CAM 1
--
CAM 2
--

Voorvechters van privacy stellen beleidsregels voor bodycams op
22-02-2017

Er worden op grote schaal bodycams aangeschaft door de overheid en door bedrijven om toezicht te houden en om de veiligheid van de eigen medewerkers te vergroten. Organisaties die zich bekommeren om burgerrechten en privacy zijn meestal ook voorstander van bodycams, maar vragen zich wel af of de rechten van de gefilmden net zo goed zijn gewaarborgd als de rechten van de filmers. Om de politie een handje te helpen stellen zij uit eigener beweging beleidsregels op voor bodycams. Op zoek naar beleid voor bodycams? Downloaden maar!

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten publiceerde de American Civil Liberties Union (ACLU) vorige week al versie 2.0 van het beleid voor bodycams. Grote verschil met versie 1.0 is dat er niet langer wordt gepleit voor 'always on': het principe dat de politie de bodycam eigenlijk altijd aan zou moeten hebben staan om alles op te nemen. Ook vinden ze dat de meeste opnames niet onder de wetgeving van openbaarheid zouden moeten vallen, tenzij er een groot publiek belang mee gediend is om de beelden te publiceren. Dat is het geval als de politie geweld gebruikt of als er een klacht tegen een politie-ambtenaar wordt ingediend. Dat er een 'lopend onderzoek' is, mag volgens de ACLU geen reden zijn de beelden niet te publiceren. De reden om dat soort beelden geheim te houden is namelijk om verdachten niet nodeloos veel informatie te geven. Maar in dit soort gevallen is de politie de verdachte en die heeft de beelden toch al bekeken, is de redenering.

Een andere verandering is dat beelden van dodelijke beschietingen door de politie (of als iemand ernstig gewond is geraakt) binnen vijf dagen na een verzoek om inzage moeten worden gepubliceerd. Aan de andere kant vindt de ACLU dat een verzoek om 'alle beelden gemaakt met bodycams' afgewezen mogen worden: die zijn niet specifiek genoeg. Ook worden er regels omschreven voor de manier waarop de beelden moeten worden geredigeerd om de privacy van gefilmde personen te beschermen. Een van de meest interessante veranderingen is dat politiemensen de opgenomen beelden mogen bekijken voordat ze hun proces-verbaal van bevindingen schrijven ver hetgeen is voorgevallen. Dat geldt overigens niet in gevallen dat de politie geweld gebruikte: die voorvallen moeten uit het geheugen worden bescheven voordat de beelden kunnen worden bekeken.

Nederland

Stichting Freedom Inc. publiceerde eind 2016 al een Nederlandse versie van een mogelijk beleid voor bodycams. Ook daarin worden enkele fundamentele kwesties bij de kop gepakt, zoals de bewaartermijn voor beelden (niet langer dan tien weken als er geen incident is geregistreerd, maar minstens enkele jaren 'in geval van een dispuut') en openbaar maken van beelden ('als alle betrokkenen toestemming hebben verleend').

De Amsterdamse politie publiceerde in februari 2017 een document over bodycams. Dat document werd aan de Amsterdamse gemeenteraad gestuurd om ze te informeren over de pilot met ruim honderd bodycams die in 2017 en 2018 wordt gehouden. Ook daarin komen veel van deze onderwerpen aan bod, zoals de wettelijke grondslag en de bewaartermijn.

Dynamisch dossier

Het lijkt logisch te veronderstellen dat er de komende jaren - net als in de Verenigde Staten - verschillende updates zullen verschijnen van deze documenten. Er zijn eenvoudigweg nog te veel onderwerpen waar de wet- en regelgeving veel ruimte voor verschillende interpretaties open laat. De ervaringen in de praktijk, de wetgever en de rechters zullen stapje voor stapje duidelijk maken welke kant het opgaat. Wij van Slim Bekeken blijven dit dynamische dossier op de voet volgen.

Bronnen: ACLU en Freedom.Inc.

Dossiers: Bodycams, Handreikingen, Politie

Deel

ShareThis

Lees ook