CAM 1
--
CAM 2
--

Nederlandse politie gaat grootschalig experimenteren met bodycams
16-01-2017

Alle eenheden van de Nationale Politie gaan in breed opgezette proeven aan de slag met bodycams.

Eerdere ervaringen

In een aantal eenheden van het korps is in beperkte mate al ervaring opgedaan via experimenten, maar nu wordt het grootschalig aangepakt. De eenheden starten in de loop van 2017 met bodycamproeven. Daarin onderzoeken zij wat erbij komt kijken als de politie dit middel breder inzet. Welk effect sorteren verschillende inzetvormen? Hoe zit het met materiaalbeheer, verbindingen, dataopslag en de wettelijke vereisten? Is het voor iedere executieve medewerker nodig of nuttig? Deze proeven moeten eind 2017 resulteren in een concreet advies aan de korpsleiding.

Veiligheidsgevoel

In deze fase beperkt de politie de inzet van dit middel tot operationeel gebruik op de openbare weg en in publieke gebouwen. Agenten kunnen deze apparatuur toepassen voor handhaving van de openbare orde en de rechtsorde, hulpverlening, taken ten dienste van justitie en beveiliging van personen. Bovendien versterken bodycams de veiligheid dan wel het veiligheidsgevoel bij burgers en politiepersoneel. Vanzelfsprekend zijn zulke opnamen in principe ook te gebruiken bij zowel klachtafhandeling als disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken naar politieambtenaren. Over de vraag hoe de politie hiermee omgaat, voert de korpsleiding overleg met de Centrale Ondernemingsraad.

Realtime verzenden

De introductie is afhankelijk van lokale besluitvorming en verloopt dus niet overal in hetzelfde tempo. De inzet van dit soort sensoren valt immers onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en vereist daarom afstemming in de lokale driehoek. Op basis van professioneel inzicht en geldende richtlijnen besluiten agenten zelf of zij de camera aan- of uitzetten. Live meekijken door bijvoorbeeld de meldkamer behoort tot de mogelijkheden. Want de bodycam kan niet alleen beeld en geluid opslaan, maar eventueel ook realtime verzenden. Afhankelijk van het doel van de proef die een eenheid uitvoert, is deze optie beschikbaar.

Wet politiegegevens

Het filmen van een situatie met een bodycam betekent bijna altijd dat de politie personen observeert. De politie beseft dat je daarmee in beperkte mate inbreuk pleegt op hun persoonlijke levenssfeer. Als agenten de bodycam aanzetten, dienen zij dat dus duidelijk kenbaar te maken. Verder is de Wet politiegegevens van toepassing op alle camerabeelden en audio-opnamen. Uitsluitend als beeld en geluid op enigerlei wijze noodzakelijk zijn voor de politietaak, kan de politie het bodycammateriaal conform de Wet politiegegevens verder verwerken. Daar staat maximaal vier weken voor. Indien bewaren niet als zinvol wordt beoordeeld, vernietigen agenten de opnames dan ook meteen aan het einde van hun dienst.

Bron: Politie.nl.

Dossiers: Bodycams

Deel

ShareThis

Lees ook