CAM 1
--
CAM 2
--

Google Glass en privacy: CBP maakt zich zorgen
27-08-2013

Als Google Glass op de markt komt, lopen gebruikers het risico dat ze in een dwangbuis van hun eigen profiel terecht komen. Privacywaakhonden hebben Google aangeschreven en vragen gesteld.

In juni 2013 hebben privacytoezichthouders van over de hele wereld Google aangeschreven over de mogelijke privacygevolgen van de bril 'Google Glass'. De brief is mede ondertekend door Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens namens alle Europese privacytoezichthouders. Naast de voorzitter van de Europese privacytoezichthouders hebben ook de privacytoezichthouders uit onder meer Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Israël, Mexico en Zwitserland de brief ondertekend.

De privacytoezichthouders verzoeken Google een aantal vragen te beantwoorden die zijn opgekomen naar aanleiding van de berichtgeving over dit nieuwe product van Google. Zo willen de privacytoezichthouders meer helderheid krijgen over de wijze waarop Google de via de bril verkregen persoonsgegevens wil gebruiken. Al langere tijd benadrukken privacytoezichthouders het belang om al in de ontwerpfase van een product of dienst rekening te houden met privacygevoelige elementen en voldoende privacywaarborgen in te bouwen om persoonsgegevens goed te beschermen en te beveiligen. Daarnaast moet het bedrijf toelichten op welke wijze het aan de privacywetgeving in de verschillende landen denkt te gaan voldoen.

Jacob Kohnstamm zegt er het volgende over in een radio-interview (27 augustus 2013) met de NOS.

De privacy van welke groepen zou geschonden kunnen worden met Google Glass?
Om te beginnen de gebruiker zelf: omdat alles wat via die bril gezocht en bekeken wordt meteen helemaal in de hele wereld zit. Daardoor ontstaat heel makkelijk een profiel van je doen en laten en word je anders behandeld dan anderen op grond van die informatie. Dat moet je weten, je moet er toestemming voor geven en je moet het ook kunnen veranderen. Je moet niet in een dwangbuis van je profiel door het leven gaan omdat je zo’n bril hebt aangeschaft.

Welke groepen zouden er nog meer last van kunnen hebben?
Derden die er helemaal niks mee te maken hebben, die bijvoorbeeld gefilmd worden. Ze zeggen nu dat die gezichtsherkenning er voorlopig niet opkomt. Maar je kunt wel foto’s en films maken en die op YouTube zetten. Dat kan vervelend zijn en in ieder geval moet je daar meer van weten voordat je het product op de markt brengt.

Nou zijn er vragen gesteld. Zijn de antwoorden van Google op de vragen voldoende?
Voorlopig nog niet. Wat we zouden willen zien is hun studie naar de privacyproblemen die het product met zich zou kunnen brengen om te kunnen beoordelen of ze dat serieus en goed gedaan hebben. We willen overigens ook meer van het product weten voordat we verder gaan.

Het is niet de eerste keer dat privacywaakhonden en Google met elkaar in aanraking komen: Wat zijn uw ervaringen met Google?
Ze zijn front-runner: ze maken de mooiste en nieuwste producten en lopen daarmee natuurlijk ook grotere risico’s. Maar we hebben de indruk dat ze zich te weinig gelegen laten liggen aan de bescherming van persoonsgegevens en zeker de Europese wetgeving. En dus vissen we altijd als het ware achter het net en zijn we eindeloos in discussie over Streetview, over Google Buzz over de nieuwe privacyvoorwaarden. Per saldo hebben we het gevoel bij Google dat we te maken hebben met een recidivist: iemand die wel vaker de privacyproblemen terzijde legt om vanwege markt-technische redenen snel met technologie en innovatie op de markt te komen.

Bron: CBP.

Dossiers: Privacy, Innovaties, Bodycams

Deel

ShareThis

Lees ook