CAM 1
--
CAM 2
--

Gemeente Castricum besluit bodycams aan politie te geven
19-06-2017

De burgemeester van Castricum heeft besloten de hele gemeente aan te wijzen als cameragebied voor bodycams. Deze zullen door de politie Alkmaar worden gebruikt om de openbare orde te handhaven.

Besluit cameratoezicht Castricum
De burgemeester maakt op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat hij op 18 mei 2017 heeft besloten over te gaan tot de inzet van camera’s op openbare plaatsen in de gemeente Castricum in het kader van het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester van de gemeente Castricum besluit:

  1. Tot het instellen van cameratoezicht in het horecaconcentratiegebied in de kern Castricum;
  2. Tot het instellen van flexibel cameratoezicht door middel van bodycams op de openbare plaatsen binnen de grenzen van de gemeente Castricum;
  3. Dat bodycams alleen in werking worden genomen door medewerkers van de politie uit het basisteam Alkmaar wanneer er sprake is van een verstoring van de openbare orde en veiligheid of een dergelijke verstoring dreigt;
  4. Dat het cameratoezicht beschreven onder 1 en 2 bekendgemaakt zal worden door middel van publicatie via verschillende media en via bebording;
  5. Dat politiepersoneel dat is uitgerust met bodycams zo goed als mogelijk melding doet wanneer bodycams in werking worden genomen;

De inzet van camera’s betreft een maatregel uit een breder pakket aan maatregelen gericht op het handhaven van de openbare orde en vergroten van de veiligheid in het uitgaansgebied van de gemeente Castricum. De bevoegdheid voor de inzet van beide cameratypen is ontleend aan artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de APV van de gemeente Castricum.

Aanwijzen hele gemeente
Omdat de politie met bodycams natuurlijk door de hele gemeente kan werken moest de hele gemeente worden aangewezen als cameragebied. Dat is bijzonder omdat het aanwijzen van een cameragebied in veel gemeenten tot heftige debatten leidt. Het is namelijk altijd de vraag of het wel kan worden onderbouwd op grond van de problemen in het gebied. Een hele gemeente wordt bijna nooit aangewezen. Bij het debat in de Eerste Kamer over de wijziging van de Gemeentewet die flexibel cameratoezicht mogelijk maakte, zei toenmalig Minister Opstelten dat het niet proportioneel is als de hele gemeente wordt aangewezen:

"Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Ik zeg dat dus met nadruk. ... Het is niet de bedoeling dat ... de gehele gemeente of bijvoorbeeld de gehele binnenstad binnen een gemeente wordt aangewezen. Gebiedsaanwijzing moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit. Daaruit volgt dat nauwkeurig zal moeten worden afgewogen welk gebied wordt aangewezen. Een ongemotiveerde verwijzing naar bijvoorbeeld het gehele gebied van de binnenstad of zelfs van de gehele gemeente, geeft geen blijk van een dergelijke zorgvuldige afweging. ... Het gaat erom dat altijd getoetst wordt op proportionaliteit. Burgers kunnen daartegen — dat is belangrijk — in beroep gaan. Als het voor de rechter komt, zal hij of zij dat nooit accepteren” (Bron, zie pagina 8).
 
Het spreekt voor zich dat wij van Slim Bekeken heel benieuwd zijn of dit verhaal een vervolg gaat krijgen. We houden het in de gaten.

Dossiers: Bodycams, Flexibel cameratoezicht, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook