CAM 1
--
CAM 2
--

Tweede Kamer kritisch over wetsvoorstel
16-05-2013

Op 7 mei vergaderde de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met voorbereidend onderzoek van het voorstel, over de voorgestelde wijziging van de Gemeentewet.

De commissie kon zich vinden in de mogelijke positieve effecten van de flexibele inzet van cameratoezicht, maar heeft ook een groot aantal vragen over de voorgestelde wijziging en de memorie van toelichting (MvT).

SlimBekeken nam het verslag van de vergadering door en pikte er een aantal belangrijke vragen uit:

- In de MvT wordt geconcludeerd dat cameratoezicht een bijdrage levert aan de lokale veiligheid. Hoe verhoudt die conclusie zich tot de meerdere evaluaties die door de DSP-groep zijn gedaan van cameratoezicht in verschillende gemeenten waaruit slechts zelden blijkt dat cameratoezicht bijdraagt aan de veiligheid? 

- Het wetsvoorstel biedt voor het eerst gemeenten de mogelijkheid om rijdende en vliegende camera's in te zetten. Wanneer acht de regering het inzetten van vliegende en rijdende camera's proportioneel?

- Voor het plaatsen van (flexibele) camerás hoeft niet daadwerkelijk sprake te zijn van verstoring van de openbare orde of van een concrete dreiging daarvan. In hoeverre past dit binnen de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit?

- Op basis van welke criteria en/of aanwijzingen wordt beoordeeld of het gebruik van camera's niet langer proportioneel en noodzakelijk is?

Deze en vele andere vragen zullen in een volgend debat door de minister beantwoord worden.

   Bron: Overheid.nl   

 

Dossiers: Wetgeving, Flexibel cameratoezicht

Deel

ShareThis

Lees ook