CAM 1
--
CAM 2
--

Wet politiegegevens vervalt in mei 2018 - maar wat komt er voor in de plaats?
26-10-2017

Het lijkt wellicht nog ver weg, maar in mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Maar de Wet politiegegevens en de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens worden die maand ook samengevoegd in een nieuwe wet. Een nieuwe wet die nog niet af is.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2016 is in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Na een overgangsperiode van twee jaar, zal op 25 mei 2018 de AVG gaan over alle bijna alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verordening komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Richtlijn opsporing

De AVG gaat echter niet over persoonsgegevens als die worden verwerkt in het kader van de opsporing van strafbare feiten. Daar is de 'Richtlijn opsporing' voor die ook in mei 2018 van kracht wordt. Maar zoals iedereen die het inleidende college Europees Recht heeft gevolgd weet, is de Verordening direct van kracht in alle landen, terwijl de Richtlijn nog door alle lidstaten in nationale wetgeving moet worden uitgewerkt. Dat moet uiterlijk 6 mei 2018 gebeurd zijn. Dus moest de Nederlandse wetgever aan de bak. En dat is ook gebeurd: de oude Wet politiegegevens en de oude Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens worden samengevoegd in een nieuwe versie van de Wet politiegegevens.

Meer dan politie en justitie

Dit is voor de meeste organisaties die persoonsgegevens verwerken niet zo interessant: zij hebben de AVG en die is al twee jaar klaar. Je zou denken dat Richtlijn 680 en de nieuwe Wpg alleen belangrijk zijn voor politie en justitie. En de politie moest zich altijd al houden aan de Wpg. Dus is het niet gek dat er op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staat dat de Richtlijn de "Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie" is. Dat klinkt logisch, maar als je de Richtlijn leest zie je al op de eerste bladzijde dat hij niet alleen geldt voor politie en justitie. Hij geldt voor elke bevoegde autoriteit die persoonsgegevens verwerkt ter voorkoming of opsporing van strafbare feiten. En daar zijn er veel meer van.

Ook boa's

Het zijn niet alleen politiemensen die strafbare feiten onderzoeken om tot vervolging over te kunnen gaan. Dat doen buitengewoon opsporingsambtenaren ook. En 'strafbare feiten' staan niet alleen maar in het Wetboek van Strafrecht: dat soort feiten staan bijvoorbeeld ook in de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Wet op de economische delicten en de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeenten. Degenen die zich bezighouden met de voorkoming of opsporing van dat soort strafbare feiten zullen zich vanaf mei 2018 aan die nieuwe Wpg moeten houden. Dat geldt dus voor een boa die persoonsgegevens verwerkt van een overtreder van de APV. Hetzelfde geldt voor boa's zoals de conducteurs van de NS. Dus heel veel boa's die gewend zijn aan de Wbp, zullen zich moeten gaan verdiepen in de nieuwe Wpg zodra die er is. Tot die tijd kunnen ze in Richtlijn 680 vinden waar ze zich op moeten voorbereiden.

Dossiers: Privacy, Wetgeving, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook