CAM 1
--
CAM 2
--

Opnames van bodycams als bewijs: waar is het bewijs?
21-08-2017

Big Brother Watch - een 'privacy campaigner' - wil bewijs waaruit blijkt dat opnames van bodycams van waarde zijn voor opsporing en vervolging van criminelen. Er worden miljoenen aan de bodycams uitgegeven, maar er is geen data die iets kan zeggen over het gebruik in de strafrechtketen.

VK politie kocht 50.000 bodycams
Big Brother Watch concludeert dat het onmogelijk is de meerwaarde van bodycams te bepalen zonder cijfers over de rol die beelden spelen in strafrechtelijke onderzoeken en in rechtszaken. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat 71 procent van de politiekorpsen in het Verenigd Koninkrijk samen bijna 50.000 bodycams hebben aangeschaft voor een bedrag van £22.7 miljoen. Maar wat dat oplevert in de rechtzaal is niet bekend.

Geen cijfers
De supporters van bodycams zeggen dat ze transparantie vergroten, klachten tegen de politie verminderen en het strafrechtelijke proces versnellen omdat verdachten eerder schuld bekennen als criminaliteit is gefilmd met een camera. Maar Big Brother Watch beweert dat de politie en het Openbaar Ministerie geen cijfers kunnen leveren over het gebruik van opgenomen beelden in de strafrechtketen. Op basis van WOB-verzoeken is gevraagd hoe vaak opnames in de rechtszaal zijn gebruikt en hoe vaak ze aan succesvolle vervolging hebben bijgedragen. De politie liet weten dat die cijfers niet centraal worden geregistreerd, niet in een eenvoudig aan te leveren format worden bewaard of in het geheel niet worden bewaard. Het OM reageerde met de opmerking dat voor het voldoen aan het verzoek 'een handmatige bestudering per dossier' nodig zou zijn.

'Geen transparantie over bodycambeelden'
Renate Samson van Big Brother Watch zegt: "De politie vertelt de burger regelmatig dat bodycams de transparatie zullen vergroten, de relatie zullen verbeteren en meer zaken zullen oplossen, maar die voordelen moeten nog altijd worden aangetoond ondanks het feit dat driekwart van de korpsen zo'n 48.000 bodycams aan het uitrollen zijn. Het zegt wel iets over de opvatting van transparantie als de politie en het OM niet kunnen vertellen hoe vaak opnames zijn gebruikt in de rechtszaal".

'Snellere en eerlijkere rechtspraak'
Andy Marsh, de portefeuillehouder voor bodycams binnen de vereniging voor politiechefs in het Verenigd Koninkrijk, reageert met de opmerking dat bodycams nog relatief nieuw zijn voor de politie. Hij voegde daaraan toe: "We werken samen met het College of Policing om te evalueren hoe effectief het is en wat de voordelen zijn voor de politie en de burger. Opgenomen beelden zijn toelaatbaar als bewijs en worden steeds vaker als zodanig opgevoerd in de rechtszaal. Er lopen experimenten en wetenschappelijke onderzoeken die erop wijzen dat bodycams kunnen leiden tot een daling van het aantal klachten en tot snellere en eerlijkere rechtspraak."

Lees hier het onderzoek van Big Brother Watch over bodycams.

Dit is een vertaling van een artikel op Police Oracle.

Dossiers: Bodycams

Deel

ShareThis

Lees ook