CAM 1
--
CAM 2
--

"Bodycams? Een wisselend succes"
26-07-2017

Bodycams worden in verschillende gemeenten getest door handhavers. En ook de politie, de NS en de RET zijn ermee aan het experimenteren. Twee betrokkenen komen aan het woord in een artikel in Toezine.

In het artikel komen Jeroen Slot - onderzoeker in Amsterdam - en Dennis Goedhart - handhaver in Amstelveen - aan het woord. Ze bespreken onder andere wat het effect van bodycams is op het gevoel van veiligheid van handhavers - één van de doelen van de bodycams in beide gemeenten. Maar er zijn nog meer doelstellingen geformuleerd: een de-escalerend effect op mensen die 'hoog in de agressie' zitten en bewijsmateriaal achteraf. En in Amstelveen wilde men ook iets kunnen doen tegen burgers die handhavers filmen: "Soms worden we weleens gefilmd door mensen. We doen nu hetzelfde als zij", aldus Goedhart.

Beide experts zeggen dat de eerste resultaten bemoedigend zijn, maar dat het niet mogelijk is conclusies over de effecten van bodycams te trekken. Dat komt doordat elk project anders is. Het maakt bijvoorbeeld veel uit wie bepaalt wanneer de bodycam aan of uit moet worden gezet. Ook maakt het uit wie er een bodycam dragen en wie niet.

In Amsterdam hoopte men dat de bodycams de-escalerend zouden werken en dat gebeurt, aldus Slot. Ook Goedhart in Amstelveen is positief. Hij noemt de proef in Amstelveen tot nu toe een groot succes. Handhavers zetten de camera aan op het moment dat een situatie uit de hand dreigt te lopen. Dat is in het eerste half jaar twintig keer gebeurd en in de meeste gevallen werkte het de-escalerend.

Niet alle handhavers zijn even enthousiast over de bodycam: er lijkt een leeftijdseffect te zijn. Ook zijn er bezwaren tegen bodycams omdat ze escalerend zouden kunnen werken. Tot slot komt de privacy aan bod: van de burger en van de handhavers zelf.

Lees het hele artikel op de site van toezine.

Dossiers: Bodycams, Evaluaties

Deel

ShareThis

Lees ook