CAM 1
--
CAM 2
--

Nieuwe richtlijnen voor beelden van bodycam uit de VS
20-03-2017

De associatie van strafrecht advocaten uit de Verenigde Staten heeft na twee jaar studie en overleg een aantal richtlijnen gepubliceerd voor de omgang met beelden van bodycams. Het is een lijst die ook voor andere landen interessant is.

De National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) heeft een rapport gepubliceerd om de rechten van verdachten te waarborgen als ze te maken hebben met body cameras van de politie. Het gebruik van bodycams wordt aangemoedigd, maar alleen als de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen. Alleen dan kunnen bodycams de contacten tussen politie en burgers goed documenteren zonder dat ze kunnen worden misbruikt of verkeerd gebruikt.
 
De NACDL heeft advocaten uit het hele land om input gevraagd, maar ook wetenschappers, techneuten en belangenverenigingen. Dat alles heeft geleid tot een lijst met tien aanbevelingen.
  1. Er moeten heldere instructies zijn die bepalen wanneer de bodycam opneemt en wanneer niet. Die instructies moeten ook streng worden gehandhaafd. De keuze wat er wel of niet wordt opgenomen moet niet aan individuele politieambtenaren worden overgelaten.
  2. Video moet lang genoeg worden opgeslagen om verdachten in staat te stellen bewijsmateriaal dat hen ontlast te kunnen verkrijgen.
  3. Arrestanten en hun advocaat moeten snel toegang krijgen tot alle opnames van bodycams die met de zaak te maken hebben.
  4. Om de zorgen omtrent verkeerde interpretatie van videobeelden te minimaliseren moet er goed beleid komen en moet de apparatuur optimaal zijn ontworpen.
  5. Politieambtenaren zouden de opgenomen beelden van bodycams niet te zien mogen krijgen voordat ze hun eerste verbaal opmaken.
  6. Beleid moet het onmogelijk maken biometrische technologie te combineren met bodycams.
  7. Video mag niet worden doorzocht om te zoeken naar aanvullende overtredingen of om ander strafrechtelijk onderzoek te beginnen.
  8. Er moeten genoeg middelen zijn om politiemensen voortdurend te kunnen trainen in het gebruik van bodycams 
  9. Er moet voldoende geld zijn om te zorgen dat de verdediging voldoende training krijgt en voldoende tijd en toegang tot de experts die nodig zijn om de verdediging in staat te stellen effectief haar werk te doen.
  10. Een onafhankelijke instantie, buiten de politie, moet de toegang tot beelden van bodycams bewaken en controleren.

Bron: NACDL.

Dossiers: Wetgeving, Politie, Bodycams

Deel

ShareThis

Lees ook