CAM 1
--
CAM 2
--

CBP gaat extra aandacht geven aan cameratoezicht op lokaal niveau
29-01-2015

Het College Bescherming Persoonsgegevens zal in 2015 extra aandacht geven aan verwerking van strafrechtelijke gegevens en lokaal cameratoezicht. Vooral projecten waarin gemeenten samenwerken met particulieren staan in de belangstelling.

Cameratoezicht in het lokale domein
Lokale overheden maken veel gebruik van cameratoezicht en passen hierbij nieuwe technieken toe.
Zo zetten zij steeds vaker ‘slimme’ camera’s en drones in om de openbare orde te bewaken. Bovendien is door een nieuw wetsvoorstel ook flexibel (mobiel) cameratoezicht in de openbare ruimte mogelijk.
Deze nieuwe toepassingen van cameratoezicht zijn niet altijd even zichtbaar. Hierdoor is het des te belangrijker dat mensen goed worden geïnformeerd op welke plaatsen er cameratoezicht is.
Het CBP publiceert in 2015 richtsnoeren over cameratoezicht. Hierbij richt het CBP zich vooral op cameratoezicht door gemeenten en op cameratoezicht waarbij gemeenten met private partijen samenwerken. Met deze richtsnoeren geeft het CBP een toelichting op de geldende wettelijke regels voor cameratoezicht in het lokale domein.

Strafrechtelijke gegevens
Politie en justitie wisselen steeds meer strafrechtelijke gegevens uit binnen samenwerkingsverbanden. Dat kan zijn met andere overheidsinstellingen, maar ook met private partijen, zoals particuliere beveiligingsbureaus. Ook maakt de politie steeds meer gebruik van het cameranetwerk van particulieren.
In 2015 richt het CBP zich op de vraag of het verzamelen, uitwisselen en bewaren van deze gegevens gebeurt binnen de wettelijke regels. Daarbij kijkt het CBP in het bijzonder of niet bovenmatig veel gegevens worden verzameld en of mensen goed worden geïnformeerd over de gegevensverwerking.

Bron: CBPweb.

Dossiers: Privacy, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook