CAM 1
--
CAM 2
--

OR nauwelijks ingelicht over camerabewaking
30-12-2011

In 20 procent van de bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht, zijn hierover geen afspraken gemaakt met de ondernemingsraad. Dit is echter wettelijk verplicht. Dit blijkt uit een enquete die De Groene Amsterdammer heeft gehouden onder 254 ondernemingsraden.

In 64 procent van de Nederlandse bedrijven hangen camera's.
Verreweg de belangrijkste reden om camera’s op te hangen is het voorkomen van inbraak en het vergroten van de veiligheid, blijkt uit het onderzoek. Vier op tien ondervraagden geven aan dat hun bedrijf daarnaast camera’s gebruikt om het eigen personeel te bespieden.

Volgens de bedrijven is dat om interne criminaliteit tegen te gaan. Slechts 3,2 procent van de ondernemingen zegt dat de camera’s ook worden gebruikt om de prestaties van het personeel te controleren. Volgens veel ondernemingsraadsleden is het afluisteren van telefoongesprekken en het monitoren van e-mail echter aan de orde van de dag. “Maar we kunnen dat moeilijk hard maken met dit onderzoek”, zegt onderzoekster Floor Boon.

In meerdere gevallen heeft het gebruik van camera’s tot onterecht ontslag geleid, concluderen de onderzoekers. Een werknemer en zijn familie werden een halfjaar afgeluisterd vanwege een onterechte verdenking van belangenverstrengeling. “Daardoor was de arbeidsrelatie dusdanig verstoord geraakt dat de werknemer ontslag moest nemen.”

Bron: De Groene Amsterdammer en Nederlands Dagblad

 

Dossiers: Ondernemers, Privacy

Deel

ShareThis

Lees ook