CAM 1
--
CAM 2
--

Verborgen camera voor bijstandsfraude mag
28-08-2013

De gemeente Nijmegen krijgt goedkeuring voor het inzetten van verborgen camera's om bijstandsfraudeurs op te sporen. Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt het protocol een voorbeeld voor andere gemeenten.

Net als veel andere gemeenten gebruikt de Nijmegen verborgen camera's bij bestuursrechtelijke onderzoeken om fraude met de Wet werk en bijstand op te sporen. Om af te wegen of camera's mogen worden ingezet, stelde de gemeente Nijmegen een protocol op. De gemeente wilde open en transparant zijn over de inzet van de verborgen camera's en vroeg aan het College Bescherming Persoonsgegevens om het protocol te beoordelen. Dat is nu gebeurd en het CBP vindt de inzet van camera's legitiem - mits conform het protocol wordt gewerkt.

Laatste redmiddel
Inzet van camera's mag alleen in uitzonderingsgevallen en onder strikte voorwaarden. Het is een laatste redmiddel, bijvoorbeeld als een sociaal rechercheur gevaar zou lopen als hij in zijn auto aan het posten is, als er een 'afbreukrisico' is of als de situatie rondom het object het nodig maakt. Wat daar precies mee wordt bedoeld staat niet in het protocol. Wel is duidelijk dat de leidinggevende van het bureau handhaving van de gemeente toestemming per geval moet geven. Het CBP beschouwt het protocol als een leidraad voor andere gemeenten.

Bron: CBPweb.nl.

Dossiers: Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook