CAM 1
--
CAM 2
--

'Camera's stigmatiserend voor Culemborg'
11-12-2010

In Culemborg zou cameratoezicht 'stigmatiserend' kunnen werken volgens een raadslid.

Winkeliers en horeca in Culemborg worden getroffen door 'een golf van overvallen'. Raadslid Doornbos (CDA) vraagt zich in een column af of cameratoezicht de oplossing is. Of is cameratoezicht stigmatiserend?

De laatste tijd is Culemborg getroffen door een golf van overvallen. Winkeliers en horeca-bedrijven worden het slachtoffer van criminelen. Wij vinden dit afschuwelijk. Niet alleen vanwege de schade , maar vooral ook vanwege de mentale gevolgen die een overval heeft voor de slachtoffers.

Het CDA heeft al eerder aangegeven dat we dit als stad niet mogen accepteren. Wij willen dat de daders keihard moeten worden aangepakt. Politie en justitie moeten daarvoor veel armslag krijgen. Met inzet van moderne (communicatie)middelen.

In dit verband doet de vraag zich voor of cameratoezicht een geschikt middel is bij de bestrijding van overvallen. Ervaringen in andere steden leren ons dat de resultaten sterk uiteenlopen. Duidelijk is wel, dat cameratoezicht een onderdeel moet zijn van een “totaalveiligheidsplan”.

Een ander punt is dat de investeringen in cameratoezicht moeten opwegen tegen de baten. Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. “Nut en noodzaak” van cameratoezicht zijn moeilijk aan te geven. De grootste effecten zijn te halen bij plaatsing van camera’s gericht op “hotspots” (overvalgevoelige plekken), samen met verscherpte surveillances. Willekeurige plaatsing in een wijk heeft geen zin.

Onlangs sprak de Gemeenteraad uitvoerig over het voorstel om 10 camera’s in de wijk Terweijde te plaatsen. Dat leverde veel vragen op. In Terweijde worden veel activiteiten uitgevoerd, die gericht zijn op versterking van het onderlinge vertrouwen en het gevoel van saamhorigheid van de bewoners. Het CDA is van mening dat binnen een dergelijk proces cameratoezicht in Terweijde niet op zijn plaats is. Een “camera-gecontroleerde” wijk werkt sterk stigmatiserend en dat willen we nu juist voorkomen.

Bij handhaving van de openbare orde en veiligheid in onze stad is er voor de Gemeente vooral een taak weggelegd op het gebied van preventie, bewustwording en gedragsverandering. Naar onze mening kan cameratoezicht daarbij een ondersteunende rol spelen. En dan alleen wanneer camera’s stadsbreed worden aangebracht in winkelcentra en andere gevoelige plekken (“hotspots”) in Culemborg. De plaatsing van camera’s moet dan wel samengaan met preventieve maatregelen en handhavingsactiviteiten van de overheid. Als CDA beseffen we terdege dat we bij gebruik van cameratoezicht “de Rubicon oversteken” . Maar soms vragen ontwikkelingen in maatschappij en samenleving om rigoureuze maatregelen.

Bron: Culemborgse courant.

Dossiers: Geen camera's, Overvallen

Deel

ShareThis

Lees ook