CAM 1
--
CAM 2
--

Cameraproject in Den Bosch verlengd
22-09-2017

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch heeft de wijk Boschveld opnieuw aangewezen voor cameratoezicht. Deze keer blijven de camera's hangen tot tenminste 1 september 2020. Ook komt er elders een camera bij.

De reden is dat het winkelcentrum Boschveld 'kwetsbaar' blijft 'uit het oogpunt van objectieve en subjectieve veiligheid'. In normaal Nederlands: de drugsproblemen zijn nog niet opgelost. Maar de gemeente is optimistisch: "Vooral in dit gebied heeft cameratoezicht een blijvende preventieve werking." Of er ook bewijs is voor die stelling wordt niet duidelijk uit het aanwijzingsbesluit.

Doelen
De camera's zijn bedoeld voor:

  • het handhaven van de openbare orde;
  • het voorkomen van strafbare feiten;
  • het verbeteren van de inzet van de politie (gerichte inzet);
  • het bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij bezoekers, bewoners en passanten; en
  • het ondersteunen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Afweging

Het belang van de handhaving van de openbare orde zweegt zwaarder dan het individuele belang van burgers bij bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het cameratoezicht voldoet volgens het besluit aan de eisen van artikel 151c Gemeentewet: de camera's zijn kenbaar, proportioneel en subsidiair, aldus het besluit.

Nieuw camera 'project'

Er zijn nog meer cameraprojecten in Den Bosch. Er komt een nieuw project van één camera bij op de Winkelstrip Churchilllaan. Die camera blijft voorlopig hangen tot 2018.

Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch.

Dossiers: Verlengde projecten, Winkelgebieden, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook