CAM 1
--
CAM 2
--

Amersfoort haalt deel camera's weg
21-03-2013

In het uitgaansgebied en tijdens de uren dat er live toezicht is, maken de camera's het mogelijk sneller te reageren op incidenten. Maar dat geldt niet voor de overige camera's in de stad: negen van de zeventien camera's in Amersfoort leveren te weinig meerwaarde op om te blijven hangen, aldus de gemeente.

Positieve resultaten

  • Cameratoezicht is effectief als er live naar de beelden wordt gekeken: snelle reactie op incidenten voorkomt volgens de politie escalatie
  • Er zijn in twee jaar tijd in totaal 1.100 incidenten waargenomen tijdens het live toezicht
  • Bij 145 incidenten kon een verdachte worden aangehouden
  • Bij 250 incidenten kon de politie corrigerend optreden
  • Het rendement van de camera's is het grootst op plekken waar zich veel incidenten voordoen: in het uitgaansgebied en in de Meridiaantunnel

Tegenvallers

  • Het effect van camera's op het veiligheidsgevoel is onduidelijk, maar dit is in Amersfoort niet grondig onderzocht. Andere onderzoeken laten zien dat camera's meestal niet leiden tot een veiliger gevoel
  • Het preventieve effect op overlast en criminaliteit is ook niet onderzocht in Amersfoort. Maar ook hier wordt op basis van ander onderzoek geconcludeerd dat het preventieve effect meestal beperkt is
  • Cameratoezicht in Amersfoort heeft niet geleid tot een daling van het aantal aangiften
  • Op vier lokaties is het rendement van de camera's beperkt: soms door de matige beeldkwaliteit, maar vaak ook omdat zich hier nauwelijks incidenten voordoen
  • Opgenomen beelden zijn 500 keer geraadpleegd door de politie. Wat dat opleverde is onbekend, maar de indruk bestaat dat er zelden daders worden herkend of geidentificeerd

Besparingen berekenen en dilemma's bespreken

Het onderzoeksrapport rekent uit welke besparingen mogelijk zijn als acht van de zeventien camera's zouden worden weggehaald. Dat leidt tot een besparing van € 138.000. Omdat er elk jaar kosten worden bespaard loopt dat bedrag in vijf jaar tijd op tot een besparing van € 250.000. De burgemeester van Amersfoort gaat met gemeenteraadsleden praten over de dilemma's van cameratoezicht. Ook wordt begin april 2013 een bezoek gebracht aan de toezichtcentrale in Utrecht waar de beelden tijdens uitgaansuren worden bekeken.

Evaluatie door gemeente zelf

De evaluatie is uitgevoerd door de gemeente Amersfoort zelf. Er is gebruik gemaakt van de evaluatie van 2005 en van ander onderzoek in binnen- en buitenland. Die informatie is gebruikt voor het beantwoorden van de vraag of mensen zich veiliger voelen door camera's en of er een preventief effect van uitgaat. Voor de meting van 2013 is alleen gekeken naar de praktijk en de opbrengsten 'achter de schermen': hoe vaak is er in Amersfoort daadwerkelijk gebruik gemaakt van de camera's? Er zijn geen enquetes gehouden onder bewoners, bezoekers en ondernemers om hun slachtofferschap en onveiligheidsgevoel te meten of te vragen wat zij van de camera's vinden.

Bron: Amersfoort.

Dossiers: Evaluaties, Gestopte projecten

Deel

ShareThis

Lees ook