CAM 1
--
CAM 2
--

VNG: 'Wetgeving camera's roept vragen op'
24-05-2016

Gemeentes mogen vanaf 1 juli camera’s flexibel inzetten bij de aanpak van verplaatsende overlast. De wetswijziging is een stap in de goede richting, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar niet voldoende. ‘De huidige wetgeving rondom cameratoezicht roept te veel vragen op’, aldus Michiel Geuzinge van de VNG.

In maart 2106 ging de eerste kamer akkoord met het wetsvoorstel van minister Van der Steur om gemeentelijk cameratoezicht flexibeler te maken. Binnenkort mogen gemeentes niet alleen met vaste camera's werken, maar ook met flexibele camera's. Bocycams, bikers met camera's en zelfs drones worden mogelijk - mits de noodzakelijkheid daarvan kan worden aangetoond en mits het cameratoezicht voor iedereen kenbaar is.

Michiel Geuzinge, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de VNG: ‘In de oude wetgeving was het omslachtig om een camera te verplaatsen. Als de overlast zich verplaatste, was het niet mogelijk de camera mee te verplaatsen zonder opnieuw een uitgebreid traject te doorlopen. De nieuwe wetgeving maakt het eenvoudiger.’

Meer duidelijkheid

De gemeentes zijn blij met de nieuwe mogelijkheden, maar volgens Geuzinge zijn we er nog niet: ‘Een vraag die steeds terugkeert, is hoe om te gaan met publiek private samenwerking. Bij het beveiligen van winkelcentra bijvoorbeeld en bedrijventerreinen. Er gelden andere regels voor het plaatsen van camera’s die particulier eigendom beschermen dan camera’s die toezicht houden in de openbare ruimte. Er zijn echter veel gebieden waar publiek en privé in elkaar overvloeien.’

Gemiste kans

‘In de huidige wetgeving is cameratoezicht niet handig geregeld’, zegt Geuzinge. ‘Wie mag op een groot bedrijventerrein dat én aan een drukke straat ligt én waar veel woningen staan een camera ophangen? En welke regels gelden er voor het uitlezen van de beelden? Het is een grijs gebied waarin zowel gemeentes als ondernemers niet weten wie verantwoordelijk is. Individuele situaties moeten keer op keer opnieuw worden beoordeeld. Wij vinden dat een gemiste kans: als je cameratoezicht regelt, regel dít dan ook.’

Een ander punt van irritatie is dat er voor elk doel andere wetgeving bestaat. Zo kan het gebeuren dat er aan één paal drie camera’s hangen: één voor het volgen van de verkeersstromen, één voor het bewaken van de milieuzone en één voor de openbare orde. Je kunt ook afspraken maken over het uitlezen van dezelfde camerabeelden voor verschillende doelen, volgens Geuzinge.

Bron: Securitas.

Dossiers: Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Camera's voor bedrijventerrein Borsele
23-05-2016

De gemeente Borsele investeert samen met de gemeente Vlissingen en Zeeland Seaports in cameratoezicht in de Sloehavens.

De gemeente Borsele draagt 6.000 euro bij aan de camera's die nodig zijn om de criminaliteit terug te dringen.

Bron: pzc.nl

Dossiers: Bedrijventerreinen, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Haven Antwerpen wil camera-drones inzetten voor bewaking
25-04-2016

De Belgische minister van Defensie wil surveillerende militairen vervangen door drones met ingebouwde camera's voor de bewaking van de Antwerpse haven.

“We plaatsen daar niet zomaar 140 mensen op straat, maar pakken dat op een intelligente manier aan door de inzet van drones”, zei de minister in het Belgische televisieprogramma De zevende dag.

Hij gaf toe dat het ook een bezuinigingsmaatregel is, want “de inzet van militairen tijdens het verhoogde dreigingsniveau vraagt heel veel van ons apparaat.” Volgens een woordvoerder van Vandeput kunnen drones een groot gebied bestrijken en gedetailleerde beelden maken.

Bron: Beveiliging Nieuws.

Dossiers: Drones, Belgie

Sluiten
Lees meer

Utrecht verplaatst camera's en haalt deel weg
20-04-2016

Elk jaar maakt de gemeente Utrecht de balans op van het gemeentelijke cameratoezicht. In 2016 worden acht openbare orde camera's verplaatst. Dat leidt tot nieuwe camera's in Kanaleneiland en Overvecht en tot het verwijderen van de camera's in Nieuw Hoograven.

Uitvoeringsplan Cameratoezicht
In het uitvoeringsplan wordt de effectiviteit van camera’s jaarlijks beoordeeld aan de hand van het Beleidskader 2014-2018 zoals dat door de raad is vastgesteld. Op basis van een analyse van cijfers, registraties door de politie en signalen uit de wijken worden wijzigingen doorgevoerd. Het doel is een zo zorgvuldig en zo effectief mogelijk cameratoezicht.

Maximum
Het aantal openbare orde camera’s is door de raad vastgesteld op 78. Dit betekent dat in nieuwe gebieden alleen camera’s kunnen worden geplaatst door ze op een andere plek weg te halen. Het gaat dus om camera’s waarvan de verwachting is dat ze op een nieuwe locatie méér zullen bijdragen aan de veiligheid.

Bron: Utrecht.nl.

Dossiers: Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer

Belgische camera's tegen terrorisme
14-04-2016

In België worden duizend 'slimme camera's' geplaatst in de strijd tegen terrorisme. De camera's komen voornamelijk langs snelwegen en bij grensovergangen.

Anti-terreur
De camera's zijn onderdeel van het anti-terreurplan van de Belgische regering. De camera's worden voorzien van automatische nummerplaatherkenning. Ook kan via de foto de kleur en het type van de wagen worden vastgesteld. Als de auto op een zwarte lijst staat, gaat er een melding naar de politie. Zo'n 200 agenten zullen de informatie verwerken.

Ook verkeersovertredingen
Eerder geplaatste camera's zullen ook worden verbonden met het nieuwe netwerk. De camera's zijn niet alleen bedoeld om terrorisme tegen te gaan. Ook automobilisten die te hard rijden, kunnen met de camera's worden geverbaliseerd.

Dossiers: Belgie, ANPR

Sluiten
Lees meer

Facebook gebruikt artificial intelligence om blinden foto's te laten 'zien'
07-04-2016

Plaats een foto op Facebook en iedereen kan zien wat je deed en met wie. Maar wat als je blind bent? Facebook heeft software ontwikkeld die vertelt wat er op de foto te zien is.

Dagelijks zetten mensen meer dan twee miljard foto's op Facebook, Instagram, Messenger en Whatsapp. Blinden en slechtzienden kunnen daar niet van mee genieten. Daarom introduceert Facebook automatische alternatieve tekst: een stem die voorleest wat er waarschijnlijk op de foto te zien is.

De techniek is gebaseerd op herkenning van objecten. Er zitten miljarden parameters in en de software is getraind op miljoenen voorbeelden.

Bron: Facebook.

Dossiers: Innovaties

Sluiten
Lees meer

Nieuwspoort Seminar: de veilige binnenstad (afgelast)
29-03-2016

Deze bijeenkomst is afgelast vanwege een tegenvallend aantal aanmeldingen.

Woensdagmiddag 8 juni 2016 is het Nieuwspoort Seminar 'De veilige binnenstad 2016' in Den Haag. Sprekers uit wetenschap en praktijk gaan in op de aanpak van uitgaansgeweld. In een middag bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en succesvolle aanpakken.

U bent trots op uw binnenstad. Maar uitgaansgeweld bedreigt de veiligheid van burgers en bedrijven, tast de economie aan en verpest het goede imago van uw gemeente. Meer dan 83% van de gemeenten heeft last van uitgaansgeweld. Van de daders is 75% onder invloed van alcohol en/of drugs.

Uitgaansgeweld kan enkel door een integrale aanpak worden tegengegaan. Dat betekent aandacht voor de kenmerken van de daders, de inrichting van het gebied en de horecagelegenheden, het toezicht & handhaving door mensen en de inzet van techniek.

Een integrale aanpak begint met een gedegen analyse: Wat speelt er exact in uw binnenstad? Vervolgens kunt u samen met alle betrokken partijen een aanpak ontwikkelen waarbij u zich natuurlijk laat inspireren door succesvolle projecten in andere binnensteden.

Tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘De Veilige Binnenstad 2016 – Aanpak Uitgaansgeweld’ geven wij u een kader voor een integrale aanpak, talloze voorbeelden van projecten, handvatten voor succesvolle implementatie en de belangrijkste do’s and dont’s uit de praktijk.

Download hier het document.

Dossiers: Uitgaansgebieden, Congressen

Sluiten
Lees meer

Cameratoezicht Almere registreerde 5.573 incidenten in 2e helft 2015
28-03-2016

Het gemeentelijke cameratoezicht in Almere registreerde in de maanden juli tot en met december 2015 in totaal ruim 5.500 incidenten. In 77% van de gevallen werd een actie uitgezet richting de politie. Opgenomen beelden hebben tot 159 aanhoudingen geleid.

Er hangen camera's in het Stadscentrum en Almere Buiten. Op een aantal hotspots staan mobiele camera's.

Er zijn in totaal 5573 incidenten geregistreerd:

 • 3.359 openbare orde en veiligheid
 • 1.727 leefbaarheid
 • 487 algemeen

Meer dan de helft van de incidenten (58%) werd door de observanten zelf gezien. De overige incidenten zijn door derden doorgegeven.

Op 77% van de geregistreerde incidenten is een actie uitgezet naar politie, Handhaving of andere partners.

De beelden zijn ook achteraf gebruikt voor onderzoek door de politie. Naar aanleiding van het opvragen van de beelden zijn in het Stadscentrum 151 personen aangehouden en in Almere Buiten 8.

Bron: Almere.nl.

Dossiers: Evaluaties

Sluiten
Lees meer

Kentekenherkenning op bedrijventerreinen in Hoorn
24-03-2016

Parkmanagement Hoorn gaat camera's vervangen en voegt kentekenherkenning toe. De kentekens van voertuigen op het terrein zullen worden vergeleken met lijsten van verdachte of gezochte voertuigen.

Volgens Parkmanagement Hoorn is het aantal incidenten sinds de invoering van het cameratoezicht in 2009 op de bedrijventerreinen met 70% gedaald. Het collectieve cameratoezicht is geregeld door de Hoornse Ondernemers Compagnie: een samenwerking tussen ondernemers en de lokale overheid. De camera's worden in 2016 vervangen door nieuwe exemplaren die beter beeld opleveren bij slecht weer of in het donker. Camera's op de toegangswegen krijgen kentekenherkenning en worden gekoppeld aan 'de verschillende databases' met verdachte of gezochte kentekens. Met de politie is afgesproken dat zij, na verificatie, zullen uitrukken.

Bron: OnsWestfriesland.nl.

Dossiers: ANPR, Bedrijventerreinen

Sluiten
Lees meer

Eerste Kamer stemt in met flexibel cameratoezicht in gemeenten
23-03-2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie dat gemeenten meer mogelijkheden geeft camera's flexibel in te zetten. Het betreft een wijziging van artikel 151c Gemeentewet. De wetswijziging gaat in op 1 juli 2016. De Tweede Kamer ging op 1 april 2014 al akkoord.

De reden voor de wetswijziging is de behoefte van gemeenten om camera's sneller te kunnen verplaatsen. Tot op heden ging het artikel in de Gemeentewet alleen maar over 'vaste' camera's, maar nu geldt het voor alle camera's die voor handhaving van de openbare orde worden ingezet.

De camera's van gemeenten werden tot op heden gebruikt voor statisch en langdurig toezicht op plekken met een verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld winkelstraten of uitgaansgebieden. Als overlast zich verplaatst kunnen de camera's nu eenvoudiger worden verplaatst.

Flexibel cameratoezicht levert volgens de minister ook tijdwinst op, omdat niet meer voor elke verplaatsing een aparte procedure hoeft te worden gevolgd. De burgemeester wijst, nadat de gemeenteraad hem die bevoegdheid heeft verleend, een gebied aan waarbinnen de camera’s kunnen worden geplaatst of verplaatst. Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld een plein of enkele straten. Borden moeten het publiek informeren over het toezicht met camera’s. De burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik niet meer nodig is.

= Naschrift Sander Flight, redacteur =

Ik heb het oude en nieuwe wetsartikel in één document gezet om de verschillen duidelijk te krijgen.

Download hier het document.

Dossiers: Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Gemeente Eindhoven wil cameratoezicht verlengen
21-03-2016

Burgemeester Van Gijzel van de gemeente Eindhoven stelt de gemeenteraad voor het cameratoezicht in de stad twee jaar te verlengen.

Er wordt gemeentelijk cameratoezicht ingezet sinds 2014. De burgemeester vindt dat er geen redenen zijn het cameratoezicht aan te passen en stelt daarom een verlenging van twee jaar voor.

Wellicht wordt het aantal camera's in de toekomst uitgebreid om beter zicht te krijgen op andere plekken. De politie geeft daar een advies over.

Dossiers: Verlengde projecten

Sluiten
Lees meer

Slim cameratoezicht: nieuwe ontwikkelingen
10-03-2016

Gezichtsherkenning, gedragspatronen, agressie-detectie: allemaal voorbeelden van 'slim cameratoezicht' waar al jaren hard aan wordt gewerkt door wetenschappers en diverse innovatieve bedrijven en bedrijfjes. De resultaten in de praktijk vielen vaak tegen, maar nu is er een bedrijf dat de oplossing zegt te hebben gevonden: de 'zelflerende ' camera.

Domme camera's

De meeste camerasystemen zijn niet slim: ze genereren beelden die pas relevant worden na een beoordeling door mensen - rechtstreeks of achteraf. Computers blijken nauwelijks in staat om 'ruis' van 'relevant' te onderscheiden. Zeer eenvoudige technieken zoals bewegingsdetectie werken prima, maar daar kan je geen gedrag mee interpreteren. Feitelijk is de slimheid van dat soort camera's beperkt tot het geven van een piepje als ergens in beeld een aantal pixels bewegen of van kleur veranderen. Ondanks vijftig jaar onderzoek is de grote stap voorwaarts nog niet gezet. De software en hardware voor video content analyse is feitelijk geen stap verder dan bij de eerste experimenten in 1975:

"Na vijftig jaar onderzoek zijn computers nog net zo blind voor de ‘betekenis’ van objecten, personen en bewegingen. Software en hardware kunnen niet wat centralisten in toezichtcentrales wel kunnen: het begrijpen van menselijk gedrag."
   - Henri Maitre (2013), 'Image processing: Overview and Perspectives’ in J. Dufour (ed.) Intelligent Video Surveillance Systems.

Revolutie?

Maar dat is verleden tijd, zo schreef het tijdschrift Wired onlangs (in een overigens zeer lezenswaardig artikel). En Nederland staat in de frontlinie van de innovaties. Volgens Wired zijn er namelijk camera's die in staat zijn om zelf te leren onderscheiden tussen normale en afwijkende situaties. Dit soort camera's zijn in gebruik in Boston, Chicago, Washington D.C. en Atlanta. Daarnaast worden er experimenten gehouden op Schiphol en in Tilburg en Eindhoven. Toen ik dat laatste las was ik heel benieuwd en besloot ik er wat dieper in te duiken. Wat voor slimme camera's zijn dat dan precies? En waarom zijn deze camera's blijkbaar in staat iets te doen wat tot nu toe onmogelijk bleek?

BRS Labs

Opvallend genoeg bleken alle experimenten in de Verenigde Staten te worden gehouden met software van een Brits bedrijf: BRS Labs. Alle artikelen verwijzen uiteindelijk naar dat bedrijf. Hun software heet AISight (spreek uit: eye sight) en is gebaseerd op artificial intelligence. Volgens Wired kunnen hun camera's misdaad signaleren voordat het feit wordt gepleegd. Uit het filmpje dat hierover is gemaakt komt echter een veel genuanceerder beeld: voorspelling van criminaliteit is nog onmogelijk, aldus de ontwikkelaar van de software. 'De film Minority Report is science fiction', zegt hij.

Zelflerende camera

Maar wat wel overeind blijft in zijn verhaal is dat hun camera's zelf leren wat afwijkend gedrag is. De software is niet gebaseerd op regels die vooraf zijn ingeprogrammeerd. Dat betekent dat het systeem weinig technische ondersteuning nodig heeft, maar zich automatisch aanpast aan veranderende omstandigheden. Als het systeem wordt geïnstalleerd draait het zo'n twee tot drie weken in een 'suppression mode', waarna er steeds meer alarmen worden gegenereerd en het systeem tegelijkertijd leert over de omgeving. Naarmate het systeem meer leert over die omgeving, worden de signalering betrouwbaarder en kan het systeem bruikbare alarmen gaan genereren.

The proof of the pudding is in the eating

Eigenlijk is daarmee alles gezegd wat er over te zeggen valt. Er zijn nog geen praktijkvoorbeelden of succesverhalen, tenminste niet in de artikelen en filmpjes die ik heb gevonden. Dat betekent volgens mij dat we hier te maken hebben met een goed uitgevoerde marketingcampagne van een innovatief bedrijf en - helaas? - nog niet dé doorbraak zien waar al zo lang op wordt gewacht.

Randvoorwaarden

Uit een literatuuronderzoek dat ik vorig jaar deed naar Video Content Analyse bleek trouwens dat er maar een paar toepassingen zijn die goed werken:

 • bewegingsdetectie
 • camera tampering
 • cross line alert
 • people counting
 • automatische kentekenherkenning

Dat zijn allemaal zeer bruikbare toepassingen, maar echt 'slim' kan je ze niet noemen. Eigenlijk zijn ze namelijk allemaal gebaseerd op bewegingsdetectie. Maar er is nog een interessante conclusie op basis van dat onderzoek te trekken. Er blijken twee redenen te zijn waarom er nog geen 'slim' cameratoezicht is. De eerste reden is inderdaad het gebrek aan echt slimme software en algoritmes die het echt doen. Daar werkt BRS Labs met al zijn concurrenten in de wetenschappelijke en private wereld dus hard aan.

Maar er is een tweede belangrijke reden waarom het niet werkt: slimme software heeft veel rekencapaciteit nodig. Heel veel. In laboratoria en proefopstellingen wordt software vaak getest met één camera met stand-alone computer voor het rekenwerk. Maar hoe krijg je dat soort rekenkracht in een netwerk met 3.500 camera's, zoals op Schiphol? Als je al die camerabeelden realtime moet analyseren heb je een ongelooflijk krachtige computer in het hart van je netwerk nodig. Om van de verbindingen nog maar te zwijgen. Een elegante oplossing is om dan naast of in elke camera een aparte computer te plaatsen die de beelden lokaal analyseert. Dat heet 'edge based computing' of 'distributed intelligence network'. Maar dan heb je het bij een gemiddelde prijs van €1.000 per computer dus over een investering van zo'n € 3,5 miljoen op Schiphol. Best een fors bedrag voor bewegingsdetectie.

Op dit moment is mijn conclusie dan ook nog dat de slimme camera er nog niet is - ondanks het optimisme van BRS Labs. Maar ik hou de ontwikkelingen goed in de gaten, want het zal er vast wel een keer van komen. En geloof mij: op dat moment zal ons leven voor altijd een beetje anders zijn geworden.

Dossiers: Innovaties, Opiniestukken

Sluiten
Lees meer

Politie in VS worstelt met bodycams en transparantie
08-03-2016

De politie in de VS gebruikt veel bodycams, maar het is nog niet duidelijk wat er met de beelden moet gebeuren. Enerzijds is er een enorme behoefte aan 'transparantie', vooral na Ferguson. Maar anderzijds kunnen burgers in de problemen komen als beelden van bodycams openbaar worden gemaakt. En het kan ook opsporingsonderzoek in gevaar brengen. Een onderzoeksinstituut inventariseerde de wetgeving in alle staten.

Geen richtlijnen
De meeste staten in de VS hebben geen richtlijnen voor het gebruik van bodycams door de politie. Negen staten (van de 50) hebben die inmiddels wel: zij beschrijven wanneer en waar de politie bodycams moet gebruiken. Een paar voorbeelden:

 • In Illinois moeten agenten 'de meeste' activiteiten opnemen.
 • In Oregon moeten agenten met bodycams vooraf kenbaar maken als een conversatie zal worden opgenomen. Uitzonderingen op die regel zijn alleen mogelijk als het opsporingsonderzoek bemoeilijkt of als het de agent in gevaar zou brengen.
 • In Virginia moeten bodycams aan staan bij vrijwel elke interactie tussen politie en burgers, tenzij het hun eigen veiligheid of die van burgers in gevaar brengt.

Maar dit zijn de uitzonderingen: in de meeste staten is sprake van een 'vacuüm' voor de regulering van bodycams, aldus een rapport van het Urban Institute.

Burgers kijken mee
Volgens de algemene privacywetgeving in de VS hebben burgers het recht opgenomen beelden te zien van bodycams waarop zij in beeld zijn. Maar twaalf staten hebben dat recht inmiddels ingeperkt. En nog eens twaalf overwegen het.

Er zijn zelfs staten, zoals Texas, waar het expliciet verboden is om beelden van bodycams openbaar te maken, tenzij de beelden als bewijsmateriaal in opsporingsonderzoek worden gebruikt. In Connecticut geldt ongeveer hetzelfde, maar dan alleen als het gaat om incidenten van huiselijk geweld, zelfmoord, moord of dodelijke ongevallen. Dat soort beelden mogen nooit beschikbaar worden gesteld aan burgers, tenzij ze onderdeel vormen van het bewijs in een strafzaak. Twintig andere staten overwegen een verbod op het publiceren van opnames. Kortom: de 'transparantie' over politieoptreden - een van de belangrijkste redenen voor de populariteit van de bodycam - wordt na daadwerkelijke invoering meteen flink ingeperkt in een aantal staten.

Privacy van kinderen, getuigen en omstanders
In 49 staten heeft de politie het recht beelden af te schermen van het publiek als onderzoek erdoor in gevaar zou komen. Of als de publieke veiligheid of de nationale veiligheid erdoor zou worden aangetast. Alleen in New Hampshire is de politie verplicht de beelden altijd ter beschikking van burgers te stellen. Maar dat soort wetten verschillen flink per staat: soms komt het feitelijk neer op afscherming van alle beelden, soms zijn ze zo streng geformuleerd dat voorvechters van privacy geloven dat het de privacy van iedereen die contact heeft met de politie in gevaar brengt:

"Het is aan de ene kant belangrijk om de privacy van mensen die in beeld zijn te beschermen. Kinderen, bijvoorbeeld, of getuigen en omstanders", aldus La Vigne die het rapport schreef. "Aan de andere kant is het belangrijkste doel van bodycams om de transparantie te vergroten."

Meer privacy of meer openheid?
In 41 staten is het niet toegestaan bodycams aan te zetten als de politie een huis binnengaat. Maar er gaan stemmen op dat deze algemene regel nu juist voor bodycams zou moeten worden versoepeld. "Het binnengaan van een huis is een van de meest ingrijpende dingen die de overheid doet", zegt politieman Trapp uit Pittsburgh - manager van het programma voor bodycams. "Waarom zou dat nou juist het moment moeten zijn dat de camera uit moet?"

Meer bodycams, meer beelden, meer beperkingen?
De discussie in de VS over bodycams is in volle gang omdat president Obama na de rellen in Ferguson besloot $150 miljoen ter beschikking te stellen voor de aanschaf van bodycams. Blijkbaar leidt deze investering niet alleen maar tot meer transparantie - de bodycam levert ook weer nieuwe dilemma's en problemen op.

Revolutie
De nieuwe uitdagingen die door de bodycam aan het licht komen zijn zo fundamenteel omdat ze de relatie tussen politie en publiek kunnen veranderen. Sommigen spreken al van een revolutie in de interactie tussen politie en publiek. Kansloze klachten tegen politieoptreden worden niet meer ingediend als mensen weten dat er beelden van het incident zijn. Dat maakt het politiewerk een stuk eenvoudiger. Maar er zijn ook al voorbeelden waarbij het als verdacht werd beschouwd dat een politieman die geweld gebruikte daar geen beelden van kon laten zien. De voorzitter van de Anaheim Police Association schreef mee aan het camerabeleid voor de politie in zijn eigen stad. Volgens hem was het 'een van de belangrijkste beleidsdocumenten waar ik in 25 jaar wetshandhaving mee te maken heb gehad'. Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd of geschreven.

Lees het rapport hier

Dossiers: Bodycams, Privacy, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Tiel breidt cameratoezicht uit
07-03-2016

De gemeenteraad van Tiel heeft ingestemd met het nieuwe beleid voor cameratoezicht. De camera's mogen alleen worden ingezet volgens vijf criteria in het nieuwe beleidskader. Volgens ons is het een voorbeeld waar andere gemeenten inspiratie uit zouden kunnen halen.

Nieuwe camera's
Tiel gaat extra camera's ophangen in het centrum, bij de toegangspoorten en in winkelcentrum Rauwenhof. De beelden worden rechtstreeks uitgelezen in de Regionale Toezicht Ruimte van de politie in Nijmegen. De kosten bedragen € 18.000 voor de aanschaf en jaarlijks € 13.600 voor het toezicht.

Winkelcentra
Het uitgangspunt van de gemeente was (en blijft) dat ondernemers in winkelcentra zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid - ook in de openbare ruimte. Maar de gemeente is van mening dat het 'wellicht redelijk zou zijn' de helft van de kosten van cameratoezicht voor haar rekening te nemen als de ondernemers de andere helft financieren. Voorwaarde is wel dat uit een veiligheidsanalyse blijkt dat de inzet van camera's gerechtvaardigd is.

Beleidskader
Om te beoordelen of cameratoezicht kan worden ingezet hanteert de gemeente Tiel vijf criteria:

 1. Openbare orde
  Er moet sprake zijn van een 'breed erkend' openbare orde probleem
   
 2. Extra inspanning nodig
  Het probleem moet niet kunnen worden opgelost vanuit de normale personele en financiële kaders
   
 3. Prop/sub
  Het probleem kan niet met minder ingrijpende middelen worden opgelost (subsidiariteit) en de camera's moeten in verhouding staan tot de geconstateerde overlast (proportionaliteit)
   
 4. Efficiëntie
  Het cameratoezicht moet goedkoper zijn dan andere maatregelen om de gestelde doelen te bereiken - niet alleen in geld, maar ook in arbeidsuren
   
 5. Commitment
  Cameratoezicht moet ingebed zijn in een breder pakket aan maatregelen. Daarom moet het wijkteam zich verzekeren van medewerking van veiligheids- en handhavingspartners.

Reactie van de redactie van Slim Bekeken (Sander Flight)
Bovenstaande criteria zijn volgens mij een bruikbaar compromis tussen de vaak complexe wettelijke eisen en de praktische wensen voor effectief cameratoezicht. Vooral de laatste eis dat het ophangen van de camera's gecombineerd moet worden met commitment vanuit handhaving is een toevoeging die de mogelijke meerwaarde zal vergroten en tegelijkertijd de door sommigen gevreesde wildgroei in het aantal camera's kan voorkomen. Camera's zonder opvolging zijn namelijk kwetsbaar vanuit het idee van schijnveiligheid, vooral op de langere termijn. Je kan het plan van Tiel volgens mij als volgt samenvatten: "Het kost wat, maar dan heb je ook wat."

Lees het Camerabeleid gemeente Tiel en Afwegingskader.

Dossiers: Nieuwe projecten, Kosten, Winkelgebieden

Sluiten
Lees meer

Stiekem filmen personeel kost werkgever veel geld
02-03-2016

Drie werknemers werden ontslagen omdat ze bezwaar maakten tegen heimelijk cameratoezicht dat door de directie op hun werkplek was opgehangen. De rechter zorgde ervoor dat ze een ontslagvergoeding kregen die fors hoger is dan normaal.

De directie van een Fries bedrijf besloot verborgen camera's op te hangen: er ontbrak geld uit de kassa en gereedschap verdween. Werknemers ontdekten de camera's toen ze hun werkplek aan het opruimen waren en wilden een uitleg van de directie. Die vertelde over de aanleiding voor de camera's, maar een deel van het personeel vond die uitleg onvoldoende. Ze stuurden een brief aan de directie waarin ze bezwaar maakten tegen de verborgen camera's.

De brief werd niet gewaardeerd door de directie: de schrijvers van de brief werden per direct op non-actief gesteld. De kantonrechter verwijt de werkgever dat de camera's aan vrijwel geen enkele wettelijke eis voldeden.

Eisen aan camera's op de werkplek:

 • Alleen als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft
 • Afwegen bedrijfsbelang tegen privacybelang werknemers
 • Beelden niet langer bewaren dan noodzakelijk
 • Ondernemingsraad moet toestemming geven
 • Werknemers moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van verborgen camera's
 • Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Ontslagvergoeding

De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en moet een billijke vergoeding betalen: drie maal de normale transitievergoeding. Voor de drie werknemers komt dat neer op ruim 100.000 euro.

Lees de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland.

Dossiers: Privacy

Sluiten
Lees meer