CAM 1
--
CAM 2
--

Nieuwe wet flexibel cameratoezicht (cursus)
26-11-2013

In april en mei 2014 is er de cursus wet- en regelgeving openbare orde en veiligheid: 12 wetten in 6 dagen. Ook de nieuwe camerawet voor gemeenten komt aan bod.

In de cursusmiddag over cameratoezicht worden de volgende vragen beantwoord:

  • Welk bestuursorgaan is bevoegd ten aanzien van het toepassen van publiek cameratoezicht?
  • Onder welke omstandigheden mag uw gemeente overgaan tot publiek cameratoezicht?
  • Op welke plaatsen mag uw gemeente cameratoezicht toepassen?
  • Welke regels gelden voor kortstondig en/of mobiel cameratoezicht?
  • Wat schrijft de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor over de inzet van cameratoezicht?
  • Hoe lang mogen de vastgelegde beelden worden bewaard?
  • Moet het cameratoezicht kenbaar zijn?

Andere wetten die in deze cursus worden behandeld zijn de nieuwe Drank- en Horecawet, Politiewet en de Veiligheidsregio's. De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij gemeenten, politie, OM en andere overheden, zoals Rijk en provincie.

Inschrijven online >

Dossiers: Congressen

Deel

ShareThis

Lees ook