CAM 1
--
CAM 2
--

Uitgaan onder toeziend oog van camera's in Valkenburg
14-07-2016

In delen van het uitgaanscentrum van Valkenburg worden acht camera's geplaatst.

De gemeente en de politie misten overzicht in het gebied, mede door steeds grotere evenementen. De gemeente wil er met de camera's voor zorgen dat mensen zich veiliger gaan voelen en dat de hulpdiensten sneller in kunnen grijpen bij incidenten.

Voor aanschaf en installatie van de acht camera's heeft de gemeente 60.000 euro gereserveerd.

Bron: 1Limburg.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Kosten, Uitgaansgebieden

Sluiten
Lees meer

Wel filmen, niet helpen
06-07-2016

Steeds vaker duiken nieuwsberichten op over incidenten waarbij omstanders de situatie filmen en delen via social media, maar geen hulp bieden aan slachtoffers of helpen bij het aanpakken van het incident.

Afgelopen zaterdag lag er een meisje een uur lang rillend van de kou naast een Amsterdamse gracht. Omstanders filmden haar, slechts een persoon belde 112. 

Neurowetenschapper Hortensius deed onderzoek naar het 'omstander-effect', hij geeft aan dat de kans dat een omstander ingrijpt of hulp biedt kleiner is wanneer de groep omstanders groter is. Veel mensen staan aan de grond genageld bij een incident, iets dat voorkomt uit een persoonlijk ongemak. De emotionele reflex is volgens Hortensius bevriezen, vluchten of vechten.

Maar waarom gaan deze 'bevroren' mensen wel filmen? Dat hoort bij de tijdgeest volgens van Dijk, hoogleraar nieuwe media. Mensen voelen zich volgens hem steeds meer toeschouwer in plaats van deelnemer: 'het beeld is soms belangrijker dan de werkelijkheid die gefilmd wordt.' Het komt voort uit de behoefte te laten zien dat je er als eerste bij bent. 

Een voordeel is overigens dat de opgenomen beelden informatie kunnen verschaffen over incidenten en ook over daders. Ook kan het filmen een afschrikwekkende werking hebben tijdens een misdrijf.

Bron: Parool.nl

Dossiers: Opiniestukken

Sluiten
Lees meer

XPose: app die veiligheid vergroot
06-07-2016

Vrijdag 1 juli presenteerde Peter R. de Vries de nieuwe veiligheidsapp die 'een omwenteling teweeg gaat brengen in opsporing en handhaving'.

XPose is een livestreaming app. Bij paniek: even schudden, druk op 'Panic' en de beelden die je telefoon maakt worden opgeslagen op een server. Ook kan de meldkamer van de politie direct meekijken. De gps-locatie is bekend en in een straal van 5 tot 10 kilometer krijgt iedereen die de app heeft een pop-up.

Naar verluidt hebben de ontwikkelaars van de app al een miljoenendeal met partners in de VS gesloten. We gaan zien of en hoe de app in Nederland landt!

Bron: Parool.nl

Dossiers: Innovaties

Sluiten
Lees meer

Burgerwacht wil camera's
04-07-2016

Mede door de inzet van de Burgerwacht Veeneslagen in Rijssen is het aantal woninginbraken teruggebracht tot bijna nul. Nu is de wens het aantal auto-inbraken aan te pakken met behulp van cameratoezicht.

Al drie jaar lang patrouilleert de Burgerwacht Veeneslagen Rijssen door de wijk. Naar eigen zeggen heeft dit effect, maar ze kunnen niet alles zien en er blijft last van auto-inbraken. Door camera's op strategische plekken op te hangen kan er gemonitord worden wie er in en uit de wijk gaan en de 'goed georganiseerde bendes' aanpakken. 

De camera's moeten van goede kwaliteit zijn en dat kost geld en daarom is de stichting op zoek naar geld via crowdfunding.

SlimBekeken vraagt zich ondertussen af wat het juridische regime is voor het cameratoezicht. Het lijkt erop dat de camera's de openbare ruimte in beeld brengen en die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mocht de gemeente deze vorm van burgerparticipatie een goed idee vinden dan zal er gekeken moeten worden naar hoe de privacy van de mensen die zich in de openbare ruimte begeven beschermd kan worden. Een interessante casus: SlimBekeken kent geen eerdere voorbeelden van bewoners die cameratoezicht toepassen in de openbare ruimte, wordt vervolgd?   

Bron: Tubantia.nl

Dossiers: Nieuwe projecten, Privacy

Sluiten
Lees meer

1 juli: mobiel cameratoezicht mogelijk
04-07-2016

Vanaf 1 juli 2016 mogen burgemeesters in een bepaald gebied, voor een bepaalde periode cameratoezicht inzetten.

Op deze datum gaat de aanpassing van de gemeentewet in. Met deze aanpassing wil het kabinet de veiligheid in de openbare ruimte verbeteren doordat aanhoudende, verplaatsende overlast beter gevolgd en aangepakt kan worden.

Bron: vngmagazine.nl

Dossiers: Flexibel cameratoezicht, Wetgeving

Sluiten
Lees meer

Helmond verwijdert aantal camera's
04-07-2016

De gemeente heeft een visie op cameratoezicht opgesteld en aan de hand daarvan het cameraplan in de stad aangepast.

In de visie heeft de gemeente bepaald voor welke doelen en op welke plekken en voor wat voor problemen zij camera's in wil zetten. Deze visie is in een integrale werkgroep uitgewerkt en daarna is het huidige cameraplan tegen het licht gehouden. Een aantal camera's voldeed niet meer aan de nieuwe uitgangspunten en worden weggehaald. Het cameratoezicht krijgt hierdoor meer focus en wordt efficienter ingezet. DSP-groep begeleidde het ambtelijke en bestuurlijke proces om te komen tot een visie en de uitwerking ervan. 

Bron: ED.nl

Dossiers: Gestopte projecten, Verlengde projecten, Flexibel cameratoezicht

Sluiten
Lees meer

Harderwijk: camera's rond AZC
30-06-2016

Om verstoringen van de openbare orde rond het te realiseren AZC te voorkomen neemt de gemeente een aantal maatregelen.

Het cameratoezicht zal plaatsvinden op de Graaf Ottolaan.

Bron: DeStentor.nl

Dossiers: Nieuwe projecten

Sluiten
Lees meer

Camera's en preventief fouilleren tegen straatprostitutie en drugsoverlast
28-06-2016

Een 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen aan de Slingerweg in Breda trekt vele vormen van criminaliteit aan. DIt zorgt voor overlast bij ondernemers in de omgeving, cliënten en personeel van de opvang.

Het gaat onder andere om handel in harddugs en straatprostitutie. De gemeente wil de problemen aanpakken met camera's, meer controles en preventief fouilleren. De gemeente richt een monitorgroep op die de ontwikkeling van de overlast in de gaten houdt en eventuele verplaatsing in kaart brengt.

Bron: OmroepBrabant.nl

Dossiers: Bedrijventerreinen, Nieuwe projecten, Ondernemers

Sluiten
Lees meer

Snel camera's in Kruidenwijk Almere
14-06-2016

Bussen van vervoerder Connexxion zijn eind vorige week herhaaldelijk bekogeld met stenen. De gemeente neemt maatregelen

Drie dagen achter elkaar werden bussen van Connexxion bekogeld met stenen door grote groepen jongeren, soms wel dertig man sterk. Connexxion besloot daarop van zondagavond tot maandagmiddag niet meer door de Kruidenwijk te rijden. 

Burgemeester Franc Weerwind vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn stad, ook in het OV. Daarom kondigt hij extra maatregelen in de wijk aan: cameratoezicht, meer politie en teozichthouders en ook het verwijderen van losliggende stenen. 

Bron: Almeredezeweek.nl

Dossiers: Jongerenoverlast, Nieuwe projecten, Openbaar vervoer

Sluiten
Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens geeft waarschuwing aan ziekenhuizen
09-06-2016

Meerdere ziekenhuizen blijken de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet goed na te leven. Ze hebben bijvoorbeeld geen bewerkersovereenkomst afgesloten met bedrijven die namens het ziekenhuis patiëntgegevens verwerken. Wat heeft dit met cameratoezicht te maken, vraagt u zich nu wellicht af. Het antwoord: heel veel.

Hebt u een bewerkersovereenkomst afgesloten?

Iedereen die personen in beeld brengt met camera’s verzamelt persoonsgegevens. Aan het verwerken van persoonsgegevens met camera’s worden strenge eisen gesteld, omdat camerabeelden die ‘gelekt’ worden mensen flink in de problemen kunnen brengen. Daarom moeten dit soort gegevens zorgvuldig verwerkt worden en goed worden beveiligd. Veel eigenaren van camerasystemen laten de beelden door anderen bekijken. De eigenaar van het camerasysteem is ook verantwoordelijk voor wat die anderen met de beelden doen. De wet is met opzet zo ingericht dat die verantwoordelijkheid niet kan worden overgedragen aan een ander: het is niet de bedoeling dat organisaties zich achter elkaar gaan verschuilen. Dat betekent dat u een bewerkersovereenkomst moet sluiten met iedere partij waar u de beelden aan verstrekt.

Afspraken

Het is toegestaan om bewerkers in te schakelen. Maar de eigenaar van het camerasysteem blijft verantwoordelijk en moet dus zorgen dat de bewerker de privacy van de personen die in beeld zijn waarborgen. In zo’n bewerkersovereenkomst moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over:

  • De gegevens die worden verwerkt, het doel en de bewaartermijn;
  • Beveiligingsmaatregelen om opzettelijk misbruik maar ook onbedoeld ‘lekken’ (een USB-stick die kwijt raakt) te voorkomen;
  • Afspraken over de controle op de naleving van de bewerkersovereenkomst door de verantwoordelijke;
  • Een geheimhoudingsplicht voor de bewerker en zijn personeel;
  • De meldplicht bij datalekken.

Boete

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de ziekenhuizen die geen bewerkersovereenkomsten hebben gesloten gewaarschuwd. De Wet meldplicht datalekken (een onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens dat op 1 januari 2016 in werking trad) biedt de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid forse boetes op te leggen. Maar u houdt zich natuurlijk niet aan de wet om boetes te voorkomen: u doet dat omdat het goed is voor uw reputatie als bedrijf.

Dossiers: Privacy, Wetgeving

Sluiten
Lees meer