CAM 1
--
CAM 2
--

Nieuw cameraproject in Ulft: publiek-private samenwerking bij gemeentelijk cameratoezicht
23-08-2017

In de gemeente Oude IJsselstreek heeft de burgemeester een nieuw gebied aangewezen als cameratoezichtgebied. Het is een project zoals in veel andere gemeenten. Bijzonder is wel dat een bedrijf, Bouwatch, de beelden gaat opslaan en bekijken. Als zij een incident zien, seinen ze de gemeente of de politie in. Uit het aanwijzingsbesluit blijkt niet hoe de politie ervoor zorgt dat het bedrijf gaat voldoen aan de eisen uit de Wet politiegegevens die gelden voor dit type camerabeelden.

De burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek wijst de Meidoornstraat in Ulft aan als cameratoezichtgebied. Hiervoor is gekozen na overleg met de politie en nadat de bewoners zijn geïnformeerd. Doel van de camera's is de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het cameratoezicht voldoet volgens het besluit dat de gemeente publiceerde aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht.

Publiek-private samenwerking

Bijzonder aan dit project is dat de camerabeelden worden opgeslagen door Bouwatch: een bedrijf dat mobiele camera's levert, vooral op veel bouwplaatsen. Dit bedrijf gaat de gemeente of de politie inseinen indien er sprake is van een verstoring van de openbare orde en veiligheid of mogelijke strafbare feiten. Hetzelfde geldt voor situaties waarin dergelijke verstoringen dreigen. De gemeente en/of de politie kunnen de beelden bekijken en gebruiken bij een aangifte of een strafrechtelijk onderzoek.

Politie is verantwoordelijk

In artikel 151c Gemeentewet staat dat de verwerking van de camerabeelden een verwerking is als bedoeld in de Wet politiegegevens. Dat betekent dat de politie verantwoordelijk is voor de beveiliging van de camerabeelden: van het moment dat ze worden gemaakt tot en met de opslag, het gebruik en de verwijdering ervan. Daarom laten veel gemeenten hun camera's uitkijken in toezichtcentrales van de politie. En in gemeenten waar gemeentelijke handhavers of toezichthouders de beelden bekijken, zijn in de meeste gevallen ook politiemensen aanwezig in de centrale. Het is vrij gebruikelijk vanwege de gevoeligheid van de beelden dat alleen gescreende en geautoriseerde personen die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend de camerabeelden mogen zien. Blijkbaar maakt de politie in Oude IJsselstreek in dit geval een andere afweging en ziet men het niet als een probleem de werknemers van een bedrijf het cameratoezicht te laten uitvoeren.

Bron: Officielebekendmakingen.nl.

Dossiers: Nieuwe projecten, Flexibel cameratoezicht, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook