CAM 1
--
CAM 2
--

Wet politiegegevens vervalt op 25 mei 2018 - maar wat komt er voor in de plaats?
26-10-2017

Het lijkt wellicht nog ver weg, maar in mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Maar de Wet politiegegevens en de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens worden die dag ook samengevoegd in een nieuwe wet. Een nieuwe wet die nog niet af is.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2016 is in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Na een overgangsperiode van twee jaar, zal op 25 mei 2018 de AVG gaan over alle bijna alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verordening komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Richtlijn opsporing

De AVG gaat echter niet over persoonsgegevens als die worden verwerkt in het kader van de opsporing van strafbare feiten. Daar is de 'Richtlijn opsporing' voor die ook op 25 mei 2018 van kracht wordt. Maar zoals iedereen die het inleidende college Europees Recht heeft gevolgd weet, is een Verordening direct van kracht in alle landen (een 'wet'), terwijl een Richtlijn nog door alle lidstaten in nationale wetgeving moet worden uitgewerkt. Dus Nederland moet aan de bak en dat gaat ook gebeuren: de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens worden samengevoegd in een nieuwe wet.

Meer dan politie en justitie...

Dit heeft voor de meeste 'gewone' verwerkingen van persoonsgegevens nauwelijks gevolgen. Want wie houdt zich nou bezig met preventie of opsporing van strafbare feiten? Nou: politie en justitie natuurlijk. Voor de politie maakt het niet zoveel uit dat de Wpg vervalt, want de politie was al gewend aan het werken volgens een ander regime dan de Wbp. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt de nieuwe Richtlijn ten onrechte omschreven als de "Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie". Dat klinkt lekker duidelijk, maar als je de Richtlijn bekijkt zie je dat hij niet alleen geldt voor politie en justitie, maar voor elk bevoegde autoriteit die persoonsgegevens verwerkt onder de Wbp met het oog op de preventie of opsporing van strafbare feiten.

...maar ook alle boa's

Niet alle strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht: er zijn ook veel andere wettelijke regelingen waarin strafbare gedragingen omschreven staan. Voorbeelden zijn de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Wet op de economische delicten en de Algemene Plaatselijke Verordening van een gemeente. Dat betekent dus dat als een gemeentelijke opsporingsambtenaar in juni 2018 iemand betrapt op een overtreding van de APV en daar een proces-verbaal van wil opmaken, dat hij of zij de persoonsgegevens van de overtreder niet meer mag verwerken onder de Wet bescherming persoonsgegevens (die dan dus is vervangen door de AVG). Voor die gegevens geldt de nieuwe wet - die we dus nog niet kennen. Hetzelfde geldt voor opsporingsambtenaren zoals de conducteurs van de NS. Dus iedereen die 'boa' is en gewend is dat de Wbp de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zich maar beter heel snel verdiepen in de Richtlijn Opsporing en hopen dat de nieuwe wet (die we dus nog niet kennen) snel wordt gepubliceerd.

Dossiers: Privacy, Wetgeving, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook