CAM 1
--
CAM 2
--

Mijdrecht krijgt cameratoezicht
20-06-2007

In Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen) hangen sinds juni 2007 camera's in het centrum. De gemeente wil met deze tijdelijke maatregel een eind maken aan de vernielingen in het centrum.

Tijdelijke maatregel
De gemeente heeft besloten in het centrum van Mijdrecht cameratoezicht in te stellen. Het cameratoezicht is een tijdelijke maatregel. Na een vooraf vastgestelde periode zal een beslissing moeten worden genomen over het voortzetten van het project. Een evaluatie is dan ook een vast onderdeel van elk cameraproject. Hiermee willen we bepalen of het middel effectief is en opweegt tegen de kosten en de nadelen in verband met de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Dertien camera's
Het plan gaat uit van 13 (dome)camera's op de noodzakelijke punten in het centrum van Mijdrecht. Het betreft het gebied van de Dorpsstraat tot en met de rotonde Bozenhoven/Anselmusstraat/Rondweg. In het gebied is ook begrepen het Raadhuisplein en het Burgemeester Haitsmaplein. De camera's zijn allen 360 graden draaibaar en ook kantel- en inzoombaar. De beelden worden uitgekeken in een toezichtscentrale in Utrecht onder de regie van de politie.

Veiligheidsanalyse
Cameratoezicht op openbare plaatsen mag uitsluitend de handhaving van de openbare orde als doel hebben. Cameratoezicht moet evenredig zijn in relatie tot het doel en er moet vooraf worden bezien of het bereiken van het doel niet op een andere minder ingrijpende wijze kan gebeuren. Dit betekent dat een gemeente met een veiligheidsanalyse moet kunnen aantonen dat er een evenwichtige verhouding bestaat tussen het doel en het middel (proportionaliteit).

Evaluatie
De mate waarin de openbare orde wordt verstoord is bepalend voor de vaststelling van de noodzaak om cameratoezicht toe te passen. Om die reden zal twee jaar na in werking stellen van het cameratoezicht een evaluatie worden gehouden, mede in relatie tot de oorspronkelijke analyse die heeft geleid tot het besluit tot toepassing van cameratoezicht in Mijdrecht.

 

Bron: derondevenen.nl.

Dossiers: Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook