CAM 1
--
CAM 2
--

Amsterdam Centrum verlengt cameraproject
26-10-2010

Sinds 2004 hangen er camera’s rond de Amsterdamse Wallen en in het Nieuwendijkkwartier om grootschalige drugsoverlast en overlast van het uitgaanspubliek aan te pakken. Het project wordt twee jaar verlengd, maar de camera's worden kritisch bekeken.

Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen en conclusies heeft DSP-groep een aantal aanbevelingen opgesteld:

  • Cameratoezicht moet echt een tijdelijke maatregel zijn
  • Combineer vaste camera’s met tijdelijke en flexibele camera’s
  • De kostenverdeling tussen gemeente en politie moet heroverwogen worden
  • Operationele aanpassingen op het gebied van de live uitkijkuren, de regievoering door de politie, registratie van het gebruik van camerabeelden en het herformuleren van de doelstellingen.

Op 10 november 2010 is de rapportage besproken in de Commissie Algemene Zaken. Daarin is besloten om alle aanbevelingen over te nemen.

Minder criminaliteit en overlast
Uit de evaluatie over 2010 blijkt dat de hoeveelheid criminaliteit en overlast is gedaald in beide cameragebieden: de Wallen en het Nieuwendijkkwartier. De veiligheidsgevoelens in beide gebieden zijn gelijk gebleven. De verbetering van de objectieve veiligheid is deels aan cameratoezicht te danken, maar ook aan de andere onderdelen van het pakket aan maatregelen.

Preventief effect gering
De camera's hebben een gering preventief effect op een aantal voor het stadsdeel belangrijke dadertypen. Het preventieve effect van camera's op impulsieve daders (uitgaanspubliek) en daders die zich niet laten afschrikken (nepdope-dealers) is beperkt. De camera’s kunnen wel een preventief effect hebben op calculerende daders die zich er door laten afschrikken (drugsdealers). Cameratoezicht wordt echter niet alleen voor preventie ingezet, maar ook voor pro-actieve en repressieve inzet. Dit leidt ertoe dat incidenten in de kiem kunnen worden gesmoord, daders kunnen worden aangehouden en calculerende daders (drugsdealers, overvallers en straatrovers) minder actief zijn in beide gebieden.

Verschillen tussen camera's groot
Deze evaluatie laat duidelijk zien dat er grote verschillen bestaan tussen afzonderlijke camera's. Daarom verdient het aanbeveling de afweging om door te gaan met cameratoezicht niet meer te maken voor het cameraproject als geheel, maar voor elke camera afzonderlijk. Bij deze afweging moet rekening gehouden worden met de locatie waar de camera hangt (druk kruispunt, doorgaande uitgaansroute of woonstraat), de problematiek (bijvoorbeeld uitgaansoverlast of drugsdelicten), het type dader (calculerend of impulsief), doel van de camera (preventie, noodhulp, pro-actie, repressie, crowd control, etc.) en de andere maatregelen die door het stadsdeel en de politie zijn getroffen om de problematiek aan te pakken.

Heikel onderwerp
Cameratoezicht is een heikel onderwerp in de raad. De tegenstellingen zijn sterk. Van grote voorstanders tot principiële tegenstanders. De voorzichtigheid van Jorrit Nuijens (GroenLinks) illustreerde dit. Hij diende met de PvdA een motie in over aanpassing van het cameratoezicht. 'Het gaat ons niet makkelijk af. We staan in principe negatief tegenover cameratoezicht. Het is onze taak hier met opperste zorgvuldigheid mee om te gaan. Het moet dan ook zo effectief mogelijk gebeuren. En als je nu al weet dat ze niet voldoen, dan moet je ze zo snel mogelijk weghalen.'

Bron: DSP-groep.nl | Download rapport (PDF).

Dossiers: Privacy, Evaluaties, Uitgaansgebieden, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook