CAM 1
--
CAM 2
--

Evaluatie cameratoezicht Station Leiden positief
12-06-2014

In 2010 werden rondom Station Leiden camera's opgehangen voor terrorismebestrijding. Uit een evaluatie blijkt nu dat de camera's een effectieve bijdrage leveren aan de veiligheid, de veiligheidsgevoelens en het politiewerk.

Terrorisme
De concrete aanleiding voor de camera's was de angst voor terroristische aanslagen op stations, zoals in Madrid in 2004. Er is geld beschikbaar gesteld voor zeven belangrijke stations in Nederland om cameratoezicht in te voeren. Leiden was één van die stations. Volgens de Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid is het risico op aanslagen niet kleiner geworden. Vanuit de nationale veiligheid bezien is er dus nog behoefte aan de camera's.

Criminaliteit
De criminaliteit is gedaald sinds 2008, zo blijkt uit de door de politie geregistreerde criminaliteit. Het is niet mogelijk te bewijzen dat die daling aan de camera's te danken is. Maar, zo schrijven de onderzoekers, het is ook niet mogelijk te bewijzen dat het níet het geval zou zijn. In elk geval hebben de camera's geen negatief effect gehad op de veiligheid in de gebieden rondom het station. De camera's worden niet rechtstreeks bekeken. De onderzoekers pleiten voor een actievere inzet van de camera's als het de bedoeling is de criminaliteit terug te dringen.

Beleving
Een meerderheid van de ondervraagde burgers zegt zich veiliger te voelen door camera's. De meeste mensen geven aan dat ze camera's niet als vervelend ervaren. Aan de andere kant blijkt dat vier op de vijf ondervraagden zich niet bewust is van het feit dat er op en rond het station camera's hangen.

De conclusie luidt dat het cameratoezicht voor de politie een duidelijke meerwaarde heeft. Ook wegen de kosten op tegen de baten. De daadkracht van de politie kan er door worden versterkt en daarom is het gewenst, zo stelt het rapport, de huidige situatie voort te zetten.

Bron: Sleutelstad.nl.

Dossiers: Openbaar vervoer, Evaluaties

Deel

ShareThis

Lees ook