CAM 1
--
CAM 2
--

Kentekenherkenning op de A28
01-12-2010

In opdracht van het ministerie van BZK is onderzocht wat de waarde van ANPR is voor opsporing. Signaleren blijkt belangrijker dan aanhouden.

ANPR
Automatische kentekenherkenning, oftewel Automatic Number Plate Recognition (ANPR), is een methode waarmee de politie de nummerplaten van passerende voertuigen kan scannen. ANPR kan worden toegepast in een surveillancewagen die aan het verkeer deelneemt of strategisch staat opgesteld. Hiernaast kan ANPR worden toegepast op een vaste locatie waar 24 uur per dag, 7 dagen per week alle nummerplaten van passerende voertuigen gescand worden. Teneinde dit 24x7 scannen te kunnen toepassen, hebben de politieregio IJsselland en de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BRNON) besloten om camera’s op te hangen boven de A28 nabij Zwolle Zuid. Deze camera’s zijn in mei 2008 opgeleverd.

Referentiebestand
Door middel van deze toepassing van ANPR is het mogelijk om voor passerende voertuigen na te gaan of deze voorkomen op een lijst met kentekens, een zogenaamd referentiebestand. Hiernaast kan het voor de opsporing van strafbare feiten nuttig zijn om ook gegevens over gescande kentekens die geen hit opleveren een bepaalde termijn te bewaren. Politie IJsselland heeft echter 29 januari 2010 besloten het bewaren van deze ‘no-hits’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. De aanleiding hiervoor is het oordeel van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat stelt dat dit strijdig is met de huidige wet- en regelgeving.

Bron: Ikregeer.nl. Download het rapport.

Dossiers: Evaluaties, Innovaties, ANPR

Deel

ShareThis

Lees ook