CAM 1
--
CAM 2
--

Venlo: Jaarverslag cameratoezicht 2012
03-06-2013

De gemeente Venlo rapporteert over de opbrengsten van de 47 gemeentelijke camera's. Door problemen met het registratiesysteem zijn er geen cijfers: de beoordeling is gemaakt aan de hand van interviews met politiemensen. Die zijn positief. Cameratoezicht heeft een 'grote meerwaarde' voor de opsporing. Voor de handhaving van de openbare orde is het cameratoezicht 'noodzakelijk', zo blijkt uit het jaarverslag.

Geen cijfers
Door de implementatie van het zogenaamde BVH-registratiesysteem bij de politie is het vrijwel onmogelijk geworden om representatieve cijfers te genereren met betrekking tot cameratoezicht, aldus de rapportage. Daarom is samen met de politie besloten het jaarverslag uitsluitend beschrijvend te houden. De afspraak van begin 2012 dat de politie dit proces beter zou inrichten blijft een aandachtspunt.

Dagelijks
In 2012 is door de politie bijna dagelijks gebruik gemaakt van het camerasysteem. Vooral op vrijdag- en zaterdagnacht helpen de camera's om eventuele ongeregeldheden in een vroeg stadium te signaleren of om op heterdaad een verdachte aan te kunnen houden. Het bleek dat de ongeregeldheden bijna altijd worden geconstateerd door de toezichthouders, maar dat toch niet altijd een verdachte werd aangehouden. Een politiefunctionaris stuurt nu de operatie in de toezichtcentrale aan op vrijdag- en zaterdagnacht om de heterdaadkracht te vergroten.

Waarnemingen
Politiecijfers zijn niet beschikbaar, maar de toezichthouders (zes gemeentelijke functionarissen waarvan vier met een boa-status) hebben in 5.710 uur toezicht in totaal 671 incidenten waargenomen. Het gaat dan vooral om zakkenrollers (173 keer - 14 aanhoudingen, 1 bekeuring) en opstootjes (143 keer - 107 aanhoudingen, 5 bekeuringen).

Opvolging
Er wordt 'zoveel mogelijk' opvolging gegeven als een incident wordt waargenomen. De concrete opvolging en acties worden echter niet geregistreerd. Dit zou een dermate grote administratieve last impliceren dat dit ten koste gaat van het daadwerkelijke cameratoezicht.

Bron: Gemeente Venlo.

Dossiers: Evaluaties

Deel

ShareThis

Lees ook