CAM 1
--
CAM 2
--

Goes: 'Cameratoezicht leidt niet tot minder geweld, wel tot hogere pakkans'
31-01-2014

In het uitgaansgebied van Goes hangen 19 camera’s van de gemeente. Het toezicht moet met name de veiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek verhogen. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal geweldsdelicten nauwelijks is gedaald, maar dat er door de beelden wel meer daders zijn gepakt.

De gemeente Goes maakt sinds 2001 gebruik van cameratoezicht in de binnenstad om de openbare orde te verbeteren en het uitgaansgebied veiliger en leefbaarder te maken. Er zijn negentien camera’s in het uitgaansgebied opgehangen. Voor de gemeente deed een student Integrale Veiligheid, Bert-Jan Verburg, onderzoek naar het effect van de camera's op de veiligheidsgevoelens en het gedrag van het uitgaanspubliek.

Het doel van de camera's was vooral het verhogen van het veiligheidsgevoel onder uitgaande jongeren. Uit interviews met 175 jongeren uit Goes en omliggende gemeente blijkt dat de jongeren het eens zijn met die doelstelling. Ze vinden het belangrijk dat de camera's ertoe leiden dat hen minder snel iets overkomt. Een deel van de jongeren is bang dat hun privacy in het geding komt, maar volgens de onderzoekers geldt dat niet voor alle jongeren: "Deze personen zijn eerder met de politie in aanraking geweest", aldus de onderzoeker.

De camera's hebben niet geleid tot een daling van het aantal geweldsdelicten: dat aantal is slechts minimaal gedaald. Maar door de beelden zijn wel meer daders gepakt. Overigens geven uitgaansjongeren aan dat de criminaliteit zich verplaatst naar donkere steegjes en afgelegen plekken. De oplossing hiervoor is volgens de onderzoeker niet om daar dan ook camera's op te hangen omdat daders altijd wel een plek buiten beeld kunnen vinden. Hij raadt de politie aan alert te zijn en vooral de afgelegen plekken in de gaten te houden.

Bron: Avans.

Dossiers: Evaluaties, Uitgaansgebieden

Deel

ShareThis

Lees ook