CAM 1
--
CAM 2
--

Standpunten partijen cameratoezicht vergeleken
02-03-2010

Het CDA, PvdA en VVD zijn de enige grote partijen die overtuigd zijn van de werking van cameratoezicht. Dat blijkt uit de standpunten van de grote partijen uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht die Sander Flight verzamelde.

"Veiligheid gaat voor alles. Camera's dragen bij aan minder geweld en overvallen", zo is in het programma van de VVD te lezen. Het CDA laat weten: "Cameratoezicht is een goed werkend preventief middel tegen straatcriminaliteit. Het schrikt misdadigers af. Daarnaast helpt het bij de opsporing van overtreders." Ook de PvdA is voorstander van cameratoezicht. Camera's helpen volgens de arbeiderspartij bij het vergroten van de veiligheid, verminderen de onveiligheidsgevoelens van de burger en helpen bij het opsporen van daders van misdrijven."

Schijnveiligheid
De SP, D66 en GroenLinks zijn de grootste tegenstanders van het ophangen van camera's. "Camera´s leiden vaak tot schijnveiligheid en tot verschuiving van problemen naar de plek waar geen camera's hangen", zo stelt GroenLinks in het partijprogramma. Volgens de SP kunnen camera’s een bijdrage leveren aan het opsporen van daders, maar is deze bijdrage bescheiden. D66 merkt op dat cameratoezicht lang niet altijd effectief is, waarbij het naar verschillende onderzoeken wijst. 


 

CDA Cameratoezicht is een goed werkend preventief middel tegen straatcriminaliteit. Het schrikt misdadigers af. Daarnaast helpt het bij de opsporing van overtreders. Het helpt om diegenen die zich niet af laten schrikken te arresteren.
PvdA De PvdA vindt dat daar waar er veel vernielingen en/of overlast is cameratoezicht mogelijk moet zijn. Camera's helpen bij het vergroten van de veiligheid, verminderen de onveiligheidsgevoelens van de burger en helpen bij het opsporen van daders van misdrijven. Het moet wel proportioneel zijn en geen onnodige inbreuk op de privacy met zich meebrengen. Op hotspots moet cameratoezicht worden ingezet.
SP Camera’s kunnen een bijdrage leveren aan daderopsporing, maar deze bijdrage is bescheiden. Camera's hebben maar een beperkte preventieve werking, zeker als de beelden niet live bekeken worden. Een structureel aanwezige, goede wijkagent heeft veel meer effect. Het heeft daarom weinig zin om de hele stad vol te hangen. De SP wil geen camera op iedere straathoek.
VVD Meer camera's alleen is niet de oplossing, maar veiligheid gaat voor alles. Camera's dragen bij aan minder geweld en overvallen. Het is een verlengde van de surveillance van de politie op straat. En wat ons betreft worden ze opgehangen waar het nodig is. Uiteraard daar waar nodig is en mits er genoeg capaciteit is om deze beelden daadwerkelijk te volgen en te gebruiken.
GroenLinks Camera´s leiden vaak tot schijnveiligheid en tot verschuiving van problemen naar de plek waar geen camera's hangen. Ze tasten de privacy van bewoners aan. Slechts in gevallen van ernstige overlast- of geweldproblematiek kan cameratoezicht als ultiem middel worden ingezet, als onderdeel van een groter pakket aan preventieve maatregelen. Voor opsporing en bewijsmateriaal hebben camera's wel een functie. Cameratoezicht moet voortdurend worden getoetst op noodzaak, effectiviteit en rechtsbescherming en ze moeten weer verdwijnen als het kan. GroenLinks is niet principieel tegen elke camera, maar het moet wel zinvol zijn.
ChristenUnie Cameratoezicht kan effectief zijn, maar moet alleen gebruikt worden op plaatsen waar dat echt noodzakelijk is. Wat ons betreft is dat wel tijdelijk en met een evaluatie van het nut. Het moet niet zo zijn dat je nergens op straat kunt lopen zonder gefilmd te worden. Cameratoezicht moet dus met verstand en terughoudendheid toegepast worden voor bijzondere situaties.
D66 Cameratoezicht is lang niet altijd effectief, blijkt uit verschillende onderzoeken, zeker daar waar het gaat om niet-slimme camera's. D66 wil de veiligheid verbeteren met meer blauw op straat - dat geeft mensen een veiliger gevoel en er kan sneller worden ingegrepen. Camera's hangen alleen daar waar ze de veiligheid aantoonbaar verbeteren. In afgesloten ruimtes kan het wel effect hebben, vooral ter registratie van bv. diefstal, vandalisme, enz. Ook uit het oogpunt van privacy-bescherming moet cameratoezicht terughoudend worden ingezet.
Trots op NL Het uitbreiden van cameratoezicht dient als extra hulpmiddel naast meer bevoegd gezag op straat. Alleen meer cameratoezicht is niet genoeg. Er zal ook gebruik moeten worden gemaakt van slimme camera's die bijvoorbeeld op geluid reageren waardoor de inzet effectiever wordt..

 

 


Bron: www.sanderflight.nl (met dank aan www.stemwijzer.nl)

Dossiers: Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook