CAM 1
--
CAM 2
--

Debat in Tweede Kamer over flexibel cameratoezicht
11-03-2014

Maandag 24 maart 2014 is het debat in de Tweede Kamer over flexibel cameratoezicht door gemeenten. Gemeenten kunnen door deze wet sneller en flexibeler camera's inzetten voor handhaving van de openbare orde. Er mogen ook rijdende, varende en vliegende camera's worden gebruikt. Het wetsvoorstel werd eind 2012 goedgekeurd door de ministerraad en is precies een jaar geleden openbaar gemaakt. Een groot aantal instanties heeft advies gegeven over het wetsvoorstel en het is nu de vraag hoe de Tweede Kamer erover denkt.

In eerste instantie zou het debat op 13 maart 2014 plaatsvinden, maar tijdens de vergadering bleek er te weinig tijd was en is het debat uitgesteld tot maandag 24 maart.

Eind 2012 stemde de ministerrraad in met het wetsvoorstel flexibel cameratoezicht van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Hier is een wijziging van de Gemeentewet voor nodig. In mei 2013 vergaderde de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het voorbereidend onderzoek. Daarna is het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Op maandag 24 maart 2014 is het plenaire debat in de Tweede Kamer. Naast de tekst van de wetswijziging zelf en de memorie van toelichting zijn allerlei andere relevante stukken te vinden op de site van de Tweede Kamer. Er is namelijk advies gevraagd aan een groot aantal deskundigen: VNG, CBP, Raad voor de Rechtspraak, College van PG's, Raad van Korpschefs, Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad van State - zie deze vergaderstukken.

Dossiers: Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook