CAM 1
--
CAM 2
--

Vaals bespreekt mogelijkheid cameratoezicht
26-08-2013

Na vernielingen in twee parken in de gemeente Vaals, besloot de gemeente een discussie te starten over de wenselijkheid van cameratoezicht. De gemeenteraad bespreekt het begin september of er plaatsen zijn die in aanmerking komen voor cameratoezicht.

Vernielingen
Aanleiding voor de discussie over camera's waren vernielingen in twee parken: het Bloemendalpark en het Von Clermontpark. Inmiddels is volgens dit memo van de gemeente aan de leden van de gemeenteraad het aantal incidenten 'nihil'.

Brede discussie
De discussie dient volgens de gemeente daarom breder te worden bekeken: "Is (preventief) cameratoezicht wenselijk in Vaals?"

  • Is een ingrijpend middel als cameratoezicht noodzakelijk/wenselijk om eventuele illegale activiteiten in Vaals "live" te bekijken, danwel achteraf.
  • Komen op dit moment locaties in Vaals hiervoor in aanmerking?
  • Hierbij dient wel nagedacht te worden over de vraag of we nog kunnen spreken over een noodzaak tot handhaving van de openbare orde?

Omdat eerst deze discussie gevoerd dient te worden, zijn nog geen offertes bij bedrijven opgevraagd. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op 2 september 2013.

Bron: GemeenteraadVaals.nl.

Dossiers: Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook