CAM 1
--
CAM 2
--

Utrechts cameratoezicht aangescherpt
30-06-2014

De gemeente Utrecht wil meer maatwerk voor de inzet van camera's op straat. In het centrum zullen de camera's op korte termijn niet verdwijnen. Maar in de woonwijken moeten ze - vaker dan tot nu toe gebeurde - ook echt weer verdwijnen als ze hun rol hebben gespeeld.

Scherper beleidskader
In Utrecht worden sinds 2001 camera's ingezet door de gemeente. Er hangen er nu 87: in het centrum, maar ook in woonwijken. Het college heeft een aangescherpt beleidskader 2014 – 2018 voor de inzet van camera’s vastgesteld en legt dat voor aan de gemeenteraad. Het beleidskader stelt maatwerk voor per gebied om te bepalen waar en hoe lang cameratoezicht kan worden ingezet.

Zwaar middel
Het huidige aantal camera’s wordt niet uitgebreid, maar de camera’s kunnen wel verplaatst worden als ze ergens anders harder nodig zijn. Het inzetten van cameratoezicht is een van de zwaarste middelen en kan dan ook alleen in aanvulling op een pakket aan maatregelen worden ingezet, aldus de gemeente Utrecht. Gezien de groeiende vraag naar camera's moesten er heldere plaatsingscriteria komen. Die zijn er nu.

Weghalen is lastig
In de praktijk blijkt het ook lastig camera’s weg te halen: de problemen zijn vaak niet helemaal verdwenen, het verplaatsen van camera’s is kostbaar en de druk van bewoners of ondernemers om de camera’s te behouden is vaak groot. Door maatwerk per gebied te leveren en scherpere criteria te hanteren, kan hier steviger op worden gestuurd door de gemeente, zo blijkt uit het persbericht.

Evaluatie
Uit een externe evaluatie door DSP-groep blijkt dat het draagvlak onder bewoners groot is. Maar ook blijkt dat de doelen vaak te algemeen zijn geformuleerd om te kunnen bepalen of ze werken. Het is niet genoeg om een beschrijving van het probleem te geven (inbraken, overlast, geweld). Er zal ook moeten worden uitgewerkt hoe de camera's die problemen precies moeten gaan indammen: door preventie, door snelle reactie of door opsporing achteraf. Alleen als daar heldere afspraken over worden gemaakt (en deze ook worden nageleefd) kan er een effect van camera's worden verwacht.

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten

Deel

ShareThis

Lees ook