmwijk ging het vooral om overlast door groepen jongeren op en rond het Walt Disneyplantsoen. Er is extra toezicht door de politie sinds 2013 en door gemeentelijke toezichthouders. De camera's zijn in mei 2015 opgehangen en dat heeft het veiligheidsgevoel verbeterd, aldus het college van B&W. Als de integrale aanpak wordt beëindigd bestaat het risico dat de overlast weer terugkeert. Cameratoezicht is volgens burgemeester Weerwind een onmisbare schakel om de openbare orde en veiligheid te kunnen blijven handhaven.

Kruidenwijk
In juni 2016 werd hier op het Lavendelplantsoen en Saffraanplein cameratoezicht ingevoerd. De aanleiding was overlast van een groep jongeren en incidenten 'in de richting van passerende stadsbussen'. Ook hier is de overlast afgenomen en besluit de burgemeester het cameratoezicht te verlengen.

Dossiers: Verlengde projecten

Sluiten
Lees meer

Hulst hangt camera's in centrum op
30-09-2016

Om de overlast tijdens uitgaansuren te verminderen worden er in het centrum van Hulst camera's opgehangen door de gemeente.

Er komen drie camera's op de belangrijkste 'overlastlocaties' die de gemeente heeft geselecteerd. Het is de bedoeling ook gebiedsverboden op te kunnen leggen aan overlastgevers. De ondernemers gaan ook zelf camera's ophangen in hun zaak en meer toezicht houden op hun terrassen.

Dossiers: Uitgaansgebieden, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer