CAM 1
--
CAM 2
--

VNG adviseert minister: pas wetgeving cameratoezicht grondig aan
07-01-2013

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het advies gegeven om de wettelijke basis voor cameratoezicht fundamenteel te veranderen. Het werkt niet om elke verschijningsvorm van camera's te willen reguleren: het gaat om het gebruik van beelden die met camera's worden gemaakt - door wie dan ook en op welke manier dan ook.

Revolutionair

De VNG kreeg van minister Opstelten het verzoek te reageren op het wetsvoorstel 'flexibilisering cameratoezicht'. Dat deed de VNG, maar ze grepen de gelegenheid aan om ook maar meteen een revolutionair ander voorstel te doen. De wetgeving over cameratoezicht moet compleet op de helling, vindt de VNG. Nu zijn er wettelijke regimes voor gemeenten die anders zijn dan voor particulieren of de politie. Dat betekent dat er continu aanpassingen van de wetgeving nodig zijn als er weer een nieuwe vorm van cameratoezicht wordt ingevoerd. Dat gebeurt nu bij de invoering van flexibele camera's en in het verleden al bij de automatische kentekenherkenning (ANPR).

Niet de camera, maar de beelden

De VNG stelt voor om niet de vorm van het cameratoezicht als basis te nemen, maar het gebruik van de beelden.

"Verschillende vormen van cameratoezicht worden door afzonderlijke wetten gereguleerd. De regimes voor de handhaving van de openbare orde, de beveiliging van eigendommen en de opsporing zijn de bekendste. Er zijn in de praktijk vele voorbeelden aan te wijzen waarin deze vormen in elkaar overlopen en de nodige vragen oproepen. Ook komen er nieuwe vormen van cameratoezicht door de overheid bij: voor milieuzones in binnensteden en het beheer van de openbare ruimte. Er wordt geëxperimenteerd met auto's met camera's die al rijdend geparkeerde auto's controleren. Ook de technologische ontwikkelingen gaan snel. Camera's worden kleiner en mobieler, in andere apparatuur verwerkt (mobiele telefoons). In sommige landen wordt gewerkt met vliegende camera's, de drones, die gemeentelijk grondgebied controleren. Er is een fundamenteel andere benadering nodig om dit te reguleren. Niet voor elke verschijningsvorm een afzonderlijke wet, maar één wettelijk kader, dat het gebruik van door camera's verkregen beelden reguleert. Al eerder heeft de VNG gepleit voor een algemene wet voor in ieder geval de verschillende vormen van cameratoezicht die in een gemeente voorkomen."

Bron: VNG.

Dossiers: Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook