CAM 1
--
CAM 2
--

Discussie over meerwaarde camera's in Groningen
26-03-2013

Op initiatief van GroenLinks, SP en de ChristenUnie is de discussie over de waarde van de camera's in de binnenstad van Groningen (opnieuw) opgelaaid. Aanleiding was de berichtgeving uit Amersfoort waaruit bleek dat een deel van de camera's wel weg kon.

Effectiviteit onderzoeken
De raadsfracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie in de gemeenteraad van Groningen willen dat de effectiviteit van cameratoezicht wordt onderzocht. Ze verwijzen naar de gemeente Amersfoort waar zo'n onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat acht van de zeventien toezichtcamera's weinig meerwaarde hebben.

Drugshandel
Het college van B&W wil dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om camera's te plaatsen op plekken waar drugshandel en -overlast voorkomt. GroenLinks, SP en ChristenUnie betwijfelen of dat wat oplevert en willen eerst een onderzoek en een bijeenkomst met deskundigen.

Vragen
De drie fracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W:

  • Is het college het ermee eens dat uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van cameratoezicht een uitgebreide onderbouwing verdient en vooraf moet worden gegaan door een discussie over de laatste wetenschappelijke en bestuurlijke inzichten?
  • Is het college bereid een onderzoek te laten doen naar de effectiviteit van camera's zoals in Amersfoort? (En zo nee: waarom niet?)
  • Is het college bereid na voltooiing van dat onderzoek een bijeenkomst met de raad voor te bereiden waarbij in aanwezigheid van professionals nut en noodzaak van cameratoezicht kan worden besproken? (En zo nee: waarom niet?)

Hernieuwde discussie
Het is niet voor het eerst dat er in Groningen vragen worden gesteld over het cameratoezicht. In 2011 werd besloten niet langer gebruik te maken van de microfoons waarmee agressie moest worden gedetecteerd. De techniek was niet in staat onderscheid te maken tussen een brommer en een vechtpartij. Tegelijkertijd werd besloten het cameratoezicht vijf jaar te verlengen.

Gemeenten die stoppen
In Leeuwarden werd al in 2007 besloten te stoppen met cameratoezicht, vooral uit financiële overwegingen. Dat besluit werd echter op het laatste moment teruggedraaid omdat het Rijk meer geld aan Leeuwarden gaf dan verwacht en omdat ondernemers en politie aangaven wel degelijk wat aan de camera's te hebben. Ook andere gemeenten hebben besloten hun camera's (gedeeltelijk) weg te halen: Eindhoven, Amsterdam (2 projecten), Nuenen, Kapelle, Den Haag en Almere. Overigens is - in tegenstelling tot wat in de media staat - in Amersfoort nog niet besloten camera's te verwijderen: het was een aanbeveling in de evaluatie, maar nog geen besluit van het college van B&W.

Crisis in cameraland?
Het is opvallend hoe vaak er de laatste tijd over het nut van cameratoezicht wordt gesproken. Het is volgens Slim Bekeken niet aannemelijk dat dit komt doordat onderzoeken laten zien dat niet elke camera zijn geld waard is. Dat soort onderzoek is namelijk al sinds 1990 beschikbaar en is sindsdien keer op keer herhaald. Overigens zijn er ook allerlei onderzoeken die laten zien dat camera's wel meerwaarde hebben. Waar de verschillende onderzoekers in binnen- en buitenland het inmiddels wel over eens zijn is dat cameratoezicht geen magic bullet is waardoor criminaliteit en overlast als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het ligt aan de plek, aan de problemen, aan andere maatregelen, aan de manier waarop de camera's worden gebruikt (live of achteraf) en aan de opvolging die op straat wordt gegeven als er een incident gebeurt. De reden dat er nu vaker over nut en noodzaak wordt gesproken is waarschijnlijk dat gemeenten door de crisis gedwongen zijn elke euro twee keer om te draaien voordat ze hem uitgeven.

Bron: RTVNoord.

Dossiers: Evaluaties, Gestopte projecten

Deel

ShareThis

Lees ook