CAM 1
--
CAM 2
--

Eerste Kamer bespreekt wetsvoorstel flexibel cameratoezicht
26-02-2015

De Tweede Kamer ging akkoord op 1 april 2014 en nu - bijna een jaar later - mag de Eerste Kamer ook praten over het wetsvoorstel om gemeentelijk cameratoezicht flexibeler te maken. Dat leidde tot een paar stevige vragen aan de ministers van BZK en Veiligheid en Justitie.

Vliegende camera's
Door het schrappen van het woord 'vast' uit de wet wordt het straks voor gemeenten mogelijk ook rijdende en zelfs vliegende camera's in te zetten. Daarover vraagt de SP aan de minister of het wel terecht is dat die drie soorten camera's in dezelfde wet worden gereguleerd. Zij beschouwen vliegende camera's als een fundamenteel ander instrument waar ook aparte regels voor moeten gelden. De fractie van D66 deelt deze mening en geeft aan dat er ook bij rijdende camera's een fundamenteel andere vorm van cameratoezicht wordt ingezet. Vooral aan de eis van kenbaarheid (heimelijk filmen met camera's is verboden) is moeilijk te voldoen, denkt D66.

Tijdsduur
Volgens de PvdA fractie is het probleem van deze wet dat de camera's die eigenlijk tijdelijk zouden moeten zijn, onbeperkt kunnen worden verlengd waardoor het in feite permanent cameratoezicht wordt. Volgens deze fractie is het de bedoeling dat de gemeenteraad in de gaten houdt of de noodzakelijkheid nog wel bestaat. Maar, zo vraagt deze fractie zich af, is dat niet wat teveel gevraagd van de raadsleden?

Evaluatie
De leden van de D66-fractie vragen de minister duidelijkheid over de evaluatie. Eigenlijk moet het cameratoezicht periodiek worden geëvalueerd, zo staat in de toelichting. De minister bevestigde dat ook in de mondelinge toelichting. Maar, zo vraagt D66 zich af, zou het dan niet beter zijn deze wet jaarlijks te evalueren in plaats van over vijf jaar? Dit bepleit de Nederlandse Orde van Advocaten ook.

De reactie van de ministers volgt nog. U kunt de voortgang van het wetsvoorstel volgen via deze pagina: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33582_verruiming_bevoegdheid. Uiteraard houden wij van Slim Bekeken het ook goed in de gaten.

Dossiers: Wetgeving, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook