CAM 1
--
CAM 2
--

Wetsvoorstel aangenomen
02-04-2014

De Tweede Kamer heeft op 1 april 2014 het wetsvoorstel over flexibel cameratoezicht aangenomen. Het amendement en de twee moties overleefden de stemming niet.

Alleen GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen het wetsvoorstel, de overige partijen stemden ermee in. Het voorstel zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Tweede Kamerlid Oskam pleitte met een amendement voor een snellere evaluatie van de effecten van de wetswijziging: na drie in plaats van na vijf jaar. Dit amendement overleefde de stemming niet en datzelfde gold voor de motie-Fritsma over het wettelijk regelen van het verspreiden van foto's en camerabeelden in de media en de motie-Kooiman over het niet inzetten van onbemande vliegtuigen door gemeenten totdat het kabinetsonderzoek is afgerond.   

Bron: tweedekamer.nl

Dossiers: Wetgeving, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook