CAM 1
--
CAM 2
--

Verenigde Staten worstelen met openbaar maken camerabeelden
15-07-2017

Het Supreme Court van de staat New Jersey koos deze week voor transparantie: de rechters besloten dat opnames van dashcams openbaar moeten worden gemaakt als de politie dodelijk geweld heeft moeten toepassen. Maar in andere staten is dit onderwerp nog lang niet geregeld: wetgevers denken na over verschillende opties. Critici waarschuwen voor regelgeving die de politie de macht geeft openbaarmaking tegen te houden.

In Pennsylvania bijvoorbeeld heeft de General Assembly vorige maand besloten dat opnames die zijn gemaakt door de politie geen onderdeel zijn van de normale wetgeving voor openbaarheid van overheidsdocumenten. Politiekorpsen krijgen alle ruimte om 'Wob-verzoeken' te weigeren. Eigenlijk was de wet bedoeld om het gebruik van bodycams en dashboard camera's te stimuleren, maar de American Civil Liberties Union (ACLU) in Pennsylvania waarschuwde dat de ruimte die de politie wordt geboden en de noodzaak om in de rechtbank weerwoord te kunnen bieden, feitelijk betekent dat het vrijwel onmogelijk is voor burgers of de nieuwsmedia om actuele beelden te verkrijgen.

Het debat over openbaarheid is heftiger geworden dankzij de gestage stroom videobeelden met tragische beelden van 'African-American' burgers die door politiemensen worden doodgeschoten. Ongeveer de helft van de staten heeft de afgelopen twee jaar richtlijnen opgesteld voor het vrijgeven van video, aldus de Reporters Committee for Freedom of the Press. In de meeste gevallen geeft men de voorkeur aan strikte beperking van publieke toegang tot beelden, volgens de commissie.

Maar in New Jersey heeft het hof dus juist wel duidelijk gekozen voor transparantie en openheid als basisprincipe dat niet ondergeschikt hoeft te zijn aan het belang van een goede bescherming van bewijsmiddelen - een redenering die de politie gebruikt bij het geheim houden van video opnames. "Het niet publiceren van beelden van dashcams kan het vertrouwen in wetshandhaving aantasten", aldus rechter Stuart Rabner in de unanieme uitspraak. "Het kan ook het idee geven dat informatie wordt verstopt," merkte hij op. De uitspraak van het hof volgde op een rechtszaak die was aangespannen door de North Jersey Media Group, nadat hun verslaggevers te horen hadden gekregen dat hun verzoek om informatie, inclusief beeldmateriaal, van een schietpartij uit 2014 niet was gehonoreerd. Het hof bepaalde ook nog dat de namen van de agenten die betrokken zijn bij dodelijke schietincidenten bekend moeten worden gemaakt.

De ongelukkige gebeurtenissen in heel Amerika laten zien dat bodycams en dashcams heel nuttig kunnen zijn. Maar ze moeten op de juiste wijze worden gereguleerd en niet worden overgelaten aan de beslissers binnen politiekorpsen die neigen naar geheimhouding, zoals ze nu vaak doen. Het is een ingewikkeld onderwerp, maar er zijn goede werkwijzen te vinden om te bepalen wanneer de camera's aan of uit moeten, bijvoorbeeld, en hoe de rechten en de privacy van de mensen die in beeld zijn kunnen worden beschermd.

Nieuwe richtlijnen die vooral goed uitpakken voor de politie zullen alleen maar meer controversiële incidenten en verdachtmakingen opleveren. Het is goed om te zien dat wetgevers de laatste tijd kiezen voor pilots en studiegroepen in plaats van haastige besluiten, aldus het Urban Institute. We kunnen technologie natuurlijk niet tegenhouden, maar mensenrechten en openbaarheid van publieke informatie mogen onderweg niet sneuvelen.

[Dit is een vertaling van het hoofdredactioneel commentaar van de New York Times op 14 juli 2017]

Dossiers: Bodycams, Wetgeving, Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook