CAM 1
--
CAM 2
--

Ede wil permanent cameratoezicht
08-12-2010

De gemeente Ede gaat de raad voorstellen het aantal toezichthouders fors uit te breiden. Belangrijkste doel is camerabeelden in probleemgebieden 7 dagen per week, 24 uur per dag, in de gaten te houden. De daarbij behorende extra kosten zijn niet begroot. Het plan is onderdeel van het Veiligheidsplan 2011-2014, dat dinsdag openbaar gemaakt werd.

Risicojeugd
In het nieuwe veiligheidsplan van Ede krijgt de aanpak van risicojeugd prioriteit. 'Inwoners moeten zich veiliger gaan voelen', is de grote wens van burgemeester Cees van der Knaap. De overlast is beperkt tot enkele specifieke plekken en bestaat uit hangen, drugsgebruik, vandalisme en belediging van voorbijgangers.

Top vijf
Van de vijftig grote steden in het land zit Ede bij de veiligste vijf, maar het aantal risicojongeren groeit. Voordat de steen door de ruit gaat, wil de gemeente de dader al op de korrel hebben. Het Veiligheidshuis helpt daarbij door te voorkomen dat iedereen met hetzelfde bezig is. Naast de sociale veiligheid is ook de fysieke veiligheid een belangrijk onderwerp in het Veiligheidsplan. Het gaat dan om brandweerzorg, rampbestrijding en crisisbeheersing.

Gezinsmanagers
De komende jaren wordt dus ingezet op de aanpak van risicojeugd. Het beleid richt zich op jongeren zelf, op de groepen waarin ze verkeren en op hun gezinnen. Ook wordt gestart met een integrale aanpak van multiprobleemgezinnen door gezinsmanagers. Opsporingsambtenaren (jeugdboa's) spreken jongeren aan die overdag in de stad hangen en informeren leerplichtambtenaren.

Toezichthouders
Gemeentelijke toezichthouders gaan een steeds belangrijker rol spelen bij de bestrijding van overlast en als ondersteuning van de politie. Zij bekijken overdag de camerabeelden en nu wordt overwogen dit ook 's nachts te doen. Verder is het wenselijk dat twee toezichthouders zich in de weekeinden op de horeca kunnen concentreren. Dat gebeurt nu om de twee weken. Wellicht gaat de gemeente hier een professionele organisatie voor inhuren.

Zestien extra toezichthouders
In de maximumvariant zou alles opgeteld ertoe leiden dat zestien extra toezichthouders nodig zijn. Er komt een nadere studie en discussie naar nut, noodzaak en de financiële gevolgen. De gemeenteraad heeft de laatste stem.

Bron: Edestad.nl.

Deel

ShareThis

Lees ook