CAM 1
--
CAM 2
--

Britse regering: Eigenaar camerasysteem moet zichzelf reguleren
26-01-2015

Door een online formulier beschikbaar te stellen hoopt de Britse regering eigenaren van bewakingscamera's te verleiden tot meer openheid. Het formulier bevat informatie over het camerasysteem en de verwerking van de beelden. Het formulier is gebaseerd op de twaalf richtlijnen van de 'Surveillance Camera Commissioner' - een functionaris ingesteld bij het aantreden van de huidige Britse regering. Critici vrezen dat het formulier nauwelijks zal worden gebruikt, omdat de toezichthouder geen bevoegdheid heeft naleving desnoods af te dwingen.

Self assessment tool
In het formulier worden vragen gesteld over het doel van de camera's, de verwerking van beeldmateriaal en het inzetten van eventuele bijzondere technieken, zoals gezichtsherkenning of kentekenherkenning. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling het formulier in te sturen naar de overheid, staat op de voorkant. Wel wordt het op prijs gesteld als de invuller het formulier op zijn eigen website publiceert in het belang van transparantie.

Surveillance Camera Commissioner
De Britse regering heeft bij haar aantreden laten weten de ongebreidelde groei van het aantal bewakingscamera's in Engeland en Wales een halt toe te willen roepen. Het belangrijkste argument hiervoor was dat camera's, hoewel ze de veiligheid kunnen vergroten, ook de vrijheid kunnen inperken doordat de privacy van mensen wordt geschonden. Daarom is besloten een landelijke commissaris voor bewakingscamera's aan te stellen: de Surveillance Camera Commissioner.

Richtlijnen
Het belangrijkste document dat de commissaris publiceerde is een gids met richtlijnen voor camerasystemen. Het document legt uit hoe de regelgeving voor camera's in elkaar zit, benoemt 12 richtlijnen en geeft een toelichting op elke richtlijn (Lees de richtlijnen). Er is ook een korte gids die de richtlijnen samenvat (Bekijk de gids).

Vrijwillig
Er is flink wat kritiek geleverd op de richtlijnen van de Commissioner. Zo geeft de Britse branchevereniging voor beveiligingsbedrijven aan dat slechts 1 op de 70 cameraystemen die de openbare weg filmen van de overheid is; de overige 69 camerasystemen van particuliere eigenaren hoeven zich niet aan de richtlijnen te houden. Daarmee maakt de cameracommissaris zich een beetje belachelijk, aldus een woordvoerder van de branchevereniging. Ook de commissaris realiseert zich overigens dat dit een probleem is, zo blijkt uit het jaarverslag over 2014.

Standaarden
Om het vertrouwen van de burgers in cameratoezicht overeind te houden, spant de branchevereniging zich in om tot een aantal standaarden te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat bedrijven die slechte camerasystemen leveren de markt verpesten en het vertrouwen in camera's schade toebrengen. Ook is het een manier voor organisaties die camera's aanschaffen om zeker te weten dat hun systeem voldoet aan een aantal kwaliteitseisen.

En in Nederland?
Voor zover bij ons bekend is er in Nederland geen vergelijkbaar instituut dat namens de overheid probeert de kwaliteit van alle camerasystemen te verbeteren of transparantie probeert te stimuleren. Er zijn ook - net als in Engeland en Wales - geen richtsnoeren of standaarden waar leveranciers aan moeten voldoen. De beoordelingsrichtlijnen voor camerasystemen en toezichtcentrales van het CCV zijn nooit verplicht gesteld. Overigens zijn die documenten ook aan een nieuwe versie toe: draadloos cameratoezicht stond toentertijd nog in de kinderschoenen, bijna niemand wist wat een drone was en mensen gebruikten hun mobieltje vooral om te telefoneren. Het is echter de vraag welke Nederlandse instantie daar het initiatief toe zal nemen.

Dossiers: Handreikingen, Opiniestukken

Deel

ShareThis

Lees ook