CAM 1
--
CAM 2
--

Slow-motion camerabeelden in rechtszaal beïnvloeden beoordeling door juryleden
19-08-2016

In de Verenigde Staten is onderzocht hoe juryleden kijken naar camerabeelden die als bewijsmateriaal worden vertoond. Het blijkt dat vertraagde beelden relatief sneller leiden tot het oordeel dat de dader wist wat hij aan het doen was.

Drie keer meer veroordelingen
Het tonen van beelden in slow-motion kan dus een vertekend beeld opleveren van wat er is gebeurd. Hoe langzamer de beelden worden afgespeeld, hoe groter de kans dat de jury denkt dat er sprake was van opzet om letsel toe te brengen. Als de beelden op normale snelheid werden afgespeeld, oordeelde de jury vaker dat er geen sprake van opzet was. Het vertonen van een moord in slow motion zorgde ervoor dat de jury drie keer zo vaak tot het oordeel 'first degree murder' kwam. Het onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten en gepubliceerd in het tijdschrift PNAS

Meer beelden, meer bewijs
Videobeelden zijn op steeds grotere schaal beschikbaar: smartphones en 'gewone' camera's leggen regelmatig overvallen, berovingen en zelfs moorden vast. Sommige politiemensen dragen kleine camera's op het lichaam: bodycams. Rechtbanken zijn bereid die beelden te accepteren als bewijsmateriaal en soms worden ze in slow-motion vertoond om de jury te helpen tot een oordeel te komen over wat er echt is gebeurd in de vaak chaotische omstandigheden rondom een misdaad.

Kwade opzet
Het draait bij veel moordzaken allemaal om de vraag of de verdachte van plan was het slachtoffer te vermoorden of niet. De onderzoekers hebben een aantal experimenten opgezet om te kijken of het vertraagd afspelen van beelden van invloed is op de kijkers. Vertraagd afspelen van de beelden verviervoudigde de kans dat de juryleden hun bespreking begonnen met het idee dat de verdachte veroordeeld zou moeten worden. Ze hebben waarschijnlijk het idee dat de dader meer tijd had om na te denken en daardoor wordt er meer opzet in het geweld gezien. Ook als de beelden zowel op normale snelheid als in slow-motion worden vertoond is de kans anderhalf keer zo groot dat de juryleden kwade opzet vermoeden.

Bron: BBC.

Dossiers: Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Mobiel cameratoezicht in Brunssum
09-08-2016

Steeds meer bewoners voelen zich onveilig in hun eigen buurt en daarom heeft de gemeenteraad besloten twee a drie mobiele camera's in te zetten.

De krant De Limburger zet vraagtekens bij het inzetten van cameratoezicht voor dit doel. De camera's geven wel het gevoel dat er iets aan onveiligheid wordt gedaan, maar overlastgevers kunnen zich gemakkelijk ergens anders op gaan houden. Brunssum wil dit risico op verplaatsing wegnemen door mobioele, eenvoudig verplaatsbare, camera's in te zetten. Daarnaast is het effect van cameratoezicht voor een groot deel afhankelijk van de opvolging op straat. De gemeente heeft dan ook de wens het aantal BOA's op straat uit te breiden.

Bron: DeLimburger.nl   

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Bewoners filmen de eigen straat
08-08-2016

Om kleine criminaliteit te bestrijden hingen bewoners van de Asterstraat in Den Helder camera's op. Dat lijkt te werken, maar de vraag is of dit wettelijk door de beugel kan.

Volgens bewoners zijn de camera's een bewezen succes. Volgens hun gaat er niet alleen een sterk preventieve werking van de camera's uit, maar kunnen de beelden ook gebruikt worden voor het vastleggen van daders. Recentelijk is er al een man vastgelegd die een auto openbrak [SlimBekeken: blijkbaar liet deze dader zich niet beinvloeden door de sterke preventieve werking].

De politie geeft aan dat de camera's de openbare weg filmen en daardoor inbreuk maken op de privacy van passanten. Als een van hen een klacht indient kan dat volgens de politie leiden tot een boete.

Bron: rtvnh.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Cameratoezicht in flatgebouwen levert resultaten op
04-08-2016

Patrimonium woonservice installeerde intelligente camera's is 31 flatgebouwen in Veenendaal. Deze leidden tot een afname van recidive.

Het doel van de plaatsing van de camera's was het vergroten van het gevoel van veiligheid van bewoners en gedragsbeinvloeding. Ook werden opgenomen beelden gebruikt om schades te verhalen en criminele activiteiten op te lossen en deze terug te dringen.

De politie heeft diverse camerabeelden opgevraagd voor onder meer overlast van jongeren, diefstal, vernieling, mishandeling, criminele activiteiten en inbraak. Dat leidde tot het betalen van schade en taakstraffen.

Bron: veenendaalsekrant.nl

Dossiers: Evaluaties

Sluiten
Lees meer

Ook Barneveld aan de mobiele camera's
04-08-2016

Na een aanpassing van de APV kan de gemeente Barneveld vanaf dit najaar mobiel cameratoezicht inzetten als er sprake is van aanhoudende overlast.

Deze overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit hangjongeren, zakkenrollers, drugsdealers of vandalen. Het doel van de inzet is het verhogen van de veiligheid en het gevoel van veiligheid. Sinds 2012 heeft de gemeente al een mobiele camera in gebruik. Tot nu toe werd deze ingezet door de politie op private terreinen, zoals schoolpleinen. Door de wetswijziging mag de gemeente deze nu ook in de openbare ruimte inzetten. Door de aanpassing in de APV kan de burgemeester bij opspelende problemen direct cameratoezicht toepassen.

Bron: barneveldsekrant.nl

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

R├┤ggefeest op Ameland in beeld
01-08-2016

Tijdens het feest hangt de gemeente een camera op om de openbare orde te handhaven en ook in het kader van crowd control.

Met de camera kan de politie de feestvierders continu in de gaten houden en ingrijpen als er incidenten dreigen te ontstaan.

Het is de eerste keer dat er een camera op het eiland wordt geplaatst.

Bron: persbureau-ameland.nl

Dossiers: Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Continuering en uitbreiding cameratoezicht Sittard-Geleen
26-07-2016

In 2014 startte de gemeente met cameratoezicht in de twee centra. Na een evaluatie is besloten de camera's nog minimaal vijf jaar te laten hangen.

Burgemeester COx geeft aan dat het aantal incidenten in de uitgaanscentra sterk gedaald is. 'Dat was in eerste instantie de doelstelling van het cameratoezicht dus dat rechtvaardigt continuering.' Camera's worden ook ingezet bij de aanpak van drugsgerelateerde overlast en de burgemeester is ervan overtuigd dat de camera's ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel van bezoekers.

Op een aantal plekken worden in totaal vier camera's bijgeplaatst.

Bron: sittard-geleen.nl

Dossiers: Uitgaansgebieden, Verlengde projecten

Sluiten
Lees meer

Voetbalkooi Mosselboomgaard in beeld
26-07-2016

Rond de voetbalkooi in Zierikzee is (drugs)overlast van hangjongeren. De gemeenteraad leek de kooi eerst te willen verplaatsen maar kiest nu voor extra toezicht.

De meeste partijen in de raad waren er niet van overtuigd dat de overlast zou verdwijnen bij verplaatsing. Uiteindelijk is besloten verscherpt toezicht (onder andere met camera's) toe te passen en te meten of dat verlichting van de overlast voor omwonenden brengt. Zo niet, dan kan de kooi alsnog verplaatst worden.

Bron: pzc.nl

Dossiers: Jongerenoverlast, Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Vlaardingen onderzoekt flexibel cameratoezicht
26-07-2016

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden een verrijdbare mobiele camera unit (VMCU) in te zetten op strategische locaties.

Er wordt gekeken of het glasvezelnetwerk op de verschillende locaties toereikend is, de APV moet worden aangepast en ook zal de gemeente regels voor het gebruik van de mobiele camera's op papier zetten.

Bron: schiedamsnieuws.nl

Dossiers: Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer

Uitgaan onder toeziend oog van camera's in Valkenburg
14-07-2016

In delen van het uitgaanscentrum van Valkenburg worden acht camera's geplaatst.

De gemeente en de politie misten overzicht in het gebied, mede door steeds grotere evenementen. De gemeente wil er met de camera's voor zorgen dat mensen zich veiliger gaan voelen en dat de hulpdiensten sneller in kunnen grijpen bij incidenten.

Voor aanschaf en installatie van de acht camera's heeft de gemeente 60.000 euro gereserveerd.

Bron: 1Limburg.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Kosten, Uitgaansgebieden

Sluiten
Lees meer

Wel filmen, niet helpen
06-07-2016

Steeds vaker duiken nieuwsberichten op over incidenten waarbij omstanders de situatie filmen en delen via social media, maar geen hulp bieden aan slachtoffers of helpen bij het aanpakken van het incident.

Afgelopen zaterdag lag er een meisje een uur lang rillend van de kou naast een Amsterdamse gracht. Omstanders filmden haar, slechts een persoon belde 112. 

Neurowetenschapper Hortensius deed onderzoek naar het 'omstander-effect', hij geeft aan dat de kans dat een omstander ingrijpt of hulp biedt kleiner is wanneer de groep omstanders groter is. Veel mensen staan aan de grond genageld bij een incident, iets dat voorkomt uit een persoonlijk ongemak. De emotionele reflex is volgens Hortensius bevriezen, vluchten of vechten.

Maar waarom gaan deze 'bevroren' mensen wel filmen? Dat hoort bij de tijdgeest volgens van Dijk, hoogleraar nieuwe media. Mensen voelen zich volgens hem steeds meer toeschouwer in plaats van deelnemer: 'het beeld is soms belangrijker dan de werkelijkheid die gefilmd wordt.' Het komt voort uit de behoefte te laten zien dat je er als eerste bij bent. 

Een voordeel is overigens dat de opgenomen beelden informatie kunnen verschaffen over incidenten en ook over daders. Ook kan het filmen een afschrikwekkende werking hebben tijdens een misdrijf.

Bron: Parool.nl

Dossiers: Opiniestukken

Sluiten
Lees meer

XPose: app die veiligheid vergroot
06-07-2016

Vrijdag 1 juli presenteerde Peter R. de Vries de nieuwe veiligheidsapp die 'een omwenteling teweeg gaat brengen in opsporing en handhaving'.

XPose is een livestreaming app. Bij paniek: even schudden, druk op 'Panic' en de beelden die je telefoon maakt worden opgeslagen op een server. Ook kan de meldkamer van de politie direct meekijken. De gps-locatie is bekend en in een straal van 5 tot 10 kilometer krijgt iedereen die de app heeft een pop-up.

Naar verluidt hebben de ontwikkelaars van de app al een miljoenendeal met partners in de VS gesloten. We gaan zien of en hoe de app in Nederland landt!

Bron: Parool.nl

Dossiers: Innovaties

Sluiten
Lees meer

Burgerwacht wil camera's
04-07-2016

Mede door de inzet van de Burgerwacht Veeneslagen in Rijssen is het aantal woninginbraken teruggebracht tot bijna nul. Nu is de wens het aantal auto-inbraken aan te pakken met behulp van cameratoezicht.

Al drie jaar lang patrouilleert de Burgerwacht Veeneslagen Rijssen door de wijk. Naar eigen zeggen heeft dit effect, maar ze kunnen niet alles zien en er blijft last van auto-inbraken. Door camera's op strategische plekken op te hangen kan er gemonitord worden wie er in en uit de wijk gaan en de 'goed georganiseerde bendes' aanpakken. 

De camera's moeten van goede kwaliteit zijn en dat kost geld en daarom is de stichting op zoek naar geld via crowdfunding.

SlimBekeken vraagt zich ondertussen af wat het juridische regime is voor het cameratoezicht. Het lijkt erop dat de camera's de openbare ruimte in beeld brengen en die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mocht de gemeente deze vorm van burgerparticipatie een goed idee vinden dan zal er gekeken moeten worden naar hoe de privacy van de mensen die zich in de openbare ruimte begeven beschermd kan worden. Een interessante casus: SlimBekeken kent geen eerdere voorbeelden van bewoners die cameratoezicht toepassen in de openbare ruimte, wordt vervolgd?   

Bron: Tubantia.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Privacy

Sluiten
Lees meer

1 juli: mobiel cameratoezicht mogelijk
04-07-2016

Vanaf 1 juli 2016 mogen burgemeesters in een bepaald gebied, voor een bepaalde periode cameratoezicht inzetten.

Op deze datum gaat de aanpassing van de gemeentewet in. Met deze aanpassing wil het kabinet de veiligheid in de openbare ruimte verbeteren doordat aanhoudende, verplaatsende overlast beter gevolgd en aangepakt kan worden.

Bron: vngmagazine.nl

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Helmond verwijdert aantal camera's
04-07-2016

De gemeente heeft een visie op cameratoezicht opgesteld en aan de hand daarvan het cameraplan in de stad aangepast.

In de visie heeft de gemeente bepaald voor welke doelen en op welke plekken en voor wat voor problemen zij camera's in wil zetten. Deze visie is in een integrale werkgroep uitgewerkt en daarna is het huidige cameraplan tegen het licht gehouden. Een aantal camera's voldeed niet meer aan de nieuwe uitgangspunten en worden weggehaald. Het cameratoezicht krijgt hierdoor meer focus en wordt efficienter ingezet. DSP-groep begeleidde het ambtelijke en bestuurlijke proces om te komen tot een visie en de uitwerking ervan. 

Bron: ED.nl

Dossiers: Gestopte projecten, Verlengde projecten, Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer