CAM 1
--
CAM 2
--

De Ronde Venen verlengt cameratoezicht
06-12-2010

De gemeente De Ronde Venen heeft besloten het cameratoezicht in het dorpscentrum van Mijdrecht te verlengen tot (uiterlijk) 2012. Daarna hangt het af van de ontwikkelingen in het gebied en de regionale toezichtcentrale.

In Mijdrecht hangen sinds eind 2007 camera’s in het centrum. Een effectevaluatie in het najaar van 2009 liet een positieve ontwikkeling van de veiligheid en het veiligheidsgevoel zien. Maar het was niet met zekerheid te zeggen of de camera's dit hadden veroorzaakt. Daarom is ook nog een procesevaluatie uitgevoerd door DSP-groep.

Breed pakket
Het blijkt dat de positieve ontwikkelingen in het centrum te danken zijn aan een breed pakket aan maatregelen waar de camera's onderdeel van zijn. Wel blijkt dat de camera's maar een gering preventief effect hebben op de dadergroep die voor de gemeente het belangrijkste doel van de camera's was: uitgaanspubliek. Dit zijn impulsieve delicten en daders trekken zich maar weinig aan van camera's, zo blijkt. Eigenlijk waren de belangrijkste redenen dat het veiliger werd op straat de verhuizing van een discotheek en een poolcentrum.

Continueren, afslanken of stoppen?
Cameratoezicht door gemeenten is altijd een tijdelijke maatregel. De hoge kosten van het project zijn een reden om kritisch te kijken naar de noodzakelijkheid. In de afgelopen twee jaar is ruim een half miljoen euro aan de camera's besteed, terwijl de baten zoals gezegd onduidelijk zijn. De gemeente is bang dat de problemen zullen terugkeren als de camera's worden weggehaald. De uitgaansproblenen zullen zeer waarschijnlijk niet terugkeren omdat de situatie in het gebied is veranderd, maar de calculerende crimineel kan wel weer zijn slag slaan, is het idee.

Een andere reden om nog niet te stoppen, is dat er bij aanvang een contract voor glasvezel-verbindingen is gesloten voor vijf jaar. Dat levert in elk geval 50.000 euro aan kosten op voor de komende twee jaar. Daarom vindt het college van B&W het een 'natuurlijke periode' om nog twee jaar door te gaan. Daarna wordt ofwel een 'nieuwe generatie cameratoezicht met meer technische mogelijkheden gekozen, ofwel wordt het project stopgezet.

Bron: Gemeente De Ronde Venen.

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook