CAM 1
--
CAM 2
--

Forse groei aantal gemeentelijke cameraprojecten
20-01-2013

In 2012 zijn er 36 nieuwe gemeentelijke cameraprojecten van start gegaan in 32 gemeenten. Vijf gemeenten besloten ermee te stoppen. Dat blijkt uit een analyse van deze website.

In 2012 namen 32 Nederlandse gemeenten het besluit nieuwe cameraprojecten te starten. Dat is bijna net zoveel als in 2011 toen 36 gemeenten hiervoor kozen. Vijf gemeenten besloten, na uitgebreide discussie, geen camera’s op te hangen. Daarnaast werden er zes cameraprojecten in vijf gemeenten beëindigd. De meeste gemeentelijke camera’s werden opgehangen in uitgaansgebieden, daarna volgen op afstand bedrijventerreinen en winkelgebieden.


Update: Dit jaaroverzicht heeft veel aandacht gekregen in de media en dat leidde tot een aantal reacties en aanvullingen. Onderaan dit artikel staat daarom een update - gemeenten die het betreft zijn in de oorspronkelijke tekst gemarkeerd met *).


De gemeenten die kozen voor extra cameratoezicht variëren sterk in omvang. Er zitten grote steden bij die al camera's hadden zoals Amsterdam, Den Haag, Amersfoort*), Amstelveen, Enschede, Haarlem en Zwolle. Maar er zijn ook kleinere gemeenten die besloten toezicht te gaan houden met camera’s, zoals bijvoorbeeld Culemborg, Dalfsen, Hoorn, Kaatsheuvel, Laren, Medemblik, Nijkerk, Purmerend en Westervoort.

Dé trend in 2012 was de inzet van flexibele camera’s. Die worden een paar dagen, weken of maanden op hotspots opgehangen om acute problemen aan te pakken. Tot op heden was dat niet toegestaan en bleven camera’s altijd meerdere jaren hangen. Voor elke verplaatsing moest een nieuw besluit door het gemeentebestuur worden genomen, vaak in overleg met de gemeenteraad.

Vlak voor de kerstvakantie diende het kabinet een wetsvoorstel in om deze vorm van cameratoezicht te voorzien van een wettelijke basis. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State en is nog niet openbaar gemaakt.

Uitgaansgebieden

In elf gemeenten zijn camera’s opgehangen in het uitgaansgebied. Hilversum koos bijvoorbeeld voor cameratoezicht na een aantal gewelddadige incidenten in het uitgaansgebied. Andere populaire locaties zijn bedrijventerreinen, zoals in Zutphen waar de gemeente besloot 900.000 euro bij te dragen aan het in beeld brengen van een industriegebied. Zwolle koos ervoor een woonwijk waar binnenkort zal worden gesloopt te voorzien van camera’s.

In vijf gemeenten waren incidenten de aanleiding om te kiezen voor camera’s. Zo koos Amersfoort voor het ophangen van camera’s na aanrandingen en besloot Den Haag met camera’s te reageren op een schietpartij. Voor de gemeente Winschoten was een pyromaan de reden om op korte termijn camera’s op te hangen. Ook evenementen worden steeds vaker gefilmd met tijdelijke camera’s: de kermis, Oktoberfeesten, Koninginnedag, de huldiging van een voetbalelftal of tijdens de jaarwisseling.

Geen camera’s

Er zijn in 2012 in totaal zes cameraprojecten in vijf gemeenten gestopt: twee in Amsterdam, en verder in Almere, Den Haag, Eindhoven en Kapelle. Overigens hangen er in vier van deze gemeenten nog wel camera’s op andere plekken. In vijf andere gemeenten is, na debat in de gemeenteraad, besloten geen camera’s op te hangen. Dat was het geval in Capelle, Deventer, Nieuwegein*), Steenwijkerland en Tegelen. De redenen waarom men geen heil ziet in camera’s waren verschillend. Naast de hoge kosten waren de verwachte opbrengsten vaak te laag. Een voorbeeld was de gemeente Nieuwegein waar men tot de conclusie kwam dat jongerenoverlast beter kon worden tegengegaan door wijkagenten en jongerenwerkers meer te laten samenwerken.

Aantal onbekend

Er is geen centrale registratie voor gemeentelijke camera’s in Nederland. Dit jaaroverzicht is gebaseerd op een analyse van nieuwsberichten: geen perfecte methode, maar wel de meest praktische. Het laatste onderzoek onder gemeenten dateert van 2010 en toen bleek 28 procent van de gemeenten camera’s te hebben. Wat er in 2011 en 2012 is gebeurd is onbekend: het onderzoek is sindsdien niet herhaald. Uit de analyse van Slimbekeken.nu over 2011 en 2012 blijkt dat er in beide jaren ruim dertig nieuwe cameraprojecten zijn gestart. Maar dat waren niet allemaal ‘nieuwe’ gemeenten: het ging in een aantal gevallen om gemeenten die al camera’s hadden. Dat betekent dat het totaal aantal gemeenten met camera’s op dit moment waarschijnlijk ergens rond de 150 ligt.

Effecten van cameratoezicht

Negen gemeenten hebben uitgezocht wat het effect van de camera’s was. In de Roosendaalse binnenstad namen drugsoverlast en uitgaansgeweld mede door de camera’s af, volgens een evaluatie door de gemeente zelf. In Haarlemmermeer bleef de criminaliteit stabiel, maar hier werd bij driekwart van de incidenten wel een verdachte op beeld vastgelegd. Op een bedrijventerrein in Veghel nam het aantal inbraken met ongeveer de helft af en in Zoetermeer*) zorgden webcams bij acht basisscholen ervoor dat de schade door vandalisme fors lager werd.

In Amsterdam (11 cameraprojecten) en Eindhoven (4 projecten onderzocht) bleek dat de camera’s geen magic bullet zijn waardoor criminaliteit verdwijnt en mensen zich veiliger voelen. Dat komt doordat veel camerasystemen technisch en ook organisatorisch (live toezicht en opvolging) niet altijd goed werken. Bewoners en ondernemers zijn in elk geval in ruime meerderheid vóór camera’s – uit de evaluaties van onder andere Den Helder, Eindhoven en Amsterdam blijkt dat hun steun voor het instrument onverminderd groot is.

Informatie

U kunt contact opnemen met Sander Flight van Slim Bekeken via sflight@dsp-groep.nl of 06 - 4131 5432.


Nieuwe cameraprojecten gestart in
Amersfoort*) | Amstelveen | Amsterdam (4 projecten) | Culemborg | Dalfsen | Den Haag (2 projecten) | Ede | Enschede | Goes | Haarlem | Hilversum | Hoorn | Kaatsheuvel | Kampen | Katwijk | Laren | Medemblik | Nijkerk | Purmerend | Rijssen | Sittard-Geleen | Sneek | Uden | Vlissingen | Weert | Westervoort | Winschoten | Woensdrecht | Zandvoort | Zoetermeer*) | Zutphen | Zwolle

Cameraprojecten gestopt in
Almere | Amsterdam (2 projecten) | Den Haag | Eindhoven | Kapelle

Geen camera’s in
Capelle | Deventer | Nieuwegein*) | Steenwijkerland | Tegelen


Update

Laatste wijziging: 22 januari 2012 - 19:25 uur

Dit jaaroverzicht heeft veel aandacht gekregen in de media. Dat leidde tot een aantal aanvullingen en reacties die we hieronder toevoegen.

Zoetermeer
Uit Zoetermeer kwam een mail met het bericht dat naast het nieuwe project in het uitgaansgebied dat inderdaad van start ging in 2012 er ook twee cameraprojecten zijn gestopt 'omdat de rust was wedergekeerd'. Hierover is niet breed gecommuniceerd in de media; vandaar dat het niet in het jaaroverzicht stond.

Amersfoort
Amersfoort stuurde ons een mail dat er wel plannen waren, maar dat het cameratoezicht in 2012 niet is uitgebreid. Medio 2012 is onderzoek gedaan naar cameratoezicht in stadspark Schothorst, maar de politie Utrecht adviseerde negatief. De gemeenteraad heeft dat advies opgevolgd.

Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft niet definitief besloten geen camera's in te voeren, maar het wetsvoorstel over flexibel cameratoezicht af te wachten. Het bericht waar wij ons op baseerden bleek onjuist.

Dossiers: Geen camera's, Nieuwe projecten, Gestopte projecten

Deel

ShareThis

Lees ook