CAM 1
--
CAM 2
--

Camera’s op ambulances
07-12-2010

Het ministerie van BZK stelde geld beschikbaar voor een proef met camera’s op ambulances. DSP-groep onderzocht de effecten.

In 2009 en 2010 hebben vier ambulanceregio’s camera’s op een deel van hun ambulances geplaatst. Deze proef werd een jaar lang gefinancierd door het ministerie van BZK in het kader van het programma Veilige Publieke Taak. Uit de eindevaluatie blijkt dat professionals in het opsporings- en vervolgingsproces (advocaten, rechters, politiemensen) de kwaliteit van opgenomen beelden geschikt achten voor sfeerbepaling en identificatie van daders. Uit de eindevaluatie blijkt tevens dat de helft van de werknemers zich veiliger voelt door de camera’s.

Melding
Echter, met de evaluatie is ook duidelijk geworden dat incidenten vaak niet door de ambulancemedewerker zijn gemeld bij de werkgever en daarmee ook niet veiliggesteld zijn voor opsporing en vervolging. Wil de inzet van camera’s op ambulances dus een bijdrage kunnen leveren aan de opsporing en vervolging van daders, dan is het verhogen van de meldingsbereidheid van werknemers een eerste vereiste. De sector ambulancezorg is één van de sectoren waarin de aanpak van agressie en geweld geïntensiveerd wordt. Meldingsbereidheid wordt hierin meegenomen.

Veilige publieke taak
De camera’s zijn bedoeld om de ambulancewerkers meer veiligheid te bieden. Ze filmen de situatie op straat rondom de ambulance en de beelden worden op een harde schijf in het voertuig opgenomen. Als er een incident is gebeurd, kan het slachtoffer aangifte doen en in dat geval worden de beelden van de harde schijf afgehaald en bekeken. Als er bruikbare beelden van het incident zijn, kunnen deze worden meegenomen in het dossier van de aangifte en kan de politie een opsporingsonderzoek starten. Dit blijkt in de praktijk dus nauwelijks te gebeuren.

Meer weten?
De evaluatie is naar de Tweede Kamer gestuurd met de voortgangsrapportage van Veilige Publieke Taak. Daar kunt u ook het rapport downloaden (PDF, 1,9 MB). U kunt ook contact opnemen met de projectleider van het onderzoek Sander Flight via sflight@dsp-groep.nl of 020 – 625 7537.

Dossiers: Evaluaties, Innovaties

Deel

ShareThis

Lees ook