CAM 1
--
CAM 2
--

'Burgers met drones bespieden'
23-08-2013

Volgens een aantal nieuwsbronnen wil minister Opstelten burgers met drones gaan bespieden. De minister benadrukt dat het niet de bedoeling is om willekeurig en ongecontroleerd drones in te gaan zetten.

Wetsvoorstel Flexibel cameratoezicht
De inzet van drones (met camera’s uitgeruste, onbemande vliegtuigjes) en handcamera's wordt mogelijk door het wetsvoorstel Flexibel cameratoezicht, dat de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in maart 2013 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door dat wetsvoorstel kunnen burgemeesters straks voor handhaving van de openbare orde naast vaste camera's ook flexibele camera's inzetten. "Het is niet mogelijk om in gebieden waar een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde doorlopend aanwezig is, constant mankracht in de vorm van politieambtenaren of bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten", vindt Opstelten. Hij wil boa's ook met handcamera's op pad sturen.

Burgers bespioneren?
Het ministerie van Veiligheid en Justitie herkent zich niet in de suggestie van dagblad Metro - een bericht dat breed is overgenomen door andere media - dat de minister met drones burgers wil bespieden. Het is absoluut niet zo dat burgemeesters straks willekeurig en ongecontroleerd burgers kunnen bespioneren. Gemeenten kunnen drones in de toekomst inzetten om effectief en gericht op te treden tegen verstoring van de openbare orde in probleemgebieden. De drones kunnen bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als er grote mensenmassa’s bijeen zijn in de publieke ruimte. Met drones kan dan vanuit de lucht worden gevolgd hoe groepen mensen zich binnen een bepaald gebied verplaatsen. Zo kan worden voorkomen dat de openbare orde in gevaar komt doordat te veel mensen op hetzelfde moment bij elkaar komen. Drones worden nooit zomaar ingezet: de inzet van camera’s moet proportioneel zijn en daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en de persoonlijke levenssfeer, aldus dit bericht op de website van het ministerie.

Debat
Bert-Jaap Koops, hoogleraar regulering van technologie, pleit voor een stevig maatschappelijk debat over de wenselijkheid van steeds meer cameratoezicht: "Niet alles wat technisch kan, moet ook mogen", stelt hij in dit artikel. Koops geeft aan dat de vraag is wat burgers acceptabel vinden: technische vooruitgang hoeft niet onvermijdelijk tot een toenemende druk op onze privacy te leiden.

VNG
In oktober 2012 en nogmaals in mei 2013 gaf de Vereniging Nederlandse Gemeenten een reactie (PDF) op het wetsvoorstel. Net als de Tweede Kamer vindt de VNG dat cameratoezicht een positief effect kan hebben op de veiligheid in een gemeente. Maar de Tweede Kamer en de VNG plaatsten enkele kanttekeningen bij de effectiviteit van het wetsvoorstel, onduidelijke formuleringen in de wet en de rol van de burgemeester en de politie. Ook over de inzet van drones heeft de Kamer vragen gesteld. Het wetsvoorstel biedt gemeenten voor het eerst de mogelijkheid om deze in te zetten en diverse fracties wilden van de minister weten onder welke voorwaarden dit zou mogen.

Dossiers: Wetgeving, Innovaties, Flexibel cameratoezicht, Drones

Deel

ShareThis

Lees ook