CAM 1
--
CAM 2
--

Bodycams: minder geweld door politie in VS
26-08-2014

Inzet van geweld door de politie daalde met 60% in het eerste jaar na invoering van camera's in Rialto, Californië.

Op bepaalde momenten, bijvoorbeeld als een politieman besluit om iemand neer te schieten, is transparantie een waardevol goed. In de afgelopen periode is dat soort transparantie door voortschrijdende techniek niet alleen maar een mogelijkheid, maar wellicht zelfs standaard aan het worden. In elk geval in Rialto, Californië, waar de gehele politiemacht zogenaamde body-mounted cameras draagt die alles opnemen wat er voorvalt tussen politie en burgers. In het eerste jaar na de introductie is de inzet van geweld door de politie met 60% gedaald en is het aantal klachten tegen de politie afgenomen met 88%.

Het is onbekend hoeveel politie-eenheden dit soort camera's gebruiken, maar het kan een manier zijn om gebeurtenissen als in Ferguson, waar de politie een ongewapende zwarte tiener doodde, te voorkomen. Als de politie camera's draagt wordt er niet alleen objectief vastgelegd wat er gebeurt, maar verandert de psychische gesteldheid van alle betrokkenen: politie én publiek.

Het feit dat omstanders effect hebben op ons gedrag is al langer bekend. Thomas Jeffersom heeft ooit het advies gegeven om bij alles wat je doet te handelen alsof de hele wereld er getuige van is. Psychologen hebben dat idee bevestigd door te laten zien dat iets eenvoudigs als een poster met een paar starende ogen ertoe leidt dat mensen zich beter gaan gedragen en zelfs het aantal diefstallen kan verminderen.

Het probleem dat de camera's duur waren is door de concurrentie tussen de twee belangrijkste verkopers (Vievu en Taser) minder groot geworden. Voor driehonderd tot vierhonderd dollar per stuk kunnen de camera's worden gekocht. Kosten kunnen echter nog flink oplopen door de opslag van de data en door het managen van alle data die door de camera's wordt gegenereerd. Zowel Taser als Vievu bieden opslag in de cloud. Omdat de onderdelen van de bodycams uit de mobiele telefonie komen, waar de prijzen dalen door concurrentie en de schaal van de productie, is het mogelijk dat politie binnenkort met haar eigen oplossing kan komen of een kant-en-klaar product als Google Glass zal kopen.

Michael White is criminoloog aan de Universiteit van Arizona. Hij onderzocht de bodycams van de Amerikaanse politie en verwacht dat de camera's binnenkort overal aanwezig zullen zijn. Hij verwacht dat het binnen tien jaar mogelijk is dat de meeste politiemensen zo'n camera zullen dragen.

Niet iedereen is daar gelukkig mee. De politie beschouwt de camera's soms als een 'last'. In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de dashboard-camera's ingevoerd die nu een standaard onderdeel zijn van de meeste patrouillevoertuigen. Bij invoering van die camera was dezelfde weerstand te zien. Daarom moet de invoering van de bodycams volgens White worden bereikt via consensus. Mensen nemen aan dat burgers de camera's zullen waarderen omdat ze transparantie en 'accountability' mogelijk maken, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn, vooral in gebieden waar langdurige spanning bestaat tussen politie en de bevolking.

Ook zitten er allerlei privacy-aspecten aan vast - de regels voor de bescherming van getuigen en de politie moeten nog worden uitgewerkt en getest. De Amerikaanse unie voor burgerrechten vindt dat de politie bij elke ontmoeting die ze met een burger hebben de camera aan moeten zetten. Uitzonderingen zouden alleen mogelijk zijn bijvoorbeeld als de politie praat met een slachtoffer van geweld, aldus Dr. White. Dit soort issues heeft in het Verenigd Koninkrijk in elk geval niet kunnen voorkomen dat er tien jaar geleden al bodycams werden gebruikt door de politie. De politie in Engeland en Wales voert grootschalige experimenten uit en het is de bedoeling er een standaard onderdeel van de uitrusting van te maken. In het VK begon men met testen in 2005 en het blijkt dat de beelden helpen bij opsporing en vervolging door aanvullend en zeer overtuigend bewijs toe te voegen. In een aantal zaken in de VS hebben camerabeelden de tijd die nodig was voor speurwerk verkort van twee tot drie maanden naar twee tot drie dagen.

(Dit artikel is een vertaling van een artikel uit de Wall Street Journal van 18 augustus 2014 door Christopher Mims - ga naar het artikel)

Dossiers: Innovaties, Politie, Bodycams

Deel

ShareThis

Lees ook