CAM 1
--
CAM 2
--

Cameratoezicht Amstelveen drie jaar verlengd
27-09-2017

Het cameratoezicht op de Campus Uilenstede wordt verlengd tot 1 januari 2021. Dat heeft de burgemeester van Amstelveen bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Het cameratoezicht werd in 2016 in gebruik genomen. De beelden worden op bepaalde tijden rechtstreeks bekeken in het kader van het handhaven van de openbare orde. Dat betekent dat er preventief toezicht is, maar de beelden kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de opsporing van strafbare feiten. De beelden hebben 'diverse succesvolle opsporingsresultaten behaald', schrijft de burgemeester: “Ik streef naar een veilig leefklimaat voor onze studenten.

De politie adviseert de burgemeester het cameratoezicht 'voor onbepaalde tijd' te verlengen, maar gemeentelijk cameratoezicht is conform de Gemeentewet altijd een tijdelijke maatregel. De burgemeester koos daarom voor een verlenging met drie jaar: "Het besluit tot verlenging van het toezicht met drie jaar is primair ingegeven door de afname van het aantal geregistreerde incidenten op de campus en de toename van het veiligheidsgevoel onder de bewoners.”

Evaluatie
Het rapport met de evaluatie ('vertrouwelijk' volgens de voorpagina) is met de brief van de burgemeester meegezonden naar de gemeenteraad. Er staat veel belangwekkends in het rapport, onder andere dat het aantal problemen is verminderd. Maar nergens wordt een relatie met het cameratoezicht aangetoond. Of de problemen weer zouden terugkeren als de camera's worden verwijderd is ook onbekend. Dat soort antwoorden 'zijn lastig te geven', aldus de onderzoekers.

Kosten
De kosten van het cameratoezicht bedroegen 62.000 euro (aanschaf). Onderhoud en beheer kosten 14.000 euro per jaar. Voor drie jaar cameratoezicht (met 6 camera's) betaalt de gemeente dus 104.000 euro, omgerekend 6.000 euro per camera per jaar.

Bron: Amstelveen.blog.nl.

Dossiers: Verlengde projecten, Evaluaties, Kosten

Deel

ShareThis

Lees ook