CAM 1
--
CAM 2
--

Amersfoort haalt aantal camera's weg
01-07-2013

De gemeente Amersfoort gaat op drie plekken in de stad de gemeentelijke camera's verwijderen. Eén van de plekken is het Stationsgebied. Deze camera's leveren onvoldoende meerwaarde op, zo blijkt uit een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders. De camera's in het uitgaansgebied in de binnenstad en in de Meridiaantunnel blijven wel hangen.

Aanleiding

De gemeente Amersfoort zet camera's in zes gebieden in. In 2012 is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het cameratoezicht op de verschillende locaties. Omdat cameratoezicht een tijdelijke maatregel is, moet de subsidiariteit en proportionaliteit periodiek opnieuw worden aangetoond. Ten tweede is er extra geld nodig om de beeldkwaliteit te verbeteren en investeringen te doen in de toezichtcentrale. Ten derde is er te weinig geld in de begroting opgenomen om de jaarlijkse kosten van alle huidige camera's te kunnen betalen.

Binnenstad en Meridiaantunnel

De veiligheidsincidenten en de veiligheidsbeleving in het uitgaansgebied en de Meridiaantunnel zijn volgens de gemeente nog zodanig dat cameratoezicht nog steeds wenselijk is. Camera's leveren hier een bijdrage aan de hanhaving van de openbare orde en de veiligheid. Het verbetert het effectief en correctief optreden van de politie: door het cameratoezicht kan de politie snel reageren en corrigerend optreden.

Overige locaties

Neptunusplein - De incidenten die de aanleiding waren voor de camera's komen (bijna) niet meer voor. Overlast van jongeren en drugsoverlast zijn bijna verdwenen en alcoholverbruik is verminderd op het plein. De beelden worden nog wel gebruikt voor opsporing (vooral diefstal) en het gaat meestal om incidenten die plaats vonden buiten de live uitkijktijden. Camera's voor opsporing vallen onder de taken en bevoegdheden van de politie en openbaar ministerie, aldus de gemeente.

Noordewierweg - Deze camera's werden geplaatst als reactie op (jeugd)overlast en vernielingen bij de Emmauskerk. In 2011 en 2012 zijn ongeveer twintig incidenten bekeken, waarvan er slechts drie als eerste gesignaleerd werden door de uitkijkcentrale. In de rest van de gevallen kwam er een melding van buiten. De camera's signaleren dus niet: voor zover er meldingen zijn komen deze van buiten. De wijkagent ziet meerwaarde voor de opsporing, maar dit is geen bevoegdheid van de burgemeester.

De betrokkenen uit beide gebieden zijn zeer te spreken over de verbeteringen en zijn bang dat bij het weghalen van de camera's de problemen zullen terugkeren. Daarover schrijft de gemeente: 'De huidige meerwaarde van de camera's zou ook kunnen worden opgevangen door het inzetten van privaat cameratoezicht'.

Stationsplein - Het cameratoezicht leidt maar een enkele keer per jaar tot ingrijpen door de politie. In 2010 en 2011 gebeurde dat in totaal één keer en in 2012 twee keer. Meldingen van buiten leiden ook hier tot het waarnemen van incidenten. In 2012 is drie keer een incident als eerste waargenomen door de uitkijkcentrale. Er is één aanhouding verricht in de drie jaren 2010, 2011 en 2012. De kosten van cameratoezicht staan in geen verhouding tot deze opbrengsten. Het cameratoezicht van NS - op het station zijn vele particuliere camera's aanwezig - blijft gehandhaafd.

Kleine Haag - Op deze plek is een maatschappelijke opvangvoorziening: de veiligheidsbeleving van de omwonenden was de reden. Eén van de twee camera's is al verhuisd naar de binnenstad waar nut en noodzaak veel groter waren. De meerwaarde van de overgebleven camera kan niet worden aangetoond, volgens de gemeente. Met omwonenden zal worden gesproken over beheer en monitoring van de situatie rondom de opvangvoorziening, onder andere door het 24-uurs privaat cameratoezicht vanuit de opvangvoorziening zelf.

Bron: Gemeente Amersfoort

Download hier het document.

Dossiers: Kosten, Evaluaties, Uitgaansgebieden, Gestopte projecten

Deel

ShareThis

Lees ook