CAM 1
--
CAM 2
--

Kampen krijgt camera's tegen zin welstand
13-06-2014

Camera's op palen van vier meter hoog en op monumenten - de welstandscommissie van Kampen vindt het geen goed idee. Maar het College van B&W vindt openbare orde belangrijker: de camera's komen er. Wel worden de kleuren aangepast aan de historische binnenstad.

'Vier meter hoge palen'
De gemeente Kampen legt het advies van welstandcommissie naast zich neer, omdat het belang van openbare orde en veiligheid zwaarder weegt. De commissie vond het onwenselijk voor de architectonische, landschappelijke en monumentale waarde om op zeven plekken in de binnenstad camera's te plaatsen. Met name de vier meter hoge palen en het idee om camera's aan monumenten te hangen, leidden tot het negatieve advies.

Verrommeling
'De gemeente doet de laatste tijd haar best het straatbeeld op te schonen, maar dit zorgt juist weer voor verrommeling', aldus een woordvoerder van de welstandcommissie. Het college past de kleuren en het ontwerp aan en er komt maar één mast omdat daar geen andere mogelijkheid was. Het cameratoezicht gaat ongeveer een ton kosten en moet in het najaar van 2014 operationeel zijn.

Design
De Stichting Veilig Ontwerp en Beheer heeft een inventarisatie gemaakt van de vormgeving van camera's die door de overheid op straat worden opgehangen. Daaruit bleek dat verreweg de meeste gemeenten bij het ontwerp van hun camera's geen rekening houden met de uitstraling. Een klein aantal gemeenten, zoals Almere, doet dat wel: daar worden de camera's minder opvallend gemaakt door ze te combineren met het bestaande straatmeubilair. en verlichting. De inzichten uit die inventarisatie worden binnenkort bekend gemaakt en verwerkt in de Handreiking Cameratoezicht van het CCV.

Bron: DeStentor.

Dossiers: Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook