CAM 1
--
CAM 2
--

Brancheorganisatie publieke veiligheid: 'Camera's hebben toegevoegde waarde'
11-04-2012

Cameratoezicht in publieke ruimtes is een veelbesproken onderwerp. De één vindt het een beperking van de privacy, een ander is blij met de ‘extra’ ogen.

De praktijk

Thomas van den Berk, voorzitter Branche Organisatie Publieke Veiligheid: “Cameratoezicht is niet anders dan een politie-agent die surveilleert in de publieke ruimte. Het is een technisch hulpmiddel, niet meer dan dat.” Camerabeelden blijven enkele dagen tot weken bewaard en zolang er geen aanleiding toe is, doet men daar verder niets mee. “De camerabeelden worden op gezette tijden wel ‘uitgelezen’, maar het is niet zo dat iemand vierentwintig uur per dag kijkt naar wat er allemaal gebeurt.” Camera’s hangen in publieke ruimtes zoals winkelcentra, uitgaanscentra en hangplekken.

Veilig stellen

Gebeurt er echter wel iets en is er sprake van een misdrijf, dan worden de betreffende beelden veilig gesteld op een cd. Deze dienen dan als bewijs in een strafzaak. Het ‘uitlezen’ van camerabeelden gebeurt door beedigde opsporingsambtenaren. “Het is zeker niet zo dat er overal camera’s hangen. In een woonwijk waar niets aan de hand is, is er geen enkele reden voor.” Of er al dan niet camera’s geplaatst worden, is in eerste instantie een zaak van de gemeenteraad. “Zij beslissen of er voldoende aanleiding voor is. Als de raad positief beslist, gaat het verzoek naar de driehoek burgemeester, politie en het openbaar Ministerie die de uiteindelijk beslissing neemt over wel of niet plaatsen van camera’s.

Escalatie

Het gevoel dat er steeds meer camera’s verschijnen in het straatbeeld, klopt volgens van den Berk wel. “Met camera’s wordt meer gezien/geconstateerd en er zijn minder mensen voor nodig. Het heeft echter wel altijd ten doel de veiligheid te vergroten en dat werkt. Bijvoorbeeld: in de stad Groningen worden jaarlijks vierhonderd misdrijven opgelost met de hulp van camerabeelden. En er worden veel calamiteiten voorkomen! Stel dat er camera’s hangen in een uitgaansgebied die direcht ‘uitgelezen’ worden. Op het moment dat er escalatie dreigt, wordt de meldkamer ingeschakeld en gaat er politie ter plaatse. Dat voorkomt vaak al dat er echt een probleem ontstaat.” Van den Berk vindt cameratoezicht dan ook absoluut van toegevoegde waarde. Beveiligingscamera’s krijgen een steeds betere beeldkwaliteit. “Nieuw is ook dat er gewerkt wordt aan een wetsvoorstel dat het tijdelijk plaatsen van camera’s mogelijk moet maken, bijvoorbeeld bij evenementen.”

Bron: Euroforum.nl.

Deel

ShareThis

Lees ook