CAM 1
--
CAM 2
--

Amsterdamse politie gaat bodycams testen
19-02-2017

De politie in de Eenheid Amsterdam gaat in het eerste kwartaal van 2017 met ruim honderd bodycams aan de slag in alle wijkteams. Doel is de veiligheid van de dienders in de noodhulp en solosurveillance te vergroten. Er worden verschillende soorten bodycams getest. Over anderhalf jaar wordt besloten of de bodycam op grote schaal wordt ingevoerd.

Landelijke impasse doorbreken

In deze notitie die de politie begin februari 2017 opstelde staat het volgende over de aanleiding voor de pilot:

"Een gestructureerde landelijke inzet van bodycams blijft bij de Nationale Politie nog uit. Recent is bekend geworden dat er diverse 'proeftuinen' worden ingericht om een juiste juridische onderbouwing voor gebruik, opslag en beheer van beeld en geluid te ontwikkelen en in te regelen. De leiding van de Eenheid Amsterdam heeft in 2016 besloten de impasse te willen doorbreken en vanaf het eerste kwartaal van 2017 een pilot te starten."

Alle basisteams krijgen vijf bodycams en de pilot duurt anderhalf jaar. De kosten bedragen € 250.000 en zijn uit eigen middelen betaald.

Het Team Technisch Toezicht van de eenheid Amsterdam zorgt voor beheer van de video- en audio-opnames en voert regie op het juiste gebruik van de bodycams.

Wetgeving en privacy

De grondslag voor de bodycams wordt ontleend aan de Politiewet 2012. Het doel is de individuele veiligheid van de politieambtenaar. De camera's zijn er niet primair voor handhaving van de openbare orde: dan zou de grondslag aan de Gemeentewet moeten worden ontleend. Als het primaire doel opsporing zou zijn, zou het Wetboek van Strafvordering de grondslag moeten bieden. Opsporing en openbare orde worden als 'bijvangst' wel genoemd in de notitie van de politie.

De opnames zijn politiegegevens en dus geldt de Wet politiegegevens voor de verwerking. De opnames worden 28 dagen bewaard en daarna automatisch gewist, tenzij ze nodig zijn voor opsporingsonderzoek.

Evaluatie

De eerste evaluatie wordt zes maanden na de start uitgevoerd. De eindevaluatie is anderhalf jaar na de start gereed. In die evaluaties wordt onderzocht of de veiligheidsbeleving van de ambtenaar wordt verbeterd door het gebruik van de bodycam. Verder moeten de evaluaties inzicht geven in het gebruik van de bodycams en in de ervaringen met het rechtstreeks doorsturen van videobeelden ('live-streaming').

Bron: Amsterdam.nl.

Dossiers: Bodycams, Nieuwe projecten

Deel

ShareThis

Lees ook