CAM 1
--
CAM 2
--

Tijdelijke camera's in Zwolle
11-03-2015

Eind februari plaatste de gemeente Zwolle camera's op het Broerenkerkplein. Het doel is een groep jongeren die overlast veroorzaken in de gaten te houden.

De jongeren (25 personen) zijn dagelijks aanwezig en veroorzaken geluidsoverlast, zijn verbaal agressief en ze laten afval achter. Betrokkenen geven aan dat de groep zich moeilijk aan laat spreken en dat er snel sprake is van escalatie. Gemeente en politie willen met de camera's informatie vergaren over de groep, het veiligheidsgevoel van omwonenden verhogen en er wordt ook uitgegaan van een preventieve werking van het instrument.

Wanneer de openbare orde is hersteld worden de camera's verwijderd. Het aanwijzingsbesluit van de gemeente loopt op 1 oktober 2015 af.

Bron: WeblogZwolle.nl

Het besluit voor de inzet van de camera's werd op 17 februari 2015 door het College genomen. Maandag 2 maart stelde D66 in de raad kritische vragen over dit besluit. Volgens de partij is de kans groot dat problemen zich verplaatsen na het ophangen van camera's en ook gelooft de partij dat 'de samenleving er niet prettiger op wordt als er overal camera's hangen'.

De vragen hebben met name betrekking op de inzet van andere maatregelen die minder impact op privacy hebben, over waarom de politie niet ingrijpt, of de inzet van straatcoaches en jeugdagenten is overwogen en over waarvoor de beelden precies gebruikt gaan worden.

Bron: WeblogZwolle.nl

Dossiers: Jongerenoverlast, Nieuwe projecten, Politie, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook