CAM 1
--
CAM 2
--

Amsterdam West krijgt opnieuw cameratoezicht
31-07-2017

Een lange lijst problemen is aanleiding voor de gemeente Amsterdam cameratoezicht in te voeren in de straten rondom het August Alleb├ęplein in Amsterdam West. Dit was ook de plek waar in 2001 een van de eerste gemeentelijke cameraprojecten in Nederland van start ging.

Grote problemen
De problemen in het gebied zijn groot en worden groter: ernstige incidenten, meer vermogensdelicten en toenemende jeugdoverlast. Opvallend genoeg is het aantal overlastmeldingen lager dan gemiddeld in Amsterdam: waarschijnlijk uit angst voor bedreigingen, aldus de gemeente in een analyse van de veiligheid in het gebied.
 
Politie en handhavers in het nauw
Ook de politie heeft het moeilijk in de wijk: een politiebus is in brand gestoken en twee politiemannen werden belaagd en ingesloten door een groep van zo'n 25 jongeren. Gemeentelijke handhavers kregen het ook zwaar te verduren: zij werden bekogeld met stenen toen ze een bekeuring wilden uitdelen. De betrokken jongeren waren recalcitrant en luidruchtig en toen de politie kan waren zij bereid geweld tegen de politie te gebruiken. Politie en handhaving worden opgejut en opgehitst, aldus de gemeente, ook via social media.
 
Half jaar cameratoezicht
De politie houdt extra toezicht, reageert sneller op meldingen en organiseert insluitacties waarbij groepen worden gecontroleerd en gefouilleerd. Maar alle maatregelen hebben onvoldoende resultaat, vindt de gemeente en daarom is het besluit genomen dat er nu ook camera's moeten komen; in principe tot het einde van het jaar 2017, maar ze kunnen eerder worden weggehaald als ze niet meer noodzakelijk blijken.
 
Experimenten 2001-2003
In 2001 hingen er ook al gemeentelijke camera's op het August Allebéplein. Dat was in het kader van de eerste drie experimenten met gemeentelijke camera's in de stad Amsterdam. Uit de evaluatie bleek dat camera's een positieve bijdrage kan leveren aan de veiligheid als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Ook bleek uit een nadere analyse dat de camera's op het August Allebéplein er niet toe hadden geleid dat de problemen zich verplaatsten naar straten buiten beeld. De evaluatie vormde de basis voor het gemeentelijke beleidskader voor cameratoezicht dat tot op de dag van vandaag - zij het met een aantal aanpassingen - wordt gebruikt om te bepalen waar camera's kunnen worden ingezet en waar niet.

Dossiers: Nieuwe projecten, Jongerenoverlast

Deel

ShareThis

Lees ook