CAM 1
--
CAM 2
--

Gemeente en ondernemers Harderwijk tekenen convenant camerabewaking openbare weg
02-03-2015

De burgemeester van de gemeente Harderwijk en de voorzitter van de Bedrijvenkring Harderwijk hebben een convenant ondertekend om camerabewaking op de openbare weg door ondernemers mogelijk te maken. Het convenant is nodig om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Ook als ondernemers de straat filmen heeft de gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid voor de openbare weg. Die verantwoordelijkheid wordt door de gemeente ingevuld met dit convenant. Ondernemers die de straat willen filmen moeten de noodzaak hiertoe aantonen. Ook wil de gemeente aan tafel zitten bij het opstellen van de plannen, bijvoorbeeld in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zo kan elke partij zijn verantwoordelijkheid nemen. De ondernemers beveiligen hun eigendommen, terrein en werknemers en de gemeente zorgt dat de privacy van voorbijgangers niet in gevaar komt.

Wet- en regelgeving: complex en in beweging
De wetgeving voor cameratoezicht is in beweging. Twee weken geleden behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht. De wetgeving is ook complex: er zijn wel tien wetten die iets zeggen over cameratoezicht. Maar geen enkele wet regelt alles.

 

Burgemeester Harm-Jan van Schaik (l) en Adwin Ploeger, voorzitter van Bedrijvenkring Harderwijk ondertekenen het convenant

 

Openbare orde of openbare plaats?
Artikel 151c in de Gemeentewet gaat over cameratoezicht door de burgemeester voor handhaving van de openbare orde. Maar dat wetsartikel staat bekend onder de naam ‘Cameratoezicht openbare plaats’. Dat is de oorzaak van veel verwarring en misverstanden. Het gaat namelijk niet om de plaats van het cameratoezicht, maar om het doel. Als er geen openbare orde probleem is, kan er wel degelijk cameratoezicht worden ingezet. Alleen mag dat dan niet onder de vlag van de Gemeentewet.

Richtsnoeren
Het College Bescherming Persoonsgegevens stelt dit jaar richtsnoeren op voor cameratoezicht op de openbare weg door particulieren. Het is niet waarschijnlijk dat die richtsnoeren een eenduidig antwoord geven op de vraag of ondernemers de straat mogen filmen. Het ligt aan de plek, aan de problemen, het aantal camera’s, de bewaartermijn. Dat was al zo en dat zal nog wel enige tijd zo blijven. De vraag of iemand de straat mag filmen is dus altijd maatwerk: per gemeente en per bedrijventerrein.

Noodzakelijk
Voor het voldoen aan de privacywetgeving is het essentieel dat het cameratoezicht noodzakelijk is. Dat bepaalt of het mag: niet of het een openbare plek is of niet. Alle informatie over personen moet zorgvuldig worden behandeld – dat geldt voor mensen, maar ook voor kentekens. Ook moet het doel legitiem zijn, zoals veiligheid. Als je met camera’s je personeel in de gaten wilt gaan houden, is dat niet zonder meer toegestaan. Stiekem cameratoezicht is sowieso verboden: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan dat worden toegestaan.

Harderwijk
In de gemeente Harderwijk werken ondernemers en gemeente constructief met elkaar samen op bedrijventerreinen. Dat bood de perfecte mogelijkheid om cameratoezicht op de openbare weg door ondernemers mogelijk te maken – de gemeente zit aan tafel en neemt op die manier haar deel van de verantwoordelijkheid. De meeste gemeenten regelen dit niet expliciet: er zijn naar schatting maar een stuk of tien gemeenten die hier een convenant voor hebben opgesteld.

Convenant als paraplu – protocol per gebied
Het convenant is een paraplu voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden in Harderwijk: de algemene afspraken zijn overal hetzelfde. Maar per gebied moeten de ondernemers een protocol opstellen waarin ze de noodzaak aantonen en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Jaarlijks moet aan de samenwerking in het Keurmerk Veilig Ondernemen worden gerapporteerd wat de camera’s hebben opgeleverd en of ze nog noodzakelijk zijn.

Ondertekening
Het convenant is nu ondertekend door de burgemeester, Harm-Jan van Schaik, en de voorzitter van de Bedrijvenkring Harderwijk, Adwin Ploeger. De volgende stap is het opstellen van een cameraprotocol voor een concreet bedrijventerrein door de ondernemers. Het is de bedoeling dit als eerste te doen voor bedrijventerrein De Tonsel. De ambitie is om daarna op meer terreinen volgens de nu gemaakte afspraken camerabewaking in te voeren, in samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Het doel is veiliger ondernemen door betere bewaking en het optimaal en transparant beschermen van de privacy van voorbijgangers.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Flight (info@sanderflight.nl) die het convenant opstelde in opdracht van de gemeente en de ondernemers.

Dossiers: Ondernemers, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook