CAM 1
--
CAM 2
--

Meer mobiele camera's in steden
24-04-2014

De gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen gaan meer mobiele camera's inzetten. Daarmee lopen deze gemeenten vooruit op de wijziging van de Gemeentewet die recent door de Tweede Kamer werd goedgekeurd.

Burgemeester Depla van Heerlen is van mening dat het aantal vaste camera’s in Heerlense wijken omlaag kan. Overigens moet het cameratoezicht eerst nog wel worden geëvalueerd. Maar de burgemeester geeft vast een voorzet voor de discussie: “De camera’s in de centra van Heerlen en Hoensbroek blijven, maar in de wijken moeten we bekijken of ze er terecht hangen. We moeten het toezicht flexibel houden: minder vaste camera’s en meer flexibel".

Ook in de gemeente Sittard-Geleen worden toezichtcamera's op straat gebruikt: op 30 april 2014 zullen er 57 camera's worden ingeschakeld. Daarnaast komt er één mobiele camera. Burgemeester Cox wil vaker verplaatsbare camera's gaan inzetten. In 2010 deed DSP-groep onderzoek naar de haalbaarheid van cameratoezicht in de gemeente Sittard-Geleen. Daaruit bleek dat er veel camera's nodig waren om het beoogde gebied in beeld te brengen en dat dit op dat moment geen haalbare kaart was. Ook moesten er nog bestuurlijke, organisatorische, juridische en technische hobbels worden genomen. Daarom werd aanbevolen met een kleinschalige pilot te beginnen.

Bron: DeLimburger.
 

Dossiers: Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook